onsdag 1 juli 2020

Gymnasielagen - gammalt material

Här får äldre material, inte längre aktuellt, ligga kvar.

Vad händer när du fått ditt första tillfälliga uppehållstillstånd?


- Ditt uppehållstillstånd varar 13 månader. Innan den tiden går ut måste du söka nytt uppehållstillstånd.
- Om du har dagersättning från Migrationsverket förlorar du den omedelbart. Du ska gå till din kommun (socialkontoret) och begära matpengar. 
- Du ska gå till Migrationsverket så fort som möjligt för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck. Försök boka tid på www.migrationsverket.se/tidsbokning. Du får ett uppehållstillståndskort med arbetstillstånd.
- Du ska gå till Skatteverket för att få dina sista fyra siffror (personnummer). Ta med dig de identitetshandlingar du har, t.ex. en stämplad kopia av tazkira, pass, skolbetyg. 
- När du har fått dina siffror ska du ansöka om id-kort (identitetskort) på Skatteverket. Det ska betalas i förväg. 
- Skaffa dig ett bankkonto och ett bankkort. 
- Om du har ett boende ska du se till att få kontrakt på det. Då kan du få bidrag från till hyran från kommunen. Se Bostad.
- Om du inte har en skola som väntar måste du genast ta itu med det! Se nedan.
- Sedan ska du söka studiestöd med extra tillägg på CSN. Se För flyktingar. 
- Registrera dig hos försäkringskassan och ansök om bostadsbidrag. 
- Ställ dig i bostadskön på din ort. Har du tur kan du få en egen bostad efter några år.
- Sök extraknäck, dvs. jobb som du kan göra på helger och skollov. Det underlättar att du får jobb när du är klar med studierna.
- Plugga hårt! Du måste klara dina studier. 

När du fyller 20 behöver inte socialtjänst hjälpa dig. Du får söka studielån (som ska betalas tillbaka) + studiebidrag (som du får). Det ska räcka till allting. Under sommaren får man inte CSN. Bäst är att jobba då. Annars får man gå till socialen igen. Informationsmaterial  Barnrättsbyrån. Mycket detaljerat, bäst för hjälpare.

Skolor

 • För att ha rätt till skola måste man börja innan man blir 18 år. 
 • Du har rätt att gå färdigt sprint (språkintroduktion) även om du fyllt 20. 
 • För att gå på ett nationellt program måste man börja senast hösten det år man blir 20. Men för att ha rätt att gå programmet måste man börja innan man fyllt 18 år. Kommunerna kan se olika på detta.

För gammal för gymnasiet?

Är du för gammal för gymnasiet finns andra utbildningar. Kontakta yrkesvägledaren i din skola eller kommun!

Folkhögskolorna tar enstaka elever utan fyra sista siffrorna. Om du inte har alla betyg ska du gå allmän kurs. 

Yrkesvux  Om yrkesutbildningar för vuxna. 


Information för hjälpare


Nyanlända elevers rätt till utbildning  SKL

Gymnasielagen och EKB 2.0  SKL seminarium 26.11.2018

Oklart vilka utbildningar som ger rätt att stanna  SR 16.6.2019

Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå - SR 40/2018  


Nerskrivning i ålder


Ett antal ännu ej beslutade ärenden där åldern överklagas föreligger. 

Enligt en brevväxling med Migrationsverket tycks det vara bättre att behålla den uppskrivna åldern för dem som då omfattas av nya gymnasielagen:

- Vilken ålder kommer att räknas när det gäller nya gymnasielagen? Svar: den ålder som gäller är den som domstolen bestämt.

- Så den som får sin ålder nedskriven till under 18 kommer inte att omfattas av någon av gymnasielagarna? Svar: Det kan personen göra om den får åldern nedskriven och sedan ett tillstånd för ej ordnat mottagande. Men den som får åldern nedskriven och sedan ett avslag omfattas inte.

