måndag 23 september 2019

Sveriges civilsamhälle vädjar: Utvisa inga barnfamiljer till Afghanistan!

Boken Tusen barn, tusen drömmar kommer att nå alla riksdagsledamöter.

Den 22 september 2019
Till Sveriges riksdag och regering
Sveriges civilsamhälle vädjar: Utvisa inga barnfamiljer till Afghanistan!
Det är fem år sedan som vi ombads att öppna våra hjärtan och det var år 2015 som vi fick veta att Europa inte bygger murar. Idag står vi, en del av Sveriges civilsamhälle, tillsammans med våra vänner, barnfamiljerna från Afghanistan, och ber er, Sveriges beslutsfattare, att lyssna till våra hjärtan.

Vi protesterar mot de utvisningsbeslut som delgivits dessa barnfamiljer men som ännu inte verkställts eftersom Afghanistan i dagsläget inte tar emot tvångsutvisade barnfamiljer då deras säkerhet ej kan utlovas.
Vår förhoppning är att Sveriges regering och riksdag inte förstått vad som nu är på väg att ske. Det var av den anledningen som vi gick samman och skapade en skrift, Tusen barn, tusen drömmar, som inom kort kommer att nå alla Sveriges riksdagsledamöter. I den har vi bland annat samlat fakta om situationen i Afghanistan, hämtad från UD eller andra tillförlitliga källor. 
Maryam, som representerar många afghanska asylsökande mödrar, berättar sin historia och hur hon föredrar döden framför en utvisning, eftersom hon vet vad som väntar henne och hennes barn. Några av de afghanska barnen i åldrarna 0 - 17 år, som har fått utvisningsbesked, visar i skriften sina framtidsdrömmar och också en del mardrömmar. 
Vi som tillhör Sveriges civilsamhälle och som under fyra år har lärt känna dessa familjer vädjar till Sveriges beslutsfattare att följa FN:s barnkonvention och se till dessa 2000 barns bästa.
Det finns idag i Sverige cirka 2000 barn i åldrarna 0-17 år som kom tillsammans med sina familjer och nu har fått avslag på sina asylansökningar. De flesta har tålmodigt och ofta ångestfyllt väntat på beslut om asyl i fyra år. Barnen har lärt sig flytande svenska och ser Sverige som sitt enda hemland. 
Är det rimligt att dessa barn och deras föräldrar ska utvisas till ett av världens farligaste länder, där man konstaterat att det krävs både resurser och nätverk, vilket dessa barns föräldrar saknar, för att skydda barn från kidnappningar, våldtäkter eller tvångsgifte? Afghanistan är ett land där det råder väpnad konflikt och det befaras att konflikten trappas upp till ett fullskaligt inbördeskrig. Det är även ett land där hedersförtrycket är starkt och just moralskam är en vanlig orsak till flera av familjernas flykt. Familjerna, även barnen, löper stor risk att straffas på olika barbariska sätt, eftersom tiden i Sverige långt borta från sharia-lagar är en moralskam som kan straffas med döden. 
Hur rimligt är det att Sverige, ett av världens bästa länder att växa upp i som flicka, utvisar flickor som varit i Sverige i fyra år? I skolan har de fått lära sig om allas lika värde och om mänskliga rättigheter. De har tillåtits spela fotboll, idrotta, studera och drömma om kärlek och en framtid. Allt detta förloras vid en utvisning till Afghanistan, där situationen för kvinnor klassas som en av världens sämsta.
Riksdagen har fattat beslut om att införliva FN:s konvention om barnets rättigheter i svensk lag den 1 januari 2020. Redan nu har ni, våra folkvalda, världens chans att visa att Sverige tar barnkonventionen på allvar. 
Vi som står bakom skriften är
Föreningen Kompis Falun och Österlens stödförening för flyktingar
-------------------------
Vårt generella krav är att Sverige ska införa totalstopp för utvisningar till Afghanistan på grund av säkerhetsläget och de inhumana och riskfyllda villkor som människor utsätts för. Eftersom denna bok fokuserar på afghanska barnfamiljer som fått utvisningsbeslut, specificerar vi krav för denna grupp.
-Vi kräver i första hand att barnfamiljer från Afghanistan, mot bakgrund av den väpnade konflikten i Afghanistan, anses ha tillräckliga skäl för att få internationellt skydd och därmed få uppehållstillstånd i Sverige.
Vi kräver i andra hand att asylsökande barn från Afghanistan som har varit i Sverige mer än ett år, tillsammans med sina anhöriga ska få permanent uppehållstillstånd med hänvisning till Barnkonventionen och Sveriges skyldighet att se till alla barns bästa utan åtskillnad.
-Vi kräver i tredje hand att barnfamiljer från Afghanistan med utvisningsbeslut som nu finns i Sverige får en ny prövning av sina individuella skyddsskäl, och att Migrationsverket då tar våld mot kvinnor och annat familjerelaterat våld, i det förflutna eller hot om våld i framtiden, på allvar.
Kontaktpersoner är
Janina Bengtsdotter, Föreningen Kompis Falun: kompisfalun@gmail.com
Anna Lindberg, Österlens Stödförening för Flyktingar: flykt.osterlen@gmail.co
Föreningen Kompis Falun (org.nr: 802510-6496): kompisfalun@gmail.com
Österlens stödförening för flyktingar (org. nr: 802467-4213): flykt.osterlen@gmail.com


Till pressmeddelandet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar