tisdag 9 maj 2023

Ge afghanska medborgare uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder!

Tusentals afghanska flyktingar lever i Sverige helt utan rättigheter, utan statliga eller kommunala bidrag och utan rätt att försörja sig genom arbete. Samtidigt kan de inte utvisas till talibanernas Afghanistan. Därför bör de ges uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder.


Artikeln är först publicerat i UNT 7.5.2023 under rubriken Ge uppehållstillstånd till afghanska medborgare

I Sverige finns ett okänt antal afghanska medborgare som har sökt asyl, fått avslag och nu saknar uppehållstillstånd. Inget register finns över papperslösa. I november 2019 angav polisen att 7 000 afghaner, därav 1 000 barn, med utvisningsbeslut levde i Sverige [1]. Idag är de färre då en del fått uppehållstillstånd efter ny asylprövning och flera tusen flytt vidare till andra europeiska länder där de oftast har fått asyl.

 

Kvar finns några tusen afghaner, varav de flesta har levt i Sverige sedan 2015. Siffran ökar med ny praxis för gymnasielagen, som innebär att de som har fast jobb får utvisningsbeslut och tvingas sluta jobba om de inte fått sina jobb inom sex månader efter gymnasieexamen. Dessutom fattas utvisningsbeslut för ungdomar som levt i åtskilliga år med tillfälligt uppehållstillstånd eftersom de sökt asyl som barn, men som anses kunna utvisas eftersom de nu har fyllt 18. Afghanska flickor och kvinnor bedöms sedan i höstas ha skyddsskäl och får uppehållstillstånd. Av någon anledning anses Afghanistan säkert för män, även för dem som har levt hela sitt liv som flyktingar i andra länder.

Migrationsverket bedömer att det för närvarande inte föreligger något generellt praktiskt verkställighetshinder till Afghanistan. Vi kan inte se vad detta grundar sig på.

·    Det finns ingen möjlighet till tvångsutvisning. Det återvändaravtal med Afghanistan som fanns innan talibanerna tog makten gäller inte längre, och Sverige har inga planer på att erkänna eller sluta några avtal med Afghanistans nuvarande regim, vilket bekräftas av migrationsminister Maria Malmer Stenergard i Aftonbladet 27 april [2].

·    För de flesta är det omöjligt att återvända även om de skulle vilja. De flesta afghaner i Sverige saknar giltiga hemlandspass. Eftersom Sverige saknar diplomatiska förbindelser med Afghanistan finns ingen möjlighet att skaffa pass. Migrationsverket tillhandahåller inte de resedokument som krävs för att man ska kunna boka flygbiljetter och visum för mellanlandningar eller släppas in i Afghanistan.

·    Migrationsverket anger på sin hemsida att den som återvänder frivilligt kan få ett återetableringsstöd på 30 000 kr vid "hemkomsten" [3]. På förfrågan svarar de att den utbetalande organisationen IOM inte finns på plats i Afghanistan. Detta tyder på att inte ens Migrationsverket ser det som realistiskt att faktiskt återvända.

Talibanernas regim i Afghanistan är inte representerad i FN och är inte internationellt erkänd. Den afghanska grenen av IS växer och skyddas av talibanerna. FN har i dagarna antagit en resolution som skarpt fördömer talibanernas behandling av kvinnor [4]. Det finns inga realistiska skäl att tro att Sverige inom överskådlig tid kommer att erkänna och upprätta diplomatiska förbindelser med Afghanistan. Därmed kommer det fortsatt att vara omöjligt att genomföra utvisningar dit.

Att ge uppehållstillstånd till de afghanska medborgare som finns i Sverige skulle gynna alla parter. Polisen, migrationsverket och domstolarna skulle kunna koncentrera sig på andra arbetsuppgifter i stället för att kontrollera papperslösa och hantera förnyade asylansökningar. Ingen skulle behöva leva underjordiskt och tvingas till svartjobb för att försörja sig, och ingen skulle pressas ut i skuggsamhället. I stället skulle de göra nytta i det svenska samhället och betala tillbaka det som skattebetalarna har lagt ut på deras utbildning [5]. De som redan har jobb skulle kunna fortsätta att jobba och betala skatt och deras arbetsgivare skulle få behålla sina medarbetare.

Utöver detta skulle ett generellt beslut om uppehållstillstånd ge trygghet och framtidshopp till en grupp människor som har drabbats oproportionerligt hårt av lagändringar, oklarheter, fördröjningar och osäkerhet i rättstillämpningen sedan de kom till Sverige för åtta år sedan.

Uppsala – Stockholm 29 april 2023

Karin Fridell Anter
Ordförande för Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar
https://stottepelaren.se/

Ingrid Eckerman
Grundare av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
https://stoppautvisningarna.blogspot.com/

Referenser


1. Trots besluten – polisen utvisar inte barnfamiljer till Afghanistan  SVT 3.11.2019

 

2. Ministern om limbofallen: Kan oftast utvisas  Aftonbladet 27.4.2023

 

3. Kontantstöd till återetablering Migrationsverket.se. Läst 28.4.2023 

 

4. Security Council Condemns Decision by Taliban to Ban Afghan Women from Working for United Nations in Afghanistan, Unanimously Adopting Resolution 2681 (2023)  UN 27.4.2023

5. Gymnasielagens ekonomiska konsekvenser  Den onödiga flyktingkrisen 27.12.2022


1 kommentar:

  1. En väldigt klargörande och klok text! Instämmer i allt!! Bra Ingrid och Karin!

    SvaraRadera