måndag 30 september 2019

Emrika: Barnfamiljerna i mellanlägets land

Tisdag 1 oktober planeras en ny stor deportation av unga ensamkommande till Afghanistan. Den 17 oktober får journalisten Najwa Alimi pris från Forum för levande historia för sitt arbete med att lyfta fram situationen för kvinnorna i Afghanistan. 

I samband med riksdagens öppnande ägde ett stort antal manifestationer rum över hela Sverige. Här är talet hållet av Emrika Larsson vid demonstrationen på Sergels torg med Liv utan gränser, de afghanska barnfamiljerna från Norra Bantorget, 10 september 2019.
Sverige brukar ibland kallas för mellanmjölkens land. Ett land där barn kan vara trygga, ett land där vi alltid tänker på barnets bästa! Men för barnfamiljerna från Afghanistan ser det inte ut så. De tvingas i stället leva i ett mellanlägets land. De kan inte utvisas. Men de får inte heller uppehållstillstånd!
Sedan 63 dagar pågår en sittstrejk på Norra Bantorget i Stockholm. Mer än 100 barnfamiljer från Afghanistan har deltagit i sittstrejken. 
En av de sista morgnarna på sommarlovet sitter jag vid frukostbordet och pratar med en familj från sittstrejken som sovit över hos oss. En kämpande mormor och morfar och deras underbara barnbarn. Vi borde pratat om sommarlovet, om roliga äventyr, om myggbett och om simskola. Men vi talar om hot, om rädsla för vad som händer om familjen utvisas till Afghanistan. Vi pratar om det fruktansvärda i att se sina barnbarn växa upp med ett utvisningsbeslut hängandes över huvudet. 
Jag får dåligt samvete för att barnet får agera tolk i vårt jobbiga samtal. Men det har tyvärr blivit många afghanska barns uppgift, eftersom vuxna utan uppehållstillstånd inte får gå på SFI i mellanlägets land. 
Just denna familj får en vecka senare besked att de måste flytta ifrån den ort de bor på, till en annan ort långt norr ut. Migrationsverket stänger ner boende - och konsekvenserna drabbar återigen barnen hårdast i mellanlägets land. De tvingas lämna trygghet, skola, kompisar och nätverk ...
Ett annat barn i en annan familj på sittstrejken fyller ett år på en av sommarens varmaste dagar. Det som mamman önskar åt sitt barn är enbart en sak - uppehållstillstånd! Men bara några dagar innan ettårsdagen kommer presenten från Migrationsverket - avslag! Grunden till beslutet är att föräldrarna redan fått avslag. Det rimmar dåligt med att Migrationsverket ska utgå från varje individs egna behov av skydd. Det rimmar dåligt med Barnkonventionens perspektiv om barnets bästa!
Men dessa familjer är inte ensamma. Alla familjer på sittstrejken har upplevt samma sak. Familjer med barn som ofta är födda här i Sverige har helt eller delvis fått avslag på sina asylansökningar. Sverige säger att de varken har flyktingstatus- eller skyddsskäl och att de ska tvångsutvisas. Migrationsverket säger att våldet i Afghanistan inte är av den grad att det riskerar att drabba "alla och envar"!
Men - Afghanistan tar inte emot barnfamiljer som ska utvisas med tvång!!! Myndigheterna klarar inte av att ta ansvar för säkerheten för utsatta barnfamiljer utan skyddsnät. Läget är alltför osäkert för barnen. Rädda Barnet säger detsamma. Röda Korset och Amnesty International säger detsamma!
Till och med FN säger detsamma. FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter säger att det är särskilt chockerande att antalet barn som skadats och dödats under förra året var det högsta antal som noterats hittills.
Och i år blir det ännu värre. 28 % av alla civila offer i kriget är barn och hittills har minst 3 812 civila dödats eller skadats i kriget i Afghanistan. Det blir 1067,36 barn. Smaka på den siffran, Migrationsverket! 1067 döda eller skadade barn hittills i år.
Barnkonventionen säger att varje stat ska ta ansvar och nyttja sina resurser till fullo för att uppfylla barns rättigheter till hälsa och utveckling. Varje stat ska säkerställa skydd och omvårdnad av barn som berörs av en väpnad konflikt. I alla beslut som gäller barn som söker uppehållstillstånd ska alltid barnets bästa beaktas.
Så öppna era ögon, Migrationsverket. Bomber är blinda! De ser inte skillnad på barn och vuxna! Men ni har ögon att se med och öron att höra med! Så hör våra förtvivlade röster, hör våra vrål av ilska över hur Sverige behandlar barnen och bryter mot Barnkonventionen om och o igen.
Vad är barnens bästa - skicka dem till kriget i Afghanistan eller att ge dem uppehållstillstånd i mellanmjölkens land? För mig är det glasklart. 
Barnets bästa är att stanna. Barnets bästa är att hela barnets familj får stanna.
Barnfamiljerna på sittstrejken kräver att barnfamiljer som har bott i Sverige i flera år, och barn som är födda i Sverige och har rotat sig, ska beviljas uppehållstillstånd.
Vi är många här idag som kräver att Sveriges politiker och Migrationsverket tar ansvar och stoppar alla utvisningar till Afghanistan! Och vi slutar aldrig kämpa!!! Shona ba shona!
Afghanistan är inte säkert!!!!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar