fredag 29 december 2023

Redaktören hoppas på ett bättre 2024!

"Migrationsträdet" enligt Baba, Stockholms stadsmission

Nu är det dags att se tillbaka på året som gått.

måndag 25 december 2023

Tänk om Jesusbarnet sökt asyl i Sverige

Nu är den här - julen, då vi ska fira att det för drygt 2000 år sedan föddes ett litet gossebarn i Palestina. Ett gossebarn som föräldrarna räddade undan förföljelse från överheten genom att fly till Egypten. 

måndag 18 december 2023

Europarådet: Utvisningar till Afghanistan måste stoppas omedelbart


I en resolution från oktober 2023 har PACE, Europarådets parlamentariska församling, gjort klart att tvångsutvisningar till Afghanistan omedelbart ska upphöra. Dessutom ska afghanska flyktingar behandlas med värdighet och ges någon form av uppehållstillstånd.

måndag 11 december 2023

söndag 3 december 2023

Det gick bra för våra ensamkommande – de som fick chansen

En ny rapport från SCB[1] har väckt uppmärksamhet. Av de 35 000 ensamkommande barnen (varav 23 500 afghanska medborgare) som kom 2015 hade, i november 2022, 20 000 fått uppehållstillstånd (UT), 13 000 som barn och 7 100 enligt gymnasielagen (NGL)[2]. Dessutom var sysselsättningsgraden i denna grupp mycket hög.

lördag 18 november 2023

När civilsamhället mobiliserade för de ensamkommande flyktingarna

Först publicerad i Magasinet Konkret 

Jag har blivit ombedd att skriva om civilsamhällets insatser för flyktingarna som kom 2015. Det är så svårt att tänka tillbaka att jag fått skriva en bit i taget. Ännu svårare är det när utvisade killar kontaktar mig från Afghanistan eller Pakistan. Vad har de där att göra? De skulle ju vara här!

fredag 10 november 2023

Riv Tidöavtalet – men bränn inga heliga böcker eller byggnader!Detta är den långa versionen av mitt tal hållet den 9 november 2023, vid manifestationen i Stockholm till minne av Kristallnatten, kulmen på novemberprogromerna i Tyskland 1938. Då slogs skyltfönstren sönder till affärer ägda av judar, och synagogor sattes i brand.

söndag 5 november 2023

Asylpolitik och angiverilag – ett år med Tidöavtalet. Referat från seminarium 17 oktober 2023

Etikkommissionen i Sverige

Tidöavtalet genomsyras av strävan efter att vi i Sverige ska ha så få invandrare, speciellt flyktingar, som möjligt. Det innehåller en hel rad åtgärder som gör livet i Sverige svårare och osäkrare för utländska medborgare, framför allt för dem från länder utanför EU/Schengen. Tanken är att det ska göra landet mindre attraktivt för flyktingar och lågavlönade arbetskraftsinvandrare. 

lördag 4 november 2023

Tidöavtalet bryter mot 13 artiklar i barnkonventionen

Etikkommissionen i Sverige

Den 17 oktober 2023 deltog jag i seminariet ”Asylpolitik och Angiveri – ett år med Tidöavtalet”, arrangerat av Etikkommissionen i Sverige. Inför detta gjorde jag en faktasammanställning, grundad på material från Rädda Barnen, Barnombudsmannen, Bris och FN:s Barnrättskommitté samt mina egna erfarenheter från arbete med ensamkommande ungdomar[1].

tisdag 31 oktober 2023

Dom kämpar – dom lyckas! Om de ensamkommande afghanska ungdomarna

Studiemotiverade elever fortsatte sin sittstrejk i skolan, efter att de tillbringat en månad på Medborgarhusets trappa i Stockholm 2017. 

Ett flygblad från #Vi står inte ut i Göteborg:


”De något sämre studieförutsättningar som unga med utländsk bakgrund i genomsnitt har, kompenserar de till stor del genom höga ambitioner, hårt pluggande, högt självförtroende och val av mer krävande studievägar.”
Så skriver professorerna Jan O Jonsson och Carina Mood som gjort en grundlig studie av unga med utlandsbakgrund jämfört med dem med svensk bakgrund (ESO-rapport 2023:8).

lördag 28 oktober 2023

Seminarium 17 oktober: Asylpolitik och angiveri – ett år med Tidöavtalet


I oktober 2023 var det ett år sedan det så kallade Tidöavtalet undertecknades av de fyra partierna Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna samt Sverigedemokraterna. Detta möjliggjorde för M, KD och L att bilda regering med SD som "stödparti". 

måndag 23 oktober 2023

Jan Stattin: Om avhumaniseringen, retoriken, språkbruket och hur grupper blir syndabockar

 

Presentation vid Etikkommissionens seminarium Asylpolitik och angiveri - ett år med Tidöavtalet. Författare: Jan Stattin, doktor i historia, aktiv i Håll ihop Sverige.

Lyssna på föredraget HÄR

Den döda kvinnan saknade ansikte. När A. såg henne hann hon efter den första chocken tänka: ”Det är inte mamma för det är inte mammas kläder”. 

För min bosniska vän finns det förflutna alltid närvarande. Människor hade levt tillsammans som grannar, som vänner. Vad ledde dem till att fördriva och döda?

torsdag 19 oktober 2023

Ska alla ha rätt till vård på lika villkor? Riksdagsseminarium 19 oktober 2023

Riksdagsseminarium 19.10.2023. Från vänster Anders W Jonsson C, Camilla Rinaldo Miller KD, Malin Danielsson L, Karin Rågsjö V, Yasmine Bladelius S, Linda Lindberg SD, Thomas Ragnarsson M, Ulrika Westerlund MP. Foto Ingrid Eckerman. 

Den 19 oktober 2023 hölls ett riksdagsseminarium på temat ”Rätten till vård på lika villkor”. Fyra partier hade bjudit in till seminariet: Liberalerna från regeringen och från oppositionen Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vid paneldebatten deltog samtliga riksdagspartier. Seminariet hade trots den tidiga timman lockat många, och salen var fylld till sista plats.

måndag 9 oktober 2023

Landinformation hösten 2023

Här samlar jag länkar till aktuell intressant information om Afghanistan. Kanske kommer sidan struktureras på samma sätt som de tidigare landinformationssidorna.

torsdag 28 september 2023

Angiverilagen skapar fler självmord

Nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! med nära 26 000 medlemmar ställer sig bakom protesterna mot regeringens förslag om den så kallade angiverilagen (lagen om anmälningsplikt).

måndag 25 september 2023

Migrationsverket vet inte vad ”västernisering” är

Så här ung var Mojsi när han kom till Sverige 2015. Idag är han en annan.

Fortfarande, två år efter talibanernas övertagande av Afghanistan, ger Migrationsverket avslag till merparten av de numera unga vuxna afghanerna som var barn när de kom 2015. De kan inte tillräckligt väl beskriva att de är så förändrade att det är farligt för dem i talibanernas Afghanistan. 

måndag 18 september 2023

Medmänniskorna på Riksbron överlämnar namnlistor till Socialförsäkringsutskottet

 

”Medmänniskor på Riksbron” kallar de sig, kvinnorna som varje onsdag eftermiddag står på Riksbron intill Riksdagshuset. Den 20 september kl. 14.30 ska de lämna sina namnlistor och annat material till Annika Hirvonen (MP) för vidare befordran Socialförsäkringsutskottet.

söndag 10 september 2023

Extremt hög självmordsfrekvens bland afghanska ungdomar

Sedan årsskiftet har vi haft fyra kända fullbordade självmord och en rad allvarliga suicidförsök bland de högst 3 000 ensamkommande afghanska numera unga vuxna som sökte asyl 2015 och är kvar i Sverige utan uppehållstillstånd [1].

lördag 22 juli 2023

Hur bedömer svenska myndigheter riskerna för återvändare från Sverige till talibanernas Afghanistan?

Okänd artist. Bilden från facebookgruppen Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Tjugo avslagsbeslut på asylansökningar från
afghanska medborgare granskas
9 juni 2023

måndag 17 juli 2023

Sista pressmeddelandet från Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Detta pressmeddelande är det sista som skickas ut via Mynewsdesk, efter nära sju år. I fortsättningen blir det enbart nyhetsbrev.

tisdag 11 juli 2023

Familjeåterförening: Pakistanier hänvisas till ambassaden i Etiopien


 En ung kvinna och hennes barn som söker återförening med sin man respektive far i Sverige hänvisas av Migrationsverket att resa till en annan kontinent där hon inte kan språket. Utan sällskap och mottagande är en sådan resa knappast tänkbar.

måndag 10 juli 2023

Granskning av Tidöavtalet del av kampen för de afghanska flyktingarna

Tidöavtalet - ett hot mot demokratin:  https://tidoavtalet.blogspot.com/ 

Situationen för de unga afghanska flyktingarna från 2015, liksom för andra grupper av afghanska flyktingar, är fortfarande katastrofal. Etablerade unga vuxna, med yrkesutbildning, fast jobb, lägenhet får utvisningsbeslut för att något litet inte uppfyller kraven i gymnasielagen. Pappor till små barn hänvisas till att lämna Sverige - kanske barnet aldrig får se sin pappa mer. De som var barn när de kom, 13-14 år, förväntas "återanpassa sig" i Afghanistan när de gått ut gymnasiet - trots att de kanske aldrig varit i det landet. Kraven för att få bifall på asylansökan är mycket hårda.

måndag 3 juli 2023

Migrationsverket ställer orimliga krav på asylsökande

När det gäller värderingar liggar Afghanistan och Sverige mycket långt från varandra.