En annan handläggare har svarat så här:
- Utgångspunkten för Migrationsverket är att det är den ålder som den sökande bedömts ha när Migrationsverkets beslut om utvisning fattades som avgör om sökanden var 18 år eller äldre när beslut om utvisning fattades enligt den kommande 16 f § i den tillfälliga lagen. Det är alltså den sökandes ålder vid det beslutstillfället som kommer att vara avgörande.

Ett tredje svar:
- När det gäller NGL tittar vi på lagtexten och hur vårt beslut har sett ut. Om söks ålder har ändrats till över 18 år, räcker det för att klara det rekvisitet i NGL - även om domstolen skulle ändra den registrerade åldern eller ett hemlandspass kommer.

Vad händer med dem som skrivs ner i ålder?  


Vad händer när du lämnat in ansökan?

Du som fått tre avslag och utvisningsbeslut:
Du får ett brev till den adress du angav i ansökan.
- I brevet står att Migrationsverket beslutat att tills vidare avbryta verkställigheten av ditt utvisningsbeslut (inhibition). Det betyder att du inte kan utvisas medan du väntar på beslutet.
- Ta med brevet till socialkontoret där du har adress. De ska ordna så att du får dagersättning 61 eller 71 kr per dag. 
- Det kan ta flera månader innan du får ditt svar på ansökan. 
- Om du har skickat in VUT så tittar de på gymnasielagen först. 
- Om du får avslag på gymnasielagen kommer de att titta på VUT.
- Om du redan fått inhibition (utan pengar) för VUT får du ingen ny inhibition och ingen dagersättning . 

Du som fått ett eller två avslag:
- Du är kvar i asylprocessen. Din ansökan om asyl behandlas först.
- Du får svar på ansökan samtidigt som du får ditt andra eller tredje beslut. 

Vad ska du göra medan du väntar på beslutet?
- Om du inte har en skola som väntar bör du genast kontakta kommunens studievägledare. Du kan få stå i kö eftersom ni är många som behöver hjälp. Under tiden kan du tala med vuxna och söka på nätet. 
- Är du 19 eller 20 år kan du söka folkhögskola. Se nedan.
- Börja genast med att hitta någonstans där du kan bo under studierna. Se Bostad
- Om du får avslag (negativt beslut) så förlorar du dagersättningen efter en vecka.
- Ett negativt beslut kan överklagas två gånger och du kan troligen inte utvisas under tiden.
- Kanske får du dagersättning under tiden du överklagar.


Saknar du lite av de 15 månaderna?
Det är viktigt att du räknar noga. Om du räknar från den dag du kom till Sverige till den dag du delgavs beslutet på Migrationsverket kan du kanske komma upp i 15 månader. 
Längre ner på den här sidan finns information om hur du kan hitta datum för den dag du kom till Sverige.

Nytt från Migrationsverket!

På grund av de två besluten i migrationsdomstolarna kommer Migrationsverket att avvakta med beslut, åtminstone i de fall där identiteten är oklar (dvs. att Migrationsverket inte godkänt vad den asylsägande säger om sin ålder mm.).

Man fortsätter fatta beslut för dem som inte omfattas av nya lagen.

Man fortsätter fatta beslut om inhibition, dvs. avbrytande av verkställighet av utvisning.

Ta inte tillbaka din ansökan! Man kan bara ansöka en gång. Den som har VUT (verkställighetshinder) inne bör vänta till september.

Har du fått kallelse till återvändarsamtal?  Om du omfattas av nya lagen kan du ringa till den handläggare som står på kallelsen. Berätta att du sökt enligt nya gymnasielagen. Då ställer de säkert in samtalet.

Migrationsverket avvaktar med beslut i vissa ärenden som gäller den nya gymnasielagen  Migrationsverket 18.7.2018


Se även sidan Asylprocessen

På Migrationsverkets hemsida finns blanketten för ansökan enligt nya lagen och information om vart den ska skickas. 


Videofilm från Migrationsverket.
 

Information

Vem ska lämna in ansökan?


- Du som har fått tre avslag och beslut om utvisning ska lämna in din ansökan nu.

- Du som inte fått ditt första avslag ska lämna in ansökan nu. 
- Du som fått ett eller två avslag ska vänta tills vi vet mer. Senast 30 september ska du lämna in den.
- Du som inte har alla avslag men ändå skickat in din ansökan bör kontakta din advokat. Kanske ansökan ska dras tillbaka.


Gäller nya lagen dig?

 • Du ska ha registrerats på Mottagningsenheten senast 24 november 2015. Vet du inte vilket datum du kom till Sverige? Se nedan. 
 • När man kom ska man ha fått ett boende som ordnats av kommunen (familjehem eller hvb-hem).
 • Man ska ha väntat 15 månader på sitt första beslut.
 • Beslutet måste ha kommit efter 20 juli 2016.
 • Man ska fyllt eller blivit uppskriven till 18 år när beslutet fattas.
 • Man ska ha studerat i Sverige.
 • Man måste vara i Sverige när man ansöker.
 • Man studerar eller tänker studera. Fler utbildningar än gymnasium gäller. 

Vet du inte när du kom till Sverige?

Om du kom till Sverige före 24 november men inte fick lämna din asylansökan förrän senare kan du kontakta kommunerna som tog emot dig och ordnade ditt första boende.

Kom du till Malmö?
Kontakta Mottagningsenheten i MalmöSkicka med foto av ditt LMA-kort och det födelsedatum du fick från början. Lämna den adress dit du vill att pappersbrevet ska gå. Om du inte skriver från din egen mailadress bör du skicka med ett foto av ett brev du skrivit själv.
Helst vill de ha förfrågan med papperspost: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Malmö stad, Fänriksgatan 1, vån 5, 205 80 Malmö. Annars email till ensamkommandebarn@malmo.se. Telefon 0733 91 54 13.

En god man måste skicka med kopia av sitt förordnande. Ett ombud måste skicka med kopia av fullmakten. 

Det kan ta en eller två veckor innan du får svar. 

Kom du till Trelleborg? Kontakta Myndighetsprocessen.ensamkommande@trelleborg.se

Kom du till Göteborg? Kontakta socialjouren@socialresurs.goteborg.se 


Kom du till Stockholm?
Socialjouren och Ankomstgruppen på socialjouren svarar på frågorna om ungdomen finns registrerade hos oss. 
Ankomstgruppen Tel: 08-508 400 57 E-post: ankomst.sof@stockholm.se 
Socialjouren Tel: 08-508 400 00 E-post: socialjouren@stockholm.se 
Om en god man frågar måste de bifoga sitt förordnande.

Migrationsverket: Fler ungdomar kan omfattas av nya gymnasielagen  5.9.2018

Hur ska du ansöka?

- En studieplan eller ett intyg att du gått i skola ska skickas med ansökan.
- Man måste ansöka under tiden 1 juli - 30 september 2018. Under den tiden kommer blanketten att finnas på Migrationsverkets hemsidaAnsökan kan skickas in digitalt, via e-post, eller med papperspost. 
- Lämna en adress där du kan hämta papperspost. 
- Man får bara ansöka en gång. 

Läs mer

Migrationsverket har bra information på lätt svenska.
Agape Borås på youtube förklarar för ungdomar
Kompletterande information som kommit via facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!
En ny möjlighet till uppehållstillstånd  Förklaringar från Rådgivningsbyrån 


Ansökan vid hot om deportering

Om man ansöker enligt gamla gymnasielagen efter 1 juli 2018 kan man utvisas i väntan på beslut.

Migrationsverket måste pröva varje ansökan om verkställighetshinder (VUT) för gymnasiestudier enligt gamla lagen även om den sökande inte uppfyller kriterierna. Den får inte bara avvisas direkt. Dom Mig 2017:28 (UM 13518-17Det gör att gränspolisen inte kan deportera någon som lämnat in en sådan VUT före 1 juli 2018 och ännu inte fått den bedömd.


Skola för papperslösa i Stockholm

Papperslösa som påbörjat språkintroduktionsprogrammet på gymnasiet före 18 års ålder får slutföra programmet. Detta gäller även de som kommer från andra kommuner och bosätter sig här i stan. Det måste finnas papper på att de har påbörjat utbildningen. "Även om LMA-kortets giltighet har gått ut är det bra om de tar med sig det hit. De/ ni kan ringa Skolslussen 08 508 34 802 och boka in en tid med en vägledare här hos oss".

Nya gymnasielagen (2018 års lag)


Läs även Vad betyder nya gymnasielagen? på FARR:s hemsida.

Tolkning av propositionen för det nya lagförslaget, Uppehållstillstånd för gymnasiestudier, som riksdagen kommer att rösta om den 7 juni: 16 f § Lagen (2016:752 om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
Om lagförslaget går genom så ska du:
ha ökt asyl 24 november 2015 eller tidigare. Det är den allra första anmälan som räknas. 
ha varit under 18 år när du sökte asyl och blivit mottagen som barn.
fått beslutet om utvisning minst 15 månader efter asylansökan registrerades men inte före 20 juli 2016.
varit 18 år eller äldre vid första avslaget. Lagen gäller även dig som blivit åldersuppskriven.
inte lämnat Sverige. I alla fall ska myndigheterna inte ha vetskap om att man lämnat landet.
Du får inte ha utfört något brott. Vilken typ av brottslighet det gäller (hur stort brott) är oklart
Du måste bevisa att du studerat i Sverige tidigare och att du vill gå i gymnasiet, komvux, folkhögskola eller motsvarande yrkesutbildning, extra viktigt för den som av någon anledning inte kunnat gå i skolan eller har mycket ogiltig frånvaro. "Man ska kunna intyga sin avsikt att studera i ansökan om uppehållstillstånd." Språkintro/SPRINT gäller också!
- Du ska ansöka mellan 1 juli till 30 september. Hur ansökan går till är inte klart. Men studieplan eller liknande intyg från skolan kommer att behövas. "Det är den enskilde som ska visa att förutsättningarna för uppehållstillstånd är uppfyllda. Utgångspunkten bör vara att det är sådan dokumentation som redan finns tillgänglig hos respektive skolhuvudman som den studerande ska använda vid ansökan".
- Den som inte fått alla avslag före 30 september men som omfattas av lagförslaget SKA lämna in ansökan under samma period, för efter 30 september är det försent. Asylprocessen kommer dock att prövas först. När utvisningen vunnit laga kraft träder denna lag in, men har man inte ansökt under periodsintervallet så omfattas man inte. Regeringen anser att det är det juridiska ombudets sak att hålla koll på det.
- Om en person direkt vid asylansökan ansetts vara över 18 men sedan bedömts yngre KAN det finnas en möjlighet att lagförslaget ändå gäller: "... det för utlänningen har, eller borde ha, anvisats en kommun som ska ordna boendet enligt 3 § andra stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl."

Uppehållstillståndet blir tidsbegränsat och gäller i tretton månader. Efter det kan man fortsätta söka uppehållstillstånd för andra paragrafer i samma lag samt i Lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå. När studierna är klara har du 6 månader på dig att hitta ett arbete och visa att du kan försörja dig. Månaden efter att du påbörjade arbetet så ska arbetsgivaren anmäla att du arbetar. Det finns mycket regler om detta.

Uppehållstillståndet kan återkallas om förutsättningarna inte längre är uppfyllda, om man trots påminnelse inte uppfyller sin skyldighet att redovisa studieaktiviteten. Det är viktigt att se till att man inte får ogiltig frånvaro, komma ihåg att sjukskriva sig och om man är sjuk flera dagar så kan det behövas läkarintyg.Till dig som inte omfattas av nya lagen!


Om du har tre avslag men inte omfattas av nya lagen finns det saker att tänka på:
- Se till att en vuxen har fullmakt för dig!
- Skriv under en blankett för ansökan om uppehållstillstånd enligt nya lagen! - Se till att du har en studieplan eller ett intyg att du har studerat i Sverige.
- Ge dessa papper till den som har fullmakt.
- Skulle det hända dig något före 30 september ska papperen skickas in omedelbart till Migrationsverket. Det kan göra att det blir svårare att skicka iväg dig. Beslutet kommer snabbt, men det är inte säkert att man kan överklaga.

Den gamla gymnasielagen gäller fortfarande, för en del av dem som var under 18 år när de fick sitt första beslut. Man behöver en studieplan från skolan. Läs mer långt ner på den här sidan.

Blankett för ansökan enligt gamla lagen  Gamla gymnasielagen (2017 års lag)


Frågor och svar om gymnasielagen  Migrationsverket
Nya regler om uppehållstillstånd för studier  SKL

Uppdatering 7.8.2017

Lagen gäller dig:
1. Du måste ha sökt asyl före 24.11.2015.
2. Du måste ha fått ditt första avslag innan du fyllde 18 år.
3. I beslutet bör det stå "utvisningen förenas med särskild verkställighetsföreskrift", "ordnat mottagande saknas och utvisning kan inte ske förrän han/hon är 18 år" eller ett konstaterande att "han/hon är 18 år när beslutet vinner laga kraft".
4. Du ska vara mellan 17 och 25 år.

Ansök så här:
5. Du ska vara inskriven på en skola. Om du inte är det ska du genast gå till en skola och be att få bli inskriven.
6. Skolan ska skriva en studieplan eller ett intyg.
7. Studieplanen eller intyget skickas till Migrationsverket tillsammans med blanketten Ansökan om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier.
8. Om du eller någon annan lämnar in den: se till att de stämplar ansökan och be sedan om en kopia.
9. Om du är osäker: lämna inte in ansökan själv på Migrationsverket. Posta eller be någon annan gå dit.

Lagen gäller INTE
- Dig som blivit åldersuppskriven till 18 år eller äldre
- Dig som var 18 eller äldre när du fick ditt första avslag

Finns juridiskt ombud?
Kolla alltid med ditt/hans/hennes juridiska ombud innan du skickar in ett sådant här VUT!

Ansökningsblankett
Läs mer hos FARR: Ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiestudier.
Rättslig kommentar om gymnasiestudier SR 33/17  Migrationsverket

Uppdatering 15.12.2017: Enligt Vi står inte ut är det för närvarande 99 ungdomar som fått tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Statistik: Svar från statistikavdelningen, Migrationsverket 3.10.2017: Antal inkomna ärenden 605. Antal beslut 340 varav 33 är beviljade (10 %).

130 stycken har fått uppehållstillstånd enligt "gamla" gymnasielagen  Aftonbladet 15.4.2018
Information om "gamla" gymnasielagen Från Skolverket: 
För asylsökande ungdomar gäller att de har rätt till utbildning i gymnasieskola om de har påbörjat utbildningen innan de fyllt 18 år, se 29 kap. 3 § skollagen (2010:800) jämförd med 2 § andra stycket p. 1 samma kapitel. 

En asylsökande elev som har uppnått behörighet till ett nationellt program har möjlighet att gå över från språkintroduktion till ett nationellt program även efter det att eleven fyllt 18 år, under förutsättning att detta sker innan det andra kalenderhalvåret det år då eleven fyller 20 år (jfr. 15 kap. 5 § skollagen). 

Asylsökande har inte rätt till utbildning i kommunal vuxenutbildning (se 29 kap. 3 § skollagen). 


Papperslösa/gömda barn

Barn som vistas i landet utan tillstånd har rätt till utbildning i bl.a. grundskola och, om de påbörjar utbildningen innan de fyllt 18 år, gymnasieskola.
Om eleven eller föräldrar/gode män begär det, och berättar varför, så får skolan inte lämna ut upplysningar om att eleven finns i skolan eller var eleven bor. Det gäller mot Migrationsverket och gränspolisen. 

