söndag 21 juli 2019

Mynttorget 20 juli: Varför måste afghanska kvinnor få amnesti?


Detta tal höll Masoume Atedeyi vid demonstrationen #livutangränser på Mynttorget, Stockholm 20 juli 2019.

Kvinnor är den största utsatta gruppen i Afghanistan. Idag riskerar flickor och kvinnor i Afghanistan dagligen att bli våldtagna, bortförda, tvingas in i äktenskap eller helt enkelt användas som betalning i bytes- eller skuldaffärer. Det har förekommit fall där kvinnor begått självmord för att undgå ett tvångsäktenskap. 

Övergreppen är allmänt accepterade, och i de fall som de anmäls så utreds det inte av myndigheterna rutinmässigt. Ytterst få anmälningar leder till åtal. Patriarkatet och religiösa extremister har kvinnorna under hård kontroll och respekterar inte deras mänskliga rättigheter.
Det finns mer oro när det gäller begränsningarna av kvinnor genom olika lagändringar. Ett sådant exempel är att kravet på kvinnors representation i provinsförsamlingarna sänkts från 25 till 20 procent. Det finns tyvärr såpass stor korruption i rättsväsendet att de inte tar ett rättvist beslut för kvinnorna. Det skulle innebära att kvinnor som utsatts för våld inte kan garanteras en rättvis rättsprocess, då domaren kan göra sin egen tolkning av situationen baserad på könstillhörighet.
Kvinnor och flickor får inte gå ut ensamma i Afghanistan, särskilt i områden som talibanerna kontrollerar. Kvinnor måste ha ett manligt sällskap om de ska gå ut. Det finns inte rörelsefrihet för kvinnorna och de kan heller inte fly någonstans. Det finns inte rörelsefrihet för kvinnorna. och de kan inte heller fly någonstans.
Förslag om eliminering av våld mot kvinnor ignoreras ofta av myndigheterna, som tillåter "medling" att ta ställning till åtal, odla en straffrihetskultur. Hushållsvåld kvarstår som ett allvarligt problem, liksom barnäktenskap. Kvinnor utsätts för trakasserier och diskriminering när det gäller deras rättigheter till hälsa och utbildning. Därför flyr många kvinnor hemifrån, och därefter hamnar de i ännu svårare situationer.
Amnesty International rapporterar från Afghanistan att diskrimineringen och det utbredda våldet mot kvinnor fortsätter efter talibanregimens fall. Tvångsäktenskap rapporteras tillhöra vardagen, liksom misshandel, våldtäkter och sexuella övergrepp av makar och väpnade grupper. Amnesty rapporterar vidare att social utstötning och hot om våld, och i värsta fall mord, gör att många kvinnor varken vågar bryta sig loss från makens och familjens kontroll eller polisanmäla kränkningarna. Detta sker medan rättsväsendet helt saknar förmåga att skydda kvinnors rätt till liv och integritet, utan utgör snarare i sig ett hot mot kvinnors rättigheter.
Nyligen dödades Mina Mangal, en före detta talare från TV och kulturrådgivare för det afghanska representanthuset, av beväpnade män i östra Kabul. Biträdande ministern för kvinnofrågor anser att orsaken till detta mord är att hon var skild från sin tidigare man vilket räknades som äktenskapsbrott.
Den oberoende kommissionen för mänskliga rättigheter i Afghanistan registreade 4 340 fall av våld under 2018. Mer än 32 procent av det registrerade våldet är fysiskt, inklusive över 1 000 överfall, mer än 270 dödsfall, 24 incidenter. Våldtäkt, mer än 1 300 fall av verbalt våld och mer än 700 våldsamma ekonomiska fall är balnd övriga fall registrerade hos AIHRC. Årsrapporten från AIHCR rapporterar att 94 procent av det registrerade våldet inträffade i hemmet, vilket tyder på att hemmet är den mest osäkra platsen för kvinnor i Afghanistan. Enligt AIHCR har kvinnor inte tillgång till domstolar för att överklaga våldet.
Antal registrerade fall av våld mot kvinnor har ökat med 11,7 procent under 2018 jämfört med 2017. Det har varit både fysiskt och psykiskt våld, hedersmord, sexuellt våld, verbalt våld, ekonomiskt våld. Kvinnor och flickor har inte trygghet och säkerhet på gatorna, arbetsplatsen, sjukhus, skolor och universitet, fängelse och inom familjen.
Det finns kvinnors handlingar som är hedersrelaterade, det finns kvinnor som har konverterat, det finns kvinnor som är politiskt utsatta, det finns kvinnor som är HBTQ, tvångsäktenskap osv. Om flyktingar som är kvinnor och flyktingar utvisas till Afghanistan riskerar de utsättas för all slags våld och mord.
Därför vill vi ha amnesti för afghanska kvinnliga flyktingar. Vi vill att Sverige ska ge oss uppehållstillstånd. 

LÄS OCKSÅ

Mynttorget 20 juli: "Jag kunde ha varit en av dem ..." 

Mynttorget 20 juli: "Jag är rasande!" 

Maryams historia - en av dem Migrationsverket inte tror på 

Är det barnens bästa att skickas till Afghanistan?  
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar