måndag 18 juni 2018

Vad händer med dem som skrivs ner i ålder?För den som vinner sin överklagan av åldersupppskrivning och återigen skrivs ner i ålder gäller inte den "nya" gymnasielagen och troligen inte heller den "gamla" lagen. Med regeringens tysta samtycke kan ungdomen ensamutvisas till Afghanistan.

Ett okänt antal överklaganden av åldersuppskrivning ligger hos Migrationsdomstolen. En del har skickat med de nya uppgifter som kommit om metoden för medicinsk åldersbedömning. Enligt Socialstyrelsens rapport är det enda man kan säga om en person med mogna knäleder att den har fyllt 15 år - men man vet inte när.
Vi vet inte hur domstolen kommer att använda den nya informationen. Men det kan tänkas att ett antal ärenden återvisas till Migrationsverket. 
I Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande påminns handläggarna om att de ska göra en sammanvägd bedömning av åldern, dvs. ta hänsyn även till andra faktorer än den medicinska åldersbedömningen. Om Migrationsdomstolen återremitterar ärenden till Migrationsverket kan vi förvänta oss ett antal nedskrivningar av åldern. De unga kommer då inte längre att kunna omfattas av den "nya" gymnasielagen eftersom den bara gäller dem som var 18 år eller äldre vid första avslaget.
Normalt borde det vara till fördel för dem att betraktas som barn i stället för vuxna. Om de får den ålder som de fick vid ankomsten till Sverige eller som tazkiran visar kanske beskyllningen om att ha ljugit om sin ålder försvinner, och kanske Migrationsverket accepterar deras identitet.
Men med dagens lagstiftning och Migrationsverkets strikta tolkning av den kan man inte veta. Om ungdomen är 17,5 år kommer hen inte att omfattas av fördelen att vara barn. bedömas som vuxen. Tror man att hen kommer att fylla 18 under tiden fram till sista avslaget så kommer man säkerligen inte skriva dit de viktiga orden "med fördröjd verkställighet" som krävs för att den gamla lagen ska gälla. 
Anser man att det kommer att finnas någon som möter den minderåriga på flygplatsen så bryr man sig inte ens om att invänta 18-årsdagen.

För en del ungdomar kan det alltså vara bättre att acceptera sin uppskrivna ålder och inte överklaga uppskrivningen. Om överklagan redan är inlämnad kan det vara bättre att dra tillbaka just det yrkandet.

Komplettering

Enligt brevväxling med Migrationsverket tycks det vara bättre att behålla den uppskrivna åldern för dem som då omfattas av nya gymnasielagen:
- Vilken ålder kommer att räknas när det gäller nya gymnasielagen? Svar: den ålder som gäller är den som domstolen bestämt.
- Så den som får sin ålder nedskriven till under 18 kommer inte att omfattas av någon av gymnasielagarna? Svar: Det kan personen göra om den får åldern nedskriven och sedan ett tillstånd för ej ordnat mottagande. Men den som får åldern nedskriven och sedan ett avslag omfattas inte.


Läs mer


1 kommentar:

  1. Är du säker på att den gamla lagen inte gäller? Så här står det i lagen: "4. beslutet om utvisning har fattats, eller annars skulle fattas, när utlänningen är 18 år eller äldre". Ungdomen var ju 18 år när beslutet togs?

    SvaraRadera