fredag 13 augusti 2021

Kriget i Afghanistan är ingen överraskning. Låt dem stanna!

 

Illustration: Mattias Elvtorp

"Det går en röd tråd genom Afghanistans historia. En svag centralmakts försök att genomföra reformer och skaffa sig kontroll över landsbygdens relativa autonomi och religiösa traditionalism har genom historien orsakat en rad av inhemska uppror och krig. Stormakter och grannländer, som ansett sina intressen hotade, har intervenerat – oftast på den afghanska statsmaktens sida, vilket har förvärrat konflikterna och fört in dem på den internationella arenan. Det var detta som de förhandlingar som förts om fred i Afghanistan handlade om."

Så börjar Anders Fänge sin artikel om bakgrunden till vad som idag händer i Afghanistan. 

Ända sedan flyktingarna kom under 2015 - 2016 har civilsamhället hävdat att Afghanistan är ett alltför farligt land för att sända tillbaka flyktingar till. I synnerhet har det gällt sårbara grupper som barn, flickor, kvinnor, hbtq-personer, konvertiter och ateister, men också tonåringar och unga vuxna som saknar nätverk och som kanske aldrig varit i Afghanistan.

Migrationsverket har, med regeringens godkännande, hävdat att internflykt är tillräckligt säkert - dvs. att det finns områden dit man kan flytta där man kan etablera sig och samtidigt gömmma sig undan eventuella fiender. Att detta antagande är fel har vi vetat länge.  Vi har också sett hur antalet döda i konflikten ökat år från år från 2015. 

De svenskafghaner som utvisats till Afghanistan har ofta kvar sina svenska kontakter. En del har flytt vidare till Iran. De som är kvar i Afghanistan och saknar nätverk klarar sig tack vare stöd från Sverige. En del har gått under i drogträsket. Andra har "försvunnit". 

Idag får vi direkt information från Afghanistan. Vi får böner om hjälp till barnfamiljerna som flytt Herat - de har ingenting, inte ens mat. UNHCR har startat insamling - men även de har svårt att nå fram till de behövande på grund av talibanerna.

Migrationsverket har in i det längsta vägrat acceptera att göra en framåtsyftande bedömning. Först nu, när katastrofen är ett faktum, har man ställt in utvisningarna. Men man har inte tagit ställning till om flyktingarna ska få stanna - dvs. att de får uppehållstillstånd. Alternativet är att de blir kvar i limbo. En del kan få dagersättning och möjlighet att bo på asylboenden, enstaka gånger också möjlighet att få arbeta. Andra blir helt hänvisad till civilsamhället för mat och i bästa fall tak över huvudet. Civilsamhället blir ansvarigt för att inte 4 000 (eller 9 000? vi vet inte) unga vuxna inte hamnar i skuggsamhället, med droger, kriminalitet och prostitution.

Alla som har satt sig in i Afghanistans historia och vad som hänt de senaste åren vet att våra flyktingar från Afghanistan inte kan resa dit under överskådlig tid. I talibanland räcker det med att man varit i Europa för att anses vara avfälling och fiende. Några kan klara livhanken genom att gå över till talibanerna - kanske just det hot som de flytt från. Flickorna kanske kan överleva genom tvångsgifte med en taliban; småpojkarna tas till läger för att indoktrineras att bli självmordsbombare, alternativt bli danspojkar. 

Regeringen har nu fått dras med denna fråga i sex år. Ska den sitta med den i knät i ytterligare sex år? Får de papperslösa uppehållstillstånd kan de fortsätta sin integrering genom att återuppta sin utbildning och komma i arbete. 

Idag har bland annat Moderaterna insett att landet är för farligt för dem i Afghanistan som arbetat för Sverige. När ska ni inse att det är för farligt även för de afghaner som redan finns i vårt land?

Låt dem stanna! Ge dem permanent uppehållstillstånd NU!

LÄS MER

Anders Fänge: Krig eller fortsatt fred? Den onödiga flyktingkrisen 12.8.2021

William Maley: Varför man flyr och inte kan återvända  Dagens Arena 21.3.2021

Ingrid Eckerman: Återvändande till Afghanistan - teori och verklighet Den onödiga flyktingkrisen 27.3.2021

Carin Flemström, Birgitta Göransson: Internflykt - en svensk uppfinning  Den onödiga flyktingkrisen 27.3.2021 

Kan man gömma sig i Afghanistan? Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 17.4.2017

How safe is Afghanistan? International conference, Stockholm Oct 4, 2018

Professor Maley: Afghanistan extremt instabilt, extra farligt för hazarer  Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 14.11.2018

Anders Fänge har sedan början av 1980-talet arbetat sammanlagt 20 år i Afghanistan; främst som Landchef för Svenska Afghanistankommitténs biståndsverksamhet men också som journalist och anställd av FN. Han är pensionerad sedan 2011 men föreläser och skriver om Afghanistan och sitter i Afghanistankommitténs styrelse. 2012 utsågs han till hedersdoktor av Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet bl.a. för sina insatser inom biståndet till Afghanistan och analyser av den politiska situationen i landet.

Ingrid Eckerman är författare till denna artikel. Hon grundade nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! i oktober 2016. Nätverket har nu närmare 24 000 medlemmar i sin facebookgrupp, varav en tredjedel mellan 18-24 år. Ingrid arbetar nu med antologin Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021 som kommer ut i oktober 2021. Redan nu finns mycket material på hemsidan.


Pressmeddelandet  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar