söndag 30 juni 2019

Skolor bryter mot skollagen: Vägrar 20-åringar fortsätta på språkintroduktionen

Sittstrejkande ungdomar hösten 2017.

I november anordnade SKL ett seminarium om den nya gymnasielagen där många oklarheter framkom. Att oklarheter finns kvar bekräftades av Sveriges Radio nyligen.

Du kan fortsätta språkintroduktion när du fyllt 20!


Elever har rätt att fortsätta på sprint även om de har fyllt 20 

I förvirringen efter ”gymnasielagen” förekommer det att kommuner nekar elever att fullfölja sina studier på Sprint (språkintroduktion) när de fyller 20 år. Det kan i sin tur betyda att de inte kan få förlängt uppehållstillstånd utan blir utvisade efter sina första 13 månaders TUT.

Detta är fel – Skollagen är tydlig med att de har rätt att fortsätta. Nedan har en asylaktivist sammanställt vad Skollagen och Skolverkets juridiska vägledning säger om detta. För vidare info hänvisas till Skolverkets upplysningstjänst Den har öppen 9-11 på vardagar 08 - 527 332 00.

Du kan också hänvisa till domen i Umeå förvaltningsrätt 3058-18.  

tisdag 25 juni 2019

How many years does it take to clear out the unaccompanied youngsters from Sweden?
Today, second day midsummer, there is a message from the Swedish border police. “The number of deportations executed by police has multiplied since 2016, while self-return has declined sharply." Most are expected to be expelled to Afghanistan, where many unaccompanied youngsters have never been before.

söndag 23 juni 2019

Hur många år tar det att rensa ut de ensamkommande från Sverige?


Idag, annandag midsommar, kommer nyheten från gränspolisen. "Antalet verkställda utvisningar med polis har flerdubblats sedan 2016, samtidigt som självmant återvändande har minskat kraftigt." Merparten förväntas utvisas till Afghanistan där många unga ensamkommande aldrig varit tidigare

tisdag 18 juni 2019

Lagligt och olagligt för hjälpare och flyktingar

Idag är det många som hjälper papperslösa flyktingar. Att erbjuda mat, husrum, kläder är inte kontroversiellt. Men om man gömmer dem? Om man hjälper dem att fly vidare till annat land? Om man hjälper dem att komma tillbaka till Sverige?

måndag 17 juni 2019

18 juni 2019 - en dag vi inte glömmer

Två datum kommer att stanna kvar i våra minnen: den 24 november 2015 då den s.k. tillfälliga asyllagen presenterades och den 18 juni 2019 då riksdagen med största sannolikhet röstar för en tvåårig förlängning av lagen.

Joanna: Tonåringen i det kala besöksrummet utvisas 18 juni


Författare: Joanna Ågren. Den 18 juni, samma dag som riksdagen ska rösta om förlängning av den tillfällig asyllagen, väntas en massdeportation på 30 personer till Afghanistan.
Tonåringen sitter i det kala besöksrummet och väntar när jag eskorteras in av vakterna. Rummet har inga fönster och de tre stolarna med plastklädsel och det lilla laminatbordet inbjuder inte till en avslappnad stund tillsammans. Vi är i förvaret i Märsta. Jag går fram och kramar om S och vi slår oss ned för att äta hamburgaren som jag har tagit med mig.

torsdag 13 juni 2019

​Migrationsverket manipulerar asylprocessen


Sedan 2015 har advokater och lekmän förfärats över de motiveringar (eller brist på motiveringar) som Migrationsverket angett för att ge avslag på asylansökningar. Det har tyckt oss inte alls stämma med lagar och förordningar. Det har känts som om Migrationsverket tagit till vilka vapen som helst för att göra de asylsökande utvisningsbara.

lördag 8 juni 2019

Riksdagsledamot: ​Rösta enligt ditt samvete den 18 juni!

Detta brev har skickats till samtliga socialdemokratiska riksdagsledamöter. Liknande brev har skickats till liberalerna, kristdemokraterna, centerpartisterna och miljöpartisterna. 
Flygbladsutdelning kommer att ske utanför Riksdagshuset tisdag 11 juni kl 11-13 och torsdag 13 juni kl 15.30-17. 
Jag skriver till dig som riksdagsledamot för Socialdemokraterna, inför omröstningen 18 juni. Din nej-röst skulle ge en signal till partierna, media och samhället att vår nuvarande asylpolitik bör ifrågasättas.

lördag 1 juni 2019

​Om (o)säkerheten i Afghanistan, speciellt Ghazni


I november 2018 publicerade Lifos* en rapport om det försämrade säkerhetsläget i provinsen Ghazni. Redan ett halvår senare är det dags för en uppdatering [1].