måndag 18 september 2023

 

”Medmänniskor på Riksbron” kallar de sig, kvinnorna som varje onsdag eftermiddag står på Riksbron intill Riksdagshuset. Den 20 september kl. 14.30 ska de lämna sina namnlistor och annat material till Annika Hirvonen (MP) för vidare befordran Socialförsäkringsutskottet.

söndag 10 september 2023

Extremt hög självmordsfrekvens bland afghanska ungdomar

Sedan årsskiftet har vi haft fyra kända fullbordade självmord och en rad allvarliga suicidförsök bland de cirka 3 000 ensamkommande afghanska numera unga vuxna som sökte asyl 2015 och är kvar i Sverige utan uppehållstillstånd [1].

lördag 22 juli 2023

Hur bedömer svenska myndigheter riskerna för återvändare från Sverige till talibanernas Afghanistan?

Okänd artist. Bilden från facebookgruppen Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Tjugo avslagsbeslut på asylansökningar från
afghanska medborgare granskas
9 juni 2023

måndag 17 juli 2023

Sista pressmeddelandet från Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Detta pressmeddelande är det sista som skickas ut via Mynewsdesk, efter nära sju år. I fortsättningen blir det enbart nyhetsbrev.

tisdag 11 juli 2023

Familjeåterförening: Pakistanier hänvisas till ambassaden i Etiopien


 En ung kvinna och hennes barn som söker återförening med sin man respektive far i Sverige hänvisas av Migrationsverket att resa till en annan kontinent där hon inte kan språket. Utan sällskap och mottagande är en sådan resa knappast tänkbar.

måndag 10 juli 2023

Granskning av Tidöavtalet del av kampen för de afghanska flyktingarna

Tidöavtalet - ett hot mot demokratin:  https://tidoavtalet.blogspot.com/ 

Situationen för de unga afghanska flyktingarna från 2015, liksom för andra grupper av afghanska flyktingar, är fortfarande katastrofal. Etablerade unga vuxna, med yrkesutbildning, fast jobb, lägenhet får utvisningsbeslut för att något litet inte uppfyller kraven i gymnasielagen. Pappor till små barn hänvisas till att lämna Sverige - kanske barnet aldrig får se sin pappa mer. De som var barn när de kom, 13-14 år, förväntas "återanpassa sig" i Afghanistan när de gått ut gymnasiet - trots att de kanske aldrig varit i det landet. Kraven för att få bifall på asylansökan är mycket hårda.

måndag 3 juli 2023

Migrationsverket ställer orimliga krav på asylsökande

När det gäller värderingar liggar Afghanistan och Sverige mycket långt från varandra.

"Västernisering", att överskrida religiösa, moraliska och sociala normer samt att lämna islam är enligt EUAA:s landrapport januari 2023 faktorer som medför risker för återvändare till Afghanistan från väst. Jan Stattin i Gävle har läst många avslag från Migrationsverket beträffande asylansökningar. Här är hans reflektioner. De är också i överensstämmelse med fynden i granskningen av 20 avslagsbeslut.

onsdag 21 juni 2023

Tidöavtalet – ett nytt hot mot de unga afghanerna

 

Generaldirektör Mikael Ribbenvik har nu avgått från sin post, och en tillförordnad GD har tillträtt. Ribbenvik har av Björn Söder (S) kallats ”flyktingaktivist”. Vi flyktingaktivister kommer i stället ihåg sommaren 2017, då Ung i Sverige under ledning av Fatemeh Khavari inledde sin långvariga sittstrejk på Mynttorget. Syftet med sittstrejken var att få en dialog med Mikael Ribbenvik – men han kom aldrig. Lyssna på Fatemeh Khavari när hon sommarpratar den 28 juli!

söndag 11 juni 2023

Ny rapport: Migrationsverket undervärderar riskerna vid återvändande till Afghanistan

 

Anonym konstnär. Bilden hämtad från facebookgruppen Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Hur tänker Migrationsverket när de anser att afghanska medborgare kan återvandra till talibanernas Afghanistan? För att få svar på den frågan har vi granskat ett antal beslut och sammanställt dem i en ny rapport.

New report: The Swedish Migration Agency underestimates the risks for returnees to Afghanistan

 

Anonymous artist. The picture taken from the Facebook group Stoppa utvisningarna till Afghanistan! (Stop the deportations to Afghanistan!)

What does the Swedish Migration Agency think when they believe that Afghan citizens can return to the Afghanistan of the Taliban? To get an answer to that question, we have reviewed a number of decisions and compiled them in a new report.

tisdag 6 juni 2023

tisdag 9 maj 2023

Ge afghanska medborgare uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder!

Tusentals afghanska flyktingar lever i Sverige helt utan rättigheter, utan statliga eller kommunala bidrag och utan rätt att försörja sig genom arbete. Samtidigt kan de inte utvisas till talibanernas Afghanistan. Därför bör de ges uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder.

söndag 2 april 2023

Desperation och självmord bland de f.d. ensamkommande

 

Migrationsverket har blivit anmält till Justitieombudsmannen för att inte ha beaktat ett läkarintyg om självmordsrisk. 

”Migrationsverket bedömer sammantaget att du inte gjort sannolikt att ditt hälsotillstånd är livshotande. Du kan därför inte få uppehållstillstånd med anledning av ditt hälsotillstånd.” Detta besked fick Nazir när han kom hem från skolan. Nästa morgon hittades han i trädgården. Han hade hängt sig.

torsdag 30 mars 2023

JO-anmälan angående åsidosättande av läkarintyg i asylärende

JO Dnr 2801-2023

Till Justitieombudsmannen

Anmälan angående åsidosättande av läkarintyg i asylärende, vilket ledde till suicid

onsdag 29 mars 2023

Ungdomarna betalar den svenska asylpolitiken med sina liv

Det är tio gånger högre självmordsfrekvens bland ensamkommande unga mellan 10 och 21 år, än bland motsvarande svenska. År 2018 redovisades 12 självmord bland de 23.400 ensamkommande, och 68 självmord bland 1.317.000 svenska barn under ett år. De flesta ensamkommande kom från Afghanistan. Uppgivenheten över att inte få skydd i Sverige var total, skriver Birgitta Göransson och Mickael Larsson.

söndag 26 februari 2023

Allt fler avslag på asylansökningar för afghanska medborgare

 

Illustration av Mattias Elftorp i boken "Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 - 2021". Migra förlag 2021. https://onodigaflyktingkrisen.se/ 

Alltsedan talibanernas övertagande av Afghanistan i augusti 2021 har de stramat åt lagar och regler allt mer. Införandet av sharialagar och inskränkningar i kvinnors rättigheter är extrema åtgärder. Trots detta har Migrationsverket ökat andelen avslagsbeslut under år 2022. Men utvisningarna kan inte verkställas, då vår regering inte godkänt talibanernas regering.

tisdag 7 februari 2023

Nytt självmord bland ensamkommande

 


Nu kom det – det som alla vi hjälpare fruktar. ”Nazir orkade inte längre. Jag hittade honom i trädgården, hängande i ett träd.”

fredag 6 januari 2023

Stopp för granskning av medicinska åldersbedömningar

 

MR-undersökning av en 17-årings knäled.

”Avslutad granskning av åldersbedömningarna i asylprocessen

Det var i juni 2020 som regeringen beslutade om ett kommittédirektiv för att utöka kunskapsunderlaget om Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen. En första delredovisning kom i oktober 2021 och utredningen, ledd av särskild utredare Maria Eka, fick sedan förlängt. Uppdraget var planerat för slutredovisning senast den 31 maj 2024.”

onsdag 4 januari 2023

Gymnasielagens ekonomiska konsekvenser

 

Foto projekt Jobprepp, Värmdö

Vi som arbetar med flykting- och asylrättsfrågor får ibland frågor om vad ”gymnasielagen” har kostat samhället. Den frågan är fel ställd. Man bör snarare diskutera hur mycket samhället har vunnit på denna lag. Att ungdomar efter sju år i Sverige jobbar och kan betala skatt under många år utgör en ren vinst.