måndag 12 december 2016

Vår debattartikel i Dagens ETC

Pressmeddelandet som sändes ut 11.12.2916 via MyNewsdesk har lästs av 2323 personer. Via Facebook har det som ligger på hemsidan spridits till 4966 personer. Det har också publicerats i Norrbottenkuriren.
Uppropet är nu uppe i 5241 undertecknare. Facebookgruppen har vuxit till 880 medlemmar.

Debattartikel i Dagens ETC 12.12.2016:


Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Vi är tiotusentals som har protesterat mot tvångsutvisningarna av ungdomar med afghansk bakgrund. Att ge dessa ungdomar ett temporärt uppehållstillstånd för att låta dem slutföra sin skolgång minskar riskerna för att antalet papperslösa unga människor i vårt land exploderar. Det nya lagförslaget tycks dock mest vara spel för gallerierna då de flesta ensamkommande får sin ålder höjd till 18 år.

Tvångsutvisningarna fortsätter. Rapporter från tonåringar som redan deporterats till Afghanistan har kommit. Situationen för dem är svår. Från Sverige rapporteras om ökande antal avvikna ungdomar och att allt fler behöver psykiatrisk hjälp.

Regeringen måste komma med omedelbara åtgärder:
  • Migrationsverket måste ändra sin praxis för åldersbedömningar.
  • Många åldersuppskrivningar måste omprövas.
  • Redan fattade utvisningsbeslut måste inhiberas.
  • Möjligheten till fortsatta studier måste garanteras.
  • Säkerhetsläget i Afghanistan måste omprövas.

Hittills har 40 procent av åldersbedömningarna resulterat i uppskrivning till 18 år eller äldre. Migrationsverkets praxis är att sätta åldern till minst 18 år om inga id-handlingar finns. Med tanke på konsekvenserna måste åldersbedömningar ske på ett mer rättssäkert sätt.

Att fortsätta utvisningarna i väntan på nya lagen är orimligt. Redan fattade beslut bör inhiberas. Förutom att hazara riskerar att utsättas för ”omänsklig behandling” blir de som utvisas till Afghanistan ”civilpersoner som löper stor risk att skadas på grund av väpnad konflikt” och borde därför ha skyddsskäl.

De asylsökande måste få rätt att fortsätta sina studier på gymnasienivå även om de tvingas byta bostadsort, alternativt rätt att stanna på orten där de går i skola.

Migrationsverket hänvisar i sina beslut till en landanalys från april 2015. Säkerhetsläget i Afghanistan försämras stