söndag 22 december 2019

Hjälp i Småland

Information hämtad rån lucka 6, julkalender 2019, #Vistårinteut. 

NätEk - Integrationsnätverket kring ensamkommande i Tranås
Syftet med nätverket är erbjuda personer som träffar ensamkommande i arbetet eller på fritiden forum för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling samt stöd och samtal både vad gäller asylprocessen och i det fortsatta arbetet för ungdomar som fått någon form av asyl.
Goda krafter för ensamkommande unga i Växjö
Hjälper ett 100-tal ek med allt från bostad, ekonomi, myndighetskontakter, stödsamtal, gemenskap och tillhörighet.
Mångkulturellt Centrum Ronneby
Förening som verkar för att främja Integration genom att anordna föreläsningar, vara medarrangör till musik- event etc.
Ensamkommande ungdomar i Jönköping
Arbetar med aktiviteter, samtalsgrupper samt råd och stöd till ensamkommande. Har fått hjälp i starten av Agape i Göteborg.
Haga Inter Jönköping
Fotbollslag, idrott och integration tillsammans.
Kvar i Eksjö
Stöd till asylsökande i Eksjö, primärt att hitta boende för ensamkommande i kommunen så att de slipper att flytta.
Nätverket för ensamkommande unga i Gislaved kommun
I samarbete med kommun och skola har nätverket hjälpt 45 stycken ensamkommande unga med bla boende.
Tillsammans med de ensamkommande i Älmhult
Sektion inom Röda Korset som arbetat för att hitta frivilliga familjehem för ensamkommande i kommunen.
Goda krafter för ensamkommande unga i Ljungby
Syftet är att skapa ett omhändertagande sammanhang för ensamkommande ungdomar genom att organisera ungdomars vardag och försöka ordna boende åt dem.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar