söndag 22 augusti 2021

Minna Blom, Sala: "Shame on you!"

 

Bilden är från en tidigare demonstration.

Senaste veckan, efter att talibanerna intog Kabul, har demonstrationer ägt rum över hela Sverige. Minna Blom var en av talarna i Sala. Hon är en stor kämpe som slagits för att de ensamkommande, som inte ansett sig kunna resa till Afghanistan, ska få boende och mat. Här är hennes tal.

Heather Barr har lagt ut en intervju med Seraj Mahboub, en afghansk kvinnorättskämpe, på twitter där Seraj säger: “I’m going to say to the whole world—shame on you.” ...”Jag vill säga till hela världen - skäms på er!”

I sex års tid har jag varje dag önskat att Sveriges ledande politiker och beslutsfattare inom Migrationsverket skulle ta sitt förnuft till fånga, att de äntligen skulle erkänna att alla asylsökande från Afghanistan har ett skyddsbehov och därigenom ska beviljas uppehållstillstånd, vilket jag fortfarande väntar på. 

I nuläget har Migrationsverket infört ett tillfälligt verkställighetsstopp vilket endast innebär att ingen får tvångsdeporteras ... men det innebär också att Migrationsverket inte tar beslut om att ge uppehållstillstånd. Många nekas dagsbidrag, de får inte rätt till LMA, dvs mat och boende.

Men det var aldrig, aldrig utifrån den mardröm som sker nu som jag ville att min önskan skulle kunna uppfyllas. De fruktansvärda scener som utspelar sig i Afghanistan i nuläget, den situation som befolkningen utsätts för är långt värre än vad en människa ska behöva riskera får att få uppehållstillstånd. Människor försöker fly landet, de försöker ta sig till flygplatsen i Kabul, men jag fick idag besked om att flygplan lyfter halvtomma för människor kan inte ta sig in på flygplatsen, det pratas om att USA har ett avtal med talibanerna om att endast deras medborgare ska få ha tillgång till flygplatsen, men jag vet inte om det är sant. Mammor kastar deras barn i famnen på de soldater som finns kvar från andra länder: “Rädda mitt barn!”

Det finns inga ord som räcker till när jag ser mina vänners sorg över vad som sker deras familjer i Afghanistan nu. Det enda jag vet, det är att jag de sista sex åren gjort helt rätt val att hjälpa många, många ensamkommande barn och ungdomar från Afghanistan, väldigt många av dem papperslösa "som inte har haft asylskäl".

Hjälp med matkassar, busskort, pengar till mobilen.

Hjälp med överklagningar, boende, kontakt med läkare, missbruksvård där de nekats hjälp.

Jag har vädjat, jag har tiggt för att de skulle få tak över huvudet och pengar till mat.

Hjälpt dem att gömma sig från gränspolisen för att slippa hamna i förvar och bli deporterade till Afghanistan

Jag har följt hur Sveriges ledande politiker valde att införa Begränsningslagen 2016 för de många asylsökande som kom 2015, vilket medförde att bara ett antal uppehållstillstånd skulle utdelas (det har alltså inte handlat om individuella skäl utan kvoter eller "antal "pinnar") vilket i sin tur bidrog till att de ensamkommande inte kunde få hit deras familjer.

Jag har sett deras utsatthet.

Jag har sett deras ensamhet.

Det är ett svek att inte erkänna att Afghanistan är ett land i krig. Migrationsverket har envist hävdat att det funnits provinser där kriget inte pågått, för att talibanerna ännu inte hade tagit över helt i de områdena

Det vänder sig i magen på mig när jag läser ett fb-inlägg från en riksdagsledamot där hon med stora bokstäver har skrivit Afghanistan och ett trasigt hjärta ... samma politiker medverkade jag mot i en paneldebatt för några år sedan, där hon ansåg att de afghaner som sökt asyl i Sverige inte hade asylskäl. För mig är detta är ett sådant hyckleri att nu vinna gratispoäng hos eventuella röstare ...

Det är inte svårt att samla röster när man har medvind

det är inte svårt att samla pengar när man har människors förståelse

men försök göra det i motvind!

Försök att samla röster när allt du hör är rasisternas klagorop.