"Västernisering", att överskrida religiösa, moraliska och sociala normer samt att lämna islam är enligt EUAA:s landrapport januari 2023 faktorer som medför risker för återvändare till Afghanistan från väst. Jan Stattin i Gävle har läst många avslag från Migrationsverket beträffande asylansökningar. Här är hans reflektioner. De är också i överensstämmelse med fynden i granskningen av 20 avslagsbeslut.

onsdag 21 juni 2023

Tidöavtalet – ett nytt hot mot de unga afghanerna

 

Generaldirektör Mikael Ribbenvik har nu avgått från sin post, och en tillförordnad GD har tillträtt. Ribbenvik har av Björn Söder (S) kallats ”flyktingaktivist”. Vi flyktingaktivister kommer i stället ihåg sommaren 2017, då Ung i Sverige under ledning av Fatemeh Khavari inledde sin långvariga sittstrejk på Mynttorget. Syftet med sittstrejken var att få en dialog med Mikael Ribbenvik – men han kom aldrig. Lyssna på Fatemeh Khavari när hon sommarpratar den 28 juli!

söndag 11 juni 2023

Ny rapport: Migrationsverket undervärderar riskerna vid återvändande till Afghanistan

 

Anonym konstnär. Bilden hämtad från facebookgruppen Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Hur tänker Migrationsverket när de anser att afghanska medborgare kan återvandra till talibanernas Afghanistan? För att få svar på den frågan har vi granskat ett antal beslut och sammanställt dem i en ny rapport.

New report: The Swedish Migration Agency underestimates the risks for returnees to Afghanistan

 

Anonymous artist. The picture taken from the Facebook group Stoppa utvisningarna till Afghanistan! (Stop the deportations to Afghanistan!)

What does the Swedish Migration Agency think when they believe that Afghan citizens can return to the Afghanistan of the Taliban? To get an answer to that question, we have reviewed a number of decisions and compiled them in a new report.

tisdag 6 juni 2023

tisdag 9 maj 2023

Ge afghanska medborgare uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder!

Tusentals afghanska flyktingar lever i Sverige helt utan rättigheter, utan statliga eller kommunala bidrag och utan rätt att försörja sig genom arbete. Samtidigt kan de inte utvisas till talibanernas Afghanistan. Därför bör de ges uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder.

söndag 2 april 2023

Desperation och självmord bland de f.d. ensamkommande

 

Migrationsverket har blivit anmält till Justitieombudsmannen för att inte ha beaktat ett läkarintyg om självmordsrisk. 

”Migrationsverket bedömer sammantaget att du inte gjort sannolikt att ditt hälsotillstånd är livshotande. Du kan därför inte få uppehållstillstånd med anledning av ditt hälsotillstånd.” Detta besked fick Nazir när han kom hem från skolan. Nästa morgon hittades han i trädgården. Han hade hängt sig.

torsdag 30 mars 2023

JO-anmälan angående åsidosättande av läkarintyg i asylärende

JO Dnr 2801-2023

Till Justitieombudsmannen

Anmälan angående åsidosättande av läkarintyg i asylärende, vilket ledde till suicid

onsdag 29 mars 2023

Ungdomarna betalar den svenska asylpolitiken med sina liv

Det är tio gånger högre självmordsfrekvens bland ensamkommande unga mellan 10 och 21 år, än bland motsvarande svenska. År 2018 redovisades 12 självmord bland de 23.400 ensamkommande, och 68 självmord bland 1.317.000 svenska barn under ett år. De flesta ensamkommande kom från Afghanistan. Uppgivenheten över att inte få skydd i Sverige var total, skriver Birgitta Göransson och Mickael Larsson.

söndag 26 februari 2023

Allt fler avslag på asylansökningar för afghanska medborgare

 

Illustration av Mattias Elftorp i boken "Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 - 2021". Migra förlag 2021. https://onodigaflyktingkrisen.se/ 

Alltsedan talibanernas övertagande av Afghanistan i augusti 2021 har de stramat åt lagar och regler allt mer. Införandet av sharialagar och inskränkningar i kvinnors rättigheter är extrema åtgärder. Trots detta har Migrationsverket ökat andelen avslagsbeslut under år 2022. Men utvisningarna kan inte verkställas, då vår regering inte godkänt talibanernas regering.

tisdag 7 februari 2023

Nytt självmord bland ensamkommande

 


Nu kom det – det som alla vi hjälpare fruktar. ”Nazir orkade inte längre. Jag hittade honom i trädgården, hängande i ett träd.”

fredag 6 januari 2023

Stopp för granskning av medicinska åldersbedömningar

 

MR-undersökning av en 17-årings knäled.

”Avslutad granskning av åldersbedömningarna i asylprocessen

Det var i juni 2020 som regeringen beslutade om ett kommittédirektiv för att utöka kunskapsunderlaget om Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen. En första delredovisning kom i oktober 2021 och utredningen, ledd av särskild utredare Maria Eka, fick sedan förlängt. Uppdraget var planerat för slutredovisning senast den 31 maj 2024.”

onsdag 4 januari 2023

Gymnasielagens ekonomiska konsekvenser

 

Foto projekt Jobprepp, Värmdö

Vi som arbetar med flykting- och asylrättsfrågor får ibland frågor om vad ”gymnasielagen” har kostat samhället. Den frågan är fel ställd. Man bör snarare diskutera hur mycket samhället har vunnit på denna lag. Att ungdomar efter sju år i Sverige jobbar och kan betala skatt under många år utgör en ren vinst.