söndag 2 april 2023

Desperation och självmord bland de f.d. ensamkommande

 

Migrationsverket har blivit anmält till Justitieombudsmannen för att inte ha beaktat ett läkarintyg om självmordsrisk. 

”Migrationsverket bedömer sammantaget att du inte gjort sannolikt att ditt hälsotillstånd är livshotande. Du kan därför inte få uppehållstillstånd med anledning av ditt hälsotillstånd.” Detta besked fick Nazir när han kom hem från skolan. Nästa morgon hittades han i trädgården. Han hade hängt sig.


- I en läkarjournal hade handläggarens utlåtande setts som en klar suicidbedömning. Men suicidbedömningar ska inte Migrationsverkets personal göra. De har inte den kompetensen, säger Ingrid Eckerman, läkare, som tagit initiativ till JO-anmälan av två handläggare samt rättschefen vid Migrationsverket. Flera läkare och andra står bakom anmälan.

Den bortgångne var en av de 23 000 afghanska ensamkommande ungdomar som kom 2015. Nazir hörde till de 75 % som fick avslag på sin asylansökan. Hans familjehem lät honom stanna kvar i hemmet och han kunde studera på folkhögskola. Efter fyra år som papperslös kunde han söka asyl igen. Men hans upplevelser i hemlandet hade skadat honom, och sju års osäkerhet i Sverige hade förvärrat skadan. Han klarade inte att åter få avslag.

- Sedan årsskiftet har vi tre kända fullbordade självmord - som hade varit fyra om repet hade hållit, fortsätter Ingrid Eckerman. Vi vet inte hur stort mörkertalet är. De som saknar de fyra sista siffrorna i personnumret kommer inte med i sjukvårdsstatistiken.

En aktiv hjälpare skriver på sin facebooksida: "Vi alla behöver vara extra uppmärksamma när vi lämnar dåligt besked, och just nu gör vi det dagligen. Var extra uppmärksam om personen sedan tidigare har dåligt psykiskt mående. Själv satt jag i telefon med polis och akutpsykiatrin i natt. Personen är under vård nu."

De dåliga beskeden - det är avslagen från Migrationsverket och domstolarna. De drabbar dem som levt utan uppehållstillstånd och nu sökt asyl på nytt. Men det drabbar också många som har utbildning, fast jobb och lägenhet, men som fick sitt godkända jobb efter att fristen på sex månader efter examen gick ut. Andra var barn när de kom och fyller nu 18 år.

De unga männen får ett papper där det står att de ska "återvända" till Afghanistan. De kallas till ett samtal där de uppmanas resa till Afghanistan självmant. Migrationsverket står för flygbiljetten, men vi vet inte om talibanerna släpper in dem i landet. Det är också oklart om de återvändande kan få sina utlovade 30 000 kronor när de kommit fram - Migrationsverket har inte svarat på den frågan. Några tvångsutvisningar görs inte. Däremot vet vi att strömmen till Frankrike har tagit fart igen - där får nästan alla afghaner uppehållstillstånd.

Det anses att Migrationsverket begår många rättsövergrepp. Varför en JO-anmälan just i detta fall?

- Här är det ett så tydligt samband mellan Migrationsverkets avslag och självmordet, säger Ingrid Eckerman. Dessutom har handläggaren och beslutsfattaren satt sig över det läkarintyg där det påtalades att risken för självmord var stor vid avslag. Det kan inte vara på detta sätt som man ska tolka det rättsliga ställningstagandet.

Vad kan man vinna med en JO-anmälan?

- Det hjälper ju inte individen. Men hoppet är att om JO får tillräckligt många väl underbyggda JO-anmälningar så måste man gå vidare och kräva av Migrationsverket att man förbättrar kvaliteten i bedömningarna. Det är också viktigt att det finns dokumentation för historieskrivarna. Vi gjorde nyligen en JO-anmälan där handläggarna helt frångår både intervjun och annan bevisning. Vi vet att Migrationsverket är underbemannat och att det är ont om fortbildningsmöjligheter för handläggarna, och vi vet att det finns "avslagsmaskiner".

- Jag fick just höra att handläggarna uppmanas gå i kyrkan för att lära sig om kristendomen, fortsätter hon. Bristerna i intervjuerna och bedömningarna är särskilt tydliga när det gäller asylskäl som konvertering, ateism eller hbtqi. Ett absurt exempel är frågan "Vad exakt i Guds existens är det du inte tror på?" som ställdes till en ateist.

Läs mer

Läkare anmäler Migrationsverket: "Läkarintyg bara läggs åt sidan"  Läkartidningen 31.3.2023

JO-anmälan angående åsidosättande av läkarintyg i asylärende Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 30.3.2023


Nytt självmord bland ensamkommande Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 7.2.2023

Domare och handläggare JO-anmäls i asylärende Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 30.8.2022

Pressmeddelandet  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar