lördag 1 september 2018

Ny kampanj för de ensamkommande: #rättssäkertVad vet allmänheten om rättsosäkerheten i asylutredningarna? 
Vi svenskar är vana att i stort sett kunna lita på våra myndigheter och att de följer lagar och förordningar, helt enkelt gör rätt. 
Att rättsosäkerheten när det gäller beslut om uppehållstillstånd för flyktingar är så stor är troligen okänt för de flesta. Asylprocessen är långt ifrån individuell och förutsägbar.

Asylprocessen brukar liknas vid ett lotteri. Utgången beror inte bara på vilken god man, advokat, handläggare och domstol man får. Den beror också dels på om man kom före eller efter ett visst datum, om man fick vänta en dag mindre eller längre på sitt första avslag, om handläggaren skrev in de rätta orden i beslutet etc.
Vi har därför initierat kampanjen #rättssäkert på facebook och twitter. Här lägger vi ut olika exempel på rättsosäkra bedömningar och beslut. 
Kampanjen håller på tills vi tycker att vi inte längre har fler exempel. 
Vill du ha mer information? Kontakta Katarina Nyberg katarina.nyberg45 /at/ gmail.com.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar