måndag 17 december 2018

​Barn och unga i migration 3: Splittra inte familjer!


Barn har rätt till båda sina föräldrar. Med barnets bästa för ögonen måste båda föräldrarna få möjlighet att leva med sina barn.
I julveckan påminner vi oss om familjen som flydde från Betlehem till Egypten. För dem var det en självklarhet att hålla ihop. De egyptiska migrationsmyndigheterna tycks ha haft samma uppfattning.

Med de långa handläggningstider vi har haft de senaste åren är det några som har bildat familj i Sverige och fått barn. Ett barn har rätt till nära och goda relationer till båda sina föräldrar. Att då utvisa den ena föräldern (vanligen pappan) till ett land i krig och konflikt för att denna därifrån ska ansöka om familjeåterförening är att gå emot barnkonventionen.
FARR har i sin rapport När lagen splittrar listat hinder för familjeåterförening. Där tas upp bland annat avsaknad av ambassad i hemlandet, svårigheter att få visum till ett land med ambassad, kostnaderna och långa handläggningstider, upp till tre år. Därtill kommer hårda krav på att partnern i Sverige ska ha hög inkomst och stor bostad.
Barnet, vars pappa utvisas till t.ex. Afghanistan, kommer inte att se sin far på i bästa fall tre år. Till att börja med har han fått återreseförbud till EU på upp till fyra år. Ekonomiska skäl och säkerhetsläget kan göra det mycket svårt att nå en ambassad. Har fadern individuella hot mot sig (vilket är vanligt) eller om han bara har otur så kommer han kanske aldrig tillbaka – barnet har blivit faderslöst.
Att låta dessa fäder få stanna i Sverige utgör ingen stor belastning för mottagningssystemet. De har redan kommit en bit på sin integration och bör ganska snart kunna komma i arbete. Modern och barnet får en bättre psykosocial situation vilket är socioekonomiskt gynnsamt på lång sikt.
Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! har 21 000 medlemmar. Vi anser att den tillfälliga begränsningslagen måste bort, och att utvisningar av barn och unga till länder i krig och konflikt måste stoppas.
Varför måste tillfälliga lagen bort? Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar 30.11.2018
#barnungaimigration 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar