söndag 9 december 2018

söndag 2 december 2018

Barn och unga i migration 1: Barnkonventionen blir lag 2020

När distriktet Jaghori i provinsen Ghazni anfölls av talibanerna flydde befolkningen. Ytterligare många tusen blev internflyktingar. 
Myndigheter, riksdag och regering måste redan nu överväga hur barnperspektivet ska tillämpas när det gäller barn och unga i migration.

lördag 1 december 2018

Ungdomars berättelser

Här samlar vi ungdomars egna berättelser - de ger en bra bild både av varför de kom hit och av den situation de lever under idag.

Migrationsverket fattar schablonbeslut i stället för individuella bedömningar


Migrationsverket ska avgöra en persons behov av skydd enbart på grund av individuella skäl. I stället använder man ofta schablonartade beslut.