Det påstås att man inte kunde förutspå det som nu har skett i Afghanistan, men det är en ren lögn och många afghanska ministrar har gång på gång vädjat till Sveriges regeringen att stoppa tvångsutvisningarna, deportationerna.

Det är ett svek att inte erkänna att Afghanistan är ett land i krig. Det har varit ett land i krig de senaste 30-40 åren, som nu nått kulmen. Migrationsverket har envist hävdat att det funnits provinser där kriget inte pågått, för att talibanerna ännu inte hade tagit över helt i de områdena

I hur många av Migrationsverkets beslut har jag inte läst följande?

Enligt Migrationsverkets bedömning har det inte framkommit något i ditt ärende som indikerar att det finns en konkret, aktuell och individuell hotbild mot dig i Afghanistan. Vid en framåtsyftande bedömning har du därför enligt Migrationsverket inte gjort sannolikt att du riskerar flyktinggrundande förföljelse vid ett återvändande till Afghanistan. Migrationsverket bedömer inte heller att du är alternativt skyddsbehövande då det inte råder väpnad konflikt i samtliga provinser i Afghanistan varav du i en framåtsyftande bedömning anses kunna bosätta dig som internflykting i Kabul, du är en vuxen arbetsför man. 

Myndigheterna och politikerna hade möjlighet att göra en "framåtsyftande bedömning" av säkerhetsläget utifrån realiteten.

För de ensamkommande barnen och ungdomarna jag känner infördes så kallade medicinska åldersbestämningar, helt utan vetenskapliga belägg skrevs de upp i ålder. Från en dag till en annan blev de ensamkommande barnen vuxna vilket även innebar avslag på asylansökan. Utkastade från boenden och familjehem, utan skola utan pengar utan tak över huvudet utan vuxenstöd. Med valet, om det nu inte rörde sig om det tredje avslaget, med valet att flytta till Migrationsverkets boenden långt bort från känd ort. Många blev runt flyttade, i värsta fall 20 gånger på bara några år.

Jag känner pojkar som bott i parker, i parkeringsgarage på kartonger, under broar och i övergivna båtar. Jag känner pojkar som berättat om när polisen kastat alla deras saker i vattnet. Jag känner pojkar som i deras utsatthet hamnade i svåra missbruksförhållanden och som socialtjänsten vägrat hjälpa med deras beroende.
Pojken som var 16 år när han blev allt med allt för att en av Migrationsverkets beslutsfattare som aldrig träffat honom, påstod att han var 19 år har sagt till mig: “Du kan aldrig förstå på vilka skitställen jag har sovit, vilken skitmat jag har ätit och vilket skit jag har gjort”.

Och jag är mycket tacksam över att jag aldrig kommer att förstå det. Men jag är fruktansvärt kritisk över att välfärdssamhället Sverige tillåter att en 16-åring hamnar i en sådan situation. Tyvärr har samhället även mycket liten förståelse och inget stöd att erbjuda en skygg 18-åring som är 21 år på pappret. En 18-åring som, om han hade haft en bättre situation och inte blivit utslängd på gatan, med stor sannolikhet hade kunnat tagit studenten när han var 18 år. Men istället bodde han på gatan i två år och de trauman han utsatts för i Sverige kommer aldrig kunna lagas

Så varför stannade de kvar här då, om det var så dåligt? Det tror jag vi alla redan har svaret på.

Nu är det hög tid att Stefan Löven och Morgan Johansson erkänner att afghaner har skyddsskäl. Det är inte längre dags för amnesti: det är dags för uppehållstillstånd för skyddsskäl på saklig grund. Jag skäms över dessa socialdemokrater som hårdnackat vägrar inse den humanitära katastrofen som drabbat dessa redan så sårbara medmänniskor.

Många andra länder har redan tagit detta beslut. Var finns socialdemokratins humanitära grundvärderingar?

Jag vill också påstå att flyktingkrisen aldrig var Sveriges eller Europas kris. Flyktingkrisen var, och framförallt så är den, flyktingarnas kris. Och ju mer västvärlden blundar för det faktumet, ju större blir krisen.

Shame one you!


Media äger rätt att återgetexten med angivande av författare och källa.

Andra demonstrationer: https://www.mynewsdesk.com/se/... 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar