tisdag 13 december 2016

Läkare i Norge kritiserar åldersbestämningarna

Utvisningarna från Norge tycks vara än värre än från Sverige. Familjer med små barn utvisas, Minderåriga ensamkommande utvisas för att bli internflyktingar i Afghanistan.
Norge är det hårdaste europeiska landet. 99 % av asylsökande afghaner 18-35 år får avslag. (90 % i Sverige, 3 % i Italien.) Det sägs att ungdomar övertalas att sätta sitt namn på ett frivilligdokument för att få bidrag - då måste den afghanska regeringen acceptera dem. Däremot är det långt ifrån säkert att de kan kvittera ut något bidrag.

De norska läkarnas etiska råd kritiserar nu det bolag som genomför åldersbedömningarna (tand- och handledsröntgen), dels för att de inte görs under informerat samtycke, dels därför att man lämnar alltför tvärsäkra uppgifter om åldern.

Advokatföreningen kritiserar de summariska rättegångarna. Många tas i förvar i samband med att de får utvisningsbeskedet, och sedan verkställs utvisningarna mycket snabbt. Man utvisar många fler än i Sverige, men många försvinner innan de får beskedet.

En familj som utvisats från Norge befann sig i närheten när den shiitiska moskén attackerades i november.

Journalisten Abdul Ghafoor, Kabul, lägger på sin facebooksida upp intervjuer med unga pojkar som skickats hit från Afghanistan sär de aldrig tidigare varit. Två veckor får de bo på ett hotell, sedan vet de inte vad som ska hända dem.

Läs mer

UBI ber Listhaug revurdere behandlingen av enslige asylbarn  Aftenposten 6.12.2016

Kritikk till lege for alderstesting  Den norske legeforening 12.12.2016

Asylpolitiskt forum reagerer på instramninger i asyl- og integreringsfeltet  Foreningen av tolvte januar 29.11.2016

Ny rapport: Metodene for å veudere asylsökeres alder bör bli bedre  Aftenposten 8.6.2016Inga kommentarer:

Skicka en kommentar