onsdag 24 oktober 2018

Nerskriven i ålder - omfattas ej av gymnasielagen

Ungdomar som "vunnit" när de blivit nerskrivna till sin riktiga ålder har i själva verket dragit en nitlott.

Skandalen kring den tillfälliga lagen om inskränkningar i asylrätten, de medicinska åldersbedömningarna och de två gymnasielagarna växer. 
Negra Efendic har i Svenska Dagbladet visat allmänheten hur undermålig metoden för medicinska åldersbedömningar är, och hur den felaktigt använts som den enda grunden för Migrationsverkets åldersbestämningar. 

En domstol har nu i ett fall underkänt medicinsk åldersbedömning som grund för åldersbestämning, skrivit ner åldern på ungdomen och gett hen permanent uppehållstillstånd och flyktingstatus. Man hänvisade till osäkerheten när det gäller att bedöma om en knäled är mogen eller ej.  
Samtidigt har en annan ungdom skrivits ner i ålder och därefter fått avslag på ansökningarna enligt både gamla och nya gymnasielagen. Han anses ha varit underårig vid avslaget.
I ett tredje fall har ett juridiskt ombud hävdat att eftersom inget ordnat mottagande fanns så borde personen i så fall fått nej med uppskjuten verkställighet. Domstolen gav tillfälligt uppehållstillstånd enligt gamla gymnasielagen. 
Ett antal ännu ej beslutade ärenden där åldern överklagas föreligger. Enligt brevväxlingen nedan med Migrationsverket tycks det vara bättre att behålla den uppskrivna åldern för dem som då omfattas av nya gymnasielagen.
- Vilken ålder kommer att räknas när det gäller nya gymnasielagen? Svar: Den ålder som gäller är den som domstolen bestämt.
- Så den som får sin ålder nedskriven till under 18 kommer inte att omfattas av någon av gymnasielagarna? Svar: Det kan personen göra om den får åldern nedskriven och sedan ett tillstånd för ej ordnat mottagande. Men den som får åldern nedskriven och sedan ett avslag omfattas inte.
Den tillfälliga lagen röstades igenom av fyra partier i Riksdagen i juni 2016, detta trots att flyktingströmmen drastiskt minskat redan i januari månad då gränserna stängdes. Alla remissinstanser, inklusive Migrationsverket, var negativa och beskrev de negativa effekterna som lagen skulle komma att få. Att de hade rätt framgår av Röda korsets rapport.
Den första gymnasielagen kom till efter påtryckningar från Miljöpartiet. På grund av försenade utredningar och Migrationsverkets åldersuppskrivningar kom den att omfatta färre än 200 ungdomar.
Den andra gymnasielagen var även den Miljöpartiets förtjänst. Den är så oklart formulerad att lagrådet ifrågasatte om den är laglig. Två domstolar av avslag, och det ena ärendet prövades i Migrationsöverdomstolen. 
Minst 4000 ungdomar omfattas inte av någon av gymnasielagarna. De har blivit nerskrivna i ålder, de kom en dag för sent, de väntade en dag för kort tid, de fick inte rätt ord inskrivna i avslaget. 
För att rättssäkerhet ska råda ska beslut och domar vara förutsägbara och likartade. Inget av detta finns när det gäller asylsökande. Snarare är det ett lotteri. 
Rättssäkerheten i asylprocessen är upprörande låg, trots att Sverige anses vara ett av de mest rättssäkra länderna när det kommer till asylsökande. Om rättssäkerheten försämrats sedan den stora flyktingströmmen 2015 är svårt att uttala sig om. 
Läs mer

Författare: Ingrid Eckerman 
#rättssäkert 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar