onsdag 1 juli 2020

Gamla gymnasielagen (2017 års lag)

Den gamla gymnasielagen från 2017 gäller fortfarande!

Uppdatering 7.8.2017

Lagen gäller dig:
1. Du måste ha sökt asyl före 24.11.2015.
2. Du måste ha fått ditt första avslag innan du fyllde 18 år.
3. I beslutet bör det stå "utvisningen förenas med särskild verkställighetsföreskrift", "ordnat mottagande saknas och utvisning kan inte ske förrän han/hon är 18 år" eller ett konstaterande att "han/hon är 18 år när beslutet vinner laga kraft".
4. Du ska vara mellan 17 och 25 år.

Ansök så här:
5. Du ska vara inskriven på en skola. Om du inte är det ska du genast gå till en skola och be att få bli inskriven.
6. Skolan ska skriva en studieplan eller ett intyg.
7. Studieplanen eller intyget skickas till Migrationsverket tillsammans med blanketten Ansökan om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier
Blankett för ansökan enligt gamla lagen  
Om du eller någon annan lämnar in den: se till att de stämplar ansökan och be sedan om en kopia.
9. Om du är osäker: lämna inte in ansökan själv på Migrationsverket. Posta eller be någon annan gå dit.

Lagen gäller INTE
- Dig som blivit åldersuppskriven till 18 år eller äldre
- Dig som var 18 eller äldre när du fick ditt första avslag

Finns juridiskt ombud?
Kolla alltid med ditt/hans/hennes juridiska ombud innan du skickar in ett sådant här VUT!

Ansökningsblankett
Läs mer hos FARR: Ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiestudier.
Rättslig kommentar om gymnasiestudier SR 33/17  Migrationsverket

Frågor och svar om gymnasielagen  Migrationsverket
Nya regler om uppehållstillstånd för studier  SKL

Uppdatering 15.12.2017: Enligt Vi står inte ut är det för närvarande 99 ungdomar som fått tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Statistik: Svar från statistikavdelningen, Migrationsverket 3.10.2017: Antal inkomna ärenden 605. Antal beslut 340 varav 33 är beviljade (10 %).

130 stycken har fått uppehållstillstånd enligt "gamla" gymnasielagen  Aftonbladet 15.4.2018


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar