onsdag 1 juli 2020

När uppehållstillståndet ska förlängas

Du måste söka nytt uppehållstillstånd efter 11 eller 12 månader (tidigast 3 månader och senast 30 dagar innan det går ut). Det är viktigt att du gör det innan ditt uppehållstillstånd går ut.


Men skickar du in din ansökan för sent måste Migrationsverket ändå ta emot den: "Gällande en förlängningsansökan enligt 16 d, 16 h och 16 i §§ TUtlL saknas bestämmelser i TUtlL om när en sådan ska ha kommit in i till Migrationsverket (jfr 19 § TUtlL). Därför saknas även en lagstadgad grund för avvisning av en sådan ansökan."

Bifoga en individuell studieplan från skolan, eller ett planeringsdokument från Komvux eller folkhögskola. Studieplanen är mycket viktig. Den ska vara noga utformad så Migrationsverket förstår precis hur du ska plugga för att få jobb i framtiden. Bifoga också ett närvarointyg.

Det kan vara bra att skicka med betyg eller intyg från tidigare skola. Kanske också ett registerutdrag från polisen, att du inte är straffad. 

Du får ett brev från Migrationsverket med en personlig kod. Sedan kan du ansöka på nätet. Bifogade papper måste skickas med pappersposten. Migrationsverket Ansökan på webben 

Om det inte fungerar kan du skriva ut en Blankett för ansökan och skicka med papperspost.

Antagligen får du vänta flera månader på att få förlängningen. När ditt första uppehållstillstånd går ut tar Migrationsverket ditt LMA-kort och du får ett papper i stället. Då är du "tillståndssökande". 

Du behåller ditt personnummer, ditt id-kort och ditt bankkort. Fortsätt i skolan som vanligt!


Personal från Migrationsverket har föreläst för lärare och studievägledare. Här är ett antal viktiga punkter som kom fram under en sådan föreläsning.

Informationen är hämtad från ett inlägg i facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! som i sin tur är hämtat från minnesanteckningar från en av Migrationsverkets föreläsningar. Vid pressmeddelandet finns powerpointfilen.


1. STUDIEPLANEN 

Studieplanen är mycket viktig när du söker förlängt uppehållstillstånd! Viktigt att din lärare skriver ordentligt.

Studieplanen ska innehålla uppgifter om vilken studieväg eleven går på, de val av kurser eller ämnesområden som eleven har gjort, övrig
a kurser eller ämnesområden som ingår i elevens program, och när det är aktuellt, elevens studier i grundskolans ämnen.

Om eleven går ett introduktionsprogram i gymnasieskolan ska den individuella studieplanen dessutom innehålla uppgifter om utbildningens mål och längd, delar av kurser, annan yrkesinriktad utbildning, praktik och andra insatser.

Det ska tydligt framgå hur utbildningen syftar till en etablering på arbetsmarknaden.

Det ska stå när man börjar. Det ska stå när man slutar. Det ska stå datum, inte i juni 2021. Det ska 12 juni 2021 eller vad det nu är för någonting.

Det ska stå vad det är för kurser.

Och är det en yrkesutbildning 
ska det dessutom stå vad syftet är med utbildningen. Det ska stå att ”Syftet med utbildningen är att underlätta etablering på arbetsmarknaden”. Det ska stå med i studieplanen. Det räcker inte att det står att man ska bli undersköterska utan syftet är att man ska underlätta en etablering på arbetsmarknaden. Obs detta kan vara felaktigt. Brev från Annica Ring, föreläsare från Migrationsverket: "Det har varit många turer kring detta men idag gäller att det enbart räcker med studieplan. ... huvudregel gäller att studieplanen räcker."  

Om man ändrar studieplanen måste den vara underskriven av rektor.


2. SPRÅKINTRO

Du har rätt att gå färdigt språkintroduktionen på gymnasiet även om du fyllt 20 år. Du kan inte gå språkintroduktion på annan skola än gymnasiet. Läs mer!

Det är ofta bättre att du går färdigt språkintro innan du börjar gymnasiestudier. 

Se till att din språkintro går ända fram tills dess att du börjar på gymnasiekurs. Man måste ha pågående studier när man söker. (Gäller inte sommarlovet.)

3. VILKA UTBILDNINGAR GODKÄNNS?

Bara utbildningar där man har rätt till CSN godkänns. SFI ger inte rätt till CSN. Det är bättre att gå kvar på språkintro än att gå SFI. 

Yrkesutbildningarna måste vara anordnade av kommunen, dvs. gymnasium eller komvux. Inte folkhögskola. Inte arbetsförmedlingens kurser. Inte IB (international bachelor) om det är privat. 

Folkhögskola: Bara allmän kurs (gymnasieutbildning) på heltid godkänns! Yrkesutbildningarna på folkhögskola kommer inte att godkännas. Inte heller språkintroduktion. Ett ämne kan man få läsa på grundnivå, t.ex. svenska. 

Man får inte
- läsa YH (Yrkeshögskola) eller KY (kvalificerad yrkesutbildning)
- läsa på högskola eller universitet

- gå fjärde året på teknisk linje
- ha mycket SFI eller SAS i sin studieplan

Man måste jobba innan man börjar på universitet eller högskola.


Ett ämne på grundnivå kan man få läsa. T.ex. svenska eller engelska. Alla andra ämnen ska vara på gymnasial nivå. Men det måste stå i studieplanen, och varför!

4. DELTIDSSTUDIER

Det krävs särskilda skäl för att studera på deltid:
- Sjukdom, även psykisk. Läkarintyg krävs.
- Graviditet???

- Byte till särskola


5. BYTA UTBILDNING

- Det kan man göra under de första 13 månaderna.
- Därefter kan man byta från allmänt gymnasium till yrkesutbildning.

- Man kan inte byta från yrkesutbildning till allmänt gymnasium.
- Man kan inte byta från en yrkesutbildning till en annan yrkesutbildning.


6. UPPFÖLJNING: 

MigV kommer att vilja följa upp varje år. Vad är viktigt?
- En bra och tydlig studieplan
- Aktiv närvaro, deltagande - att man inte sover på lektionerna. 

- Att man gör sitt bästa, följer sin studieplan så långt man kan.

- Förutom studieplan och närvarointyg kan MigV ringa läraren för att höra om eleven gjort sitt bästa. I så fall kan eleven få förlängt även om han inte klarat studieplanen. 

Om man inte klarar av studierna enligt studieplanen kan man få extra förlängt med 13 månader. Man kan få förlängt flera gånger. Men det krävs att man deltagit aktivt i studierna, gjort sitt bästa!

7. UPPEHÅLLSTILLSTÅNDEN

Från den dagen skolan slutade (enligt studieplanen) har man sex månader på sig att skaffa jobb. Det behöver inte vara det jobb man utbildats för. Om man har fast jobb (minst två år) och kan försörja sig kan man få permanent uppehållstillstånd.

Följande uppehållstillstånd kan man få:
- 13 månader för att man avser att studera. Det allra första.
- 13 månader igen om man t.ex. behöver gå klart språkintro.

- Lika länge som studieplanen + 6 månader.
- 13 månader om det behövs.
- 13 månader igen om det behövs.

Detta gäller tills man fyllt 25 år. Då måste man genast visa att man kan försörja sig, dvs. att man har jobb.

Man får inte ha varit papperslös mellan uppehållstillstånden. Viktigt att man söker förlängning innan det gamla går ut.

Vill du ha permanent uppehållstillstånd? Då måste du gå ut gymnasiet/motsvarande! Spårbyte till jobb fungerar inte om du fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Du måste plugga! 

8. ANSÖKAN OCH BESLUT

Skicka med utförlig studieplan eller planeringsdokument, kanske också närvarointyg, betyg och annat som kan vara användbart. Du kan kryssa i flera alternativ för förlängning. Har det hänt något i ditt hemland t.ex. så kan du kryssa i skyddsbehövande. Du ska fylla i ditt "beteckningsnummer" - dvs. ditt gamla LMA-nummer. 

Närvarointyg behövs inte. Enligt information från Migrationsverket ska närvarointyg lämnas in. Men detta är felaktigt! Stadsmissionens jurist pratade med MV igår: "Ville bara upplysa dig om att jag har pratat med Johanna Lindblad Ó Duinnín på rättsavdelning på Migrationsverket i dag. Hon bekräftar att det har skett ett misstag att verket begärt in, och gått ut med informationen om att det krävs, närvarointyg och eventuella betyg till förlängningsansökningarna för de med 16 f §-tillstånd. Det krävs alltså inte att redovisa det aktiva deltagandet, precis som vi trodde. Den här informationen ska nu ha gått ut till de enheter som arbetar med detta".
Du hinner inte få förlängningen innan TUT går ut. Du behåller personnummer, id-kort, bankkort, CSN men får ett papper från MigV i stället för kortet.

Det kommer ett brev efter en vecka. Det kommer till den adress du lämnat till Skatteverket. I brevet står det att du har fått inhibition, dvs. att du inte kommer att utvisas medan du väntar på beslut.

Ibland vill MigV har mer info. De kan ringa läraren, be att få fler papper eller kalla dig till samtal.

Så småningom kommer det ett beslut.

Får du positivt ska du boka tid för nytt uppehållstillstånds-kort. 
Ditt nya tillstånd räknas från den dagen då det gamla gick ut.

Får du negativt blir du kallad till samtal. Du kan också överklaga. 


SE OCKSÅ

Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå  Migrationsverket 7.11.2018

Hur funkar den nya gymnasielagen?  FARR

Skolgång och uppehållstillstånd    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar