lördag 21 december 2019

Agape, Göteborg

Information hämtade från lucka 1, julkalender 2019, #Vistårinteut

Agape Göteborg är en politisk och religiöst obunden ideell förening som vänder sig till ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg som riskerar att inte omfattas av det offentliga sociala skyddsnätet. 

Agape startade 2017 och har sedan dess hjälpt över 900 ungdomar i Göteborg, över 520 av dem med olika boendelösningar så att de har kunnat gå kvar i sin skola. De har också tillhandahållit olika forum där ungdomarna har fått råd och stöd, bland annat i form av ett café som är öppet fyra dagar i veckan.

www.facebook.com/frivilligorganisationenagape/
www.agapegoteborg.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar