söndag 29 december 2019

Hjälp i Västmanland och Gästrikland

Information hämtad från lucka 23, julkalender 2019, #Vistårinteut
Krisgruppen flyktingungdomar i Gävle 
Krisgruppen arbetar för att hjälpa ungdomarna på flera sätt men framförallt har de letat bostäder till dem. Både i familjer och eget boende. Asylkommiten är nära knuten till Krisgruppen och bistår med lite pengar.
Asylkommitten i Gävleborg
Arbetar opinionsbildande och har kontakt med många som är i behov av stöd, både asylsökande och papperslösa. Medlem i FARR.
Krisgruppen Frivillig i Sandviken
Stöttar och tar gemensamt ansvar för 37 ensamkommande ungdomar sedan vinter 2017
Silvermissionen Sala

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar