onsdag 7 december 2016

Sparar vi 3 miljoner kronor på varje invandrad ungdom?

En 18-åring, född och uppvuxen i Sverige, har kostat sin familj och samhället cirka 3 miljoner kronor. En invandrad 16-åring kostar endast 350 000 kr fram till 18-årsdagen.


Eftersom invandrarungdomarna oftare skaffar sig kortare utbildningar kan många av dem komma i produktivt arbete vid yngre åldrar än de svenskfödda. Idag förväntas dessutom alla invandrade 18-åringar försörja sig själva. Det betyder att en svenskfödd ungdom är betydligt dyrare än en invandrad.

Invandrarna fyller ut åldersluckorna i befolkningen, dvs. gapen mellan 40-talisterna och deras barn och barnbarn. Det ökar chansen att ha en jämn tillgång till invånare i arbetsför ålder. En del forskare anser att detta gynnar tillväxten, medan andra anser att det kan man inte bedöma i förhand.

Läs mer på den här sidan!




Inga kommentarer:

Skicka en kommentar