tisdag 23 juli 2019

Mynttorget 20 juli: "Jag är rasande!"Ingrid Eckermans tal på Mynttorget 20 juli 2019

Jag är arg. Jag är rasande.

Jag är rasande över att behöva stå här en av sommarens vackraste dagar.

Jag är rasande över att barnen ska behöva vara på Mynttorget i stället för att äta jordgubbar på badstranden.

Jag är rasande över att vår regering och riksdag går de främlingsfientligas ärenden. Över att de är fega och inte vågar stå upp för humanism och mänskliga rättigheter.

Jag är rasande över att vår regering och vår justitieminister accepterar att en myndighet agerar så rättsosäkert som Migrationsverket. Att de accepterar att domstolarna inte fullgör sitt uppdrag att göra självständiga bedömningar.

Idag skulle den tillfälliga lagen upphört att gälla. I stället röstade riksdagen igenom en förlängning i två år. Hur lagen kommer att se ut därefter vet vi ingenting om.

Hösten 2015 strömmade flyktingar in i vårt land. Vi hade svårt att ordna tak över huvudet till allihop. Regeringen, framför allt socialdemokraterna, fick panik och skapade den tillfälliga lagen. Det är den som gör att Migrationsverket inte tycker sig kunna ge barnen här uppehållstillstånd.

Den tillfälliga lagen har inget barnperspektiv. Den bryter mot barnkonventionen. Trots att barnkonventionen blir lag 1 januari har man nästan inte infört något barnperspektiv i den förlängda lagen.

Utvisning av barn till Afghanistan bryter mot barnkonventionen. Om barnen reser dit drabbas de av brist på mat, vatten, sjukvård. De kommer inte att kunna gå i skolan för att det är för farligt för dem att röra sig utanför hemmet. Många hamnar i flyktingläger där man bor i tält året om.
Afghanistan har lite heder i behåll. De tar inte emot tvångsutvisade barnfamiljer. Så barnen blir kvar hos oss.

Sverige bryter mot barnkonventionen även här i Sverige. Här får barnen flytta runt allt eftersom Migrationsverket stänger sina boenden. De förlorar sina sociala nätverk gång efter gång. De lever i stor osäkerhet om sin framtid.

Barn har rätt till en skälig levnadsstandard. När familjerna fått sitt tredje avslag dras ekonomisk ersättning till de vuxna ner. En fempersonersfamilj ska klara sig på 4000 kr per månad – mat, kläder, sjukvård, busskort. Och föräldrarna förbjuds arbeta! Deras arbetstillstånd dras in.

Anständiga länder i Europa utvisar inte till Afghanistan. De följer rekommendationerna från UNHCR. Men vår migrationsminister Morgan Johansson har tillsammans med Migrationsverket kommit överens om att Sverige ska göra en annan bedömning – att det finns områden i Afghanistan dit det är tillräckligt säkert att utvisa kvinnor och barn. Trots att de vet att de har fel.

Det är inte bara 9000 ungdomar som hotas av utvisning till världens farligaste land. Det är även 500 barn och föräldrar. Tillsammans med de ungdomar som får stanna kämpar vi svenskar nu för barnen.

LÄS OCKSÅ1 kommentar:

  1. Bra skrivet och talat Ingrid - stort tack för ditt engagemang och ihärdighet - en dag får du rätt!

    SvaraRadera