Rätt till utbildning, nyanlända och gymnasieskolan  Skolverket 23.3.2017

Ensamkommande unga i asylprocessen ska kunna bo kvar i kommunen efter att de fyller 18 år  Regeringskansliet 30.6.2017

Ansökan om uppehållstillstånd för gymnasister  FARR 30.7.2016

Uppehållstillstånd för gymnasister - hur funkar det?  FARR, uppdaterad 14.6.2017. En bra genomgång av en krånglig lag. 


Nya regler om uppehållstillstånd för studier  SKL 10.5.2017

Frågor och svar om gymnasielagen  Migrationsverket, uppdaterad 17.6.2017

Undantag från krav på behörighet i engelska till gymnasieskolan  Skolverket 7.11.2016


Pressnytt

Lärare får fatta livsavgörande beslut om ensamkommande  SVT 23.10.2017

Migrationsverket: Gymnasielagen ingen räddning  SVT 4.10.2017

Ny lag för ensamkommande anses svårförstådd  SR 6.6.2017

Migrationsverket förberett inför nya gymnasielagen

Regeringen beslutar om ensamkommande i gymnasiet  SR 2.3.2017
Observera: "Det här handlar om alla från 17 år med ett tillfälligt uppehållstillstånd, ofta ensamkommande som riskerar utvisning när de fyller 18 år eller ungdomar som redan har ett utvisningsbeslut som inte kan verkställas."
------------------

Gymnasielagen 


Lathund för asylregler för ensamkommande barn mars 2017  Laila Wold 7.3.2017, kontrollerat av FARR. Pdf-fil, kräver ev. google-konton (gmail).

Min tolkning av nya lagförslaget 
Laila Wold 3.3.2017

Uppehållstillstånd för studier för den som kom innan 24/11 2015
För att de som kommit före den tillfälliga lagen trädde kraft inte ska komma i sämre situation än de som kommer att bedömas enligt den tillfälliga lagen föreslås ett tillägg till den tillfälliga lagen. 
Gymnasiestudier ger uppehållstillstånd i fyra år om: 
• fyllt 17 år
• Studerar i gymnasieskola eller introduktion
• Saknar ett ordnat mottagande i hemlandet

Det gäller oavsett om det är fråga om ett första beslut eller en ansökan om förlängning av uppehållstillstånd. Men det kan bli glapp mellan beslut och ikraftträdande av lagen den 1 juni 2017. Då ska man kunna få fyraårigt uppehållstillstånd vid en ansökan om förlängning.

Uppehållstillstånd för unga mellan 17-25 år som kom efter 24/11 2015
För dem som kommit efter 24 november och som skulle fått uppehållstillstånd enligt den tidigare praxisen likställs med vuxna som har arbete enligt den tillfälliga lagen.
• Påbörja gymnasiestudier före 18 år.
• Inte utgör en hot mot allmän ordning och säkerhet
• Uppehållstillstånd beviljas till och med sex månader efter avslutade studier

Den som är 17 och läser på introduktionsprogram för gymnasiestudier
• Uppehållstillstånd i 13 månader.
• Kan beviljas ytterligare en 13-månaders period om hen deltar aktivt i studierna.

De som akut hotas av utvisning behöver ansöka om inhibition av utvisningsbeslutet. De som tvingats sluta bör ansöka om rätt till att fortsätta studier.

-------------

Meddelande från RGMV, Riksföreningen gode män vårdnadshavare:
Remiss:
Ett uppehållstillstånd på 13 månader betyder inte nödvändigtvis att ungdomar som fått ett sådant beslut utvisas när beslutet vunnit laga kraft. Tvärtom kan även de få uppehållstillstånd förutsatt att de själva lägger manken till, går till skolan, prioriterar studier före fritid, och att remissen om Uppehållstillstånd för studier på gymnasiet beslutas av regeringen.
- Se till att ungdomarna får information om de nya bestämmelserna, vad de innebär och att det finns goda skäl att de kommer iväg till skolan! Men var tydlig med att det ännu inte finns ett beslut.
Remissen innebär:
Den remiss regeringen överlämnat till Lagrådet Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå som väntas träda i kraft 1 juni 2017 omfattar även elever på introduktionsprogram och kan möjliggöra att de som beviljats ett tillfälligt uppehållstillstånd i 13 månader
- kan få det förlängt med ytterligare 13 månader förutsatt att man går till skolan och lägger mer tid på studier än fritid för att bli behörig till ett nationellt program
- När det andra tillståndet går ut krävs att man har börjat på ett nationellt program eller motsvarande för att uppehållstillstånd för gymnasiet ska beviljas.
- När de gått klart gymnasiet har de sex månader på sig att få ett arbete och i sådana fall möjlighet att få permanent uppehållstillstånd.


--------------------------------------
Författare: Meta Wiborgh

I utkastet till lagrådsremiss ”Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå” som presenterades 28/11 2016 framgår att studier på ett introduktionsprogram skall räknas som gymnasiestudier, och detta ska vara grund för möjlighet till förlängt tillfälligt uppehållstillstånd.

Vad som är viktigt är att asylsökande elever på språkintroduktion eller gymnasieutbildningar i övrigt MÅSTE ha en individuell studieplan.

Med individuell studieplan så har de RÄTT att gå kvar sin utbildning och fullfölja den enligt sin individuella plan i sin gamla hemkommun om de tvingas flytta och byta kommun och huvudman för skola, som de behöver göra i flera kommuner när de fyller 18 och inte har uppehållstillstånd. Då förflyttas de till ny hemkommun. Där har de inte rätt att inleda ny skolgång på gymnasiet. Nya kommunen kan ta emot dem, men behöver inte.


Tidigare hemkommun har INTE RÄTT att neka eleverna fortsatt och avslutad skolgång enligt studieplan i den gymnasieskola där de börjat utbildningen - oavsett om utbildningen finansieras av Migrationsverket eller ej.

Språkintroduktionsutbildning syftar till att man ska nå behörighet till annat introduktionsprogram, nationellt program eller anställning. En väg fram för den enskilde eleven ska framgå i individuella studieplanen som måste REVIDERAS löpande utifrån elevens utveckling.

Alltså - mycket viktigt för framför allt vårdnadshavare och gode män att undersöka och kräva utifrån den rätt som deras skyddslingar har, men som är ganska okänd för oss alla:

1. Finns en individuell studieplan? Det är obligatoriskt och oerhört viktigt för alla ensamkommande.

2. Vad står i planen? Är den reviderad?

3. Önska att eleven kan fortsätta gymnasiegången i nya kommunens gymnasium om eleven så vill när hen flyttar till anläggningsboende vid fyllda 18 år - Nya kommunen kan ta emot dem om de har en individuell studieplan, men de måste inte, eller

4. Kräv elevens RÄTT att slutförda gymnasiestudierna enligt studieplanen i den tidigare hemkommunen, om det är en grannkommun. Den kommun har ingen rätt att neka fortsatt skolgång även om eleven flyttar till ny kommun. Inte ens om Migrationsverket inte finansierar detta och även om interkommunal ersättning inte används mellan kommunerna för att finansiera skolgången.

Men det som kan bli ett problem är att om eleverna går i skolan i ursprungskommunen fortsatt, men bor i nya kommunen på anläggning, så kan skoltransportens finansiering och länstrafikens möjligheter till bussar som alla kan åka med för att komma i tid till skolan bli problem.
Handlingsplan vid avslag på asylsökan  #vistårinteut (ev. krävs google/gmail-konto)

Exempel: "Min kille fick avslag tre dagar efter han fyllde 18, samma dag ungefär fick lillebror veta att han får stanna (PUT). Han ska förflyttas till Kabul om inte överklagan går igenom. Deras eget Farah är för farligt anses det."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar