måndag 8 oktober 2018

"Sverige mot deportationer" på 26 orter


Idag 8 oktober äger ljusmanifestationer rum på cirka 25 orter i Sverige och ett antal städer i Europa.
Manifestationerna riktar sig mot de avtal som Sverige och EU för två år sedan  pressade Afghanistan att godkänna. I avtalet, som kallas "the Joint way Forward", accepterade Afghanistan att ta emot cirka 80 000 tvångsdeporterade personer, under hot om uteblivet bistånd. 

Avtalet går ut under oktober månad. Samtidigt diskuterar EU-parlamentet bland annat ett återvändarläger i Afghanistan och ännu stramare asylpolitik.
Europeiska migrationsmyndigheter underskattar riskerna för återvändare till Afghanistan, framför allt för dem som saknar släkt och nätverk. Det framkom vid konferensen How safe is Afghanistan? som nyligen ägde rum i Stockholm. Deportationerna av hazarer innebär brott mot paragraf 33 i FN:s flyktingkonvention
Sverige ger uppehållstillstånd till cirka 30 % av de afghanska flyktingarna, jämfört med Frankrike 80 % och Italien 90 %. Samtidigt har Sverige tagit emot betydligt fler ensamkommande ungdomar. Sverige har många gånger fällts i Europadomstolen och FN för alltför hård bedömning av flyktingskäl. 
Hela listan på deltagande orter finns på Facebook.
Ung i Sverige arrangerar ljusmanifestationen på Sergels torg, Stockholm kl 18.30-20. 
Aktionerna är en del av European Week of Action against deportations to Afghanistan. Medarrangörer är bland annat ECADA (European Citizens Against Deportations to Afghanistan) och Amnesty International. 
I Bryssel onsdag 10 oktober anordnar bland annat Vänsterpartiet ett rundabordssamtal om migrationspolitiken. Representanter för nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! kommer att närvara. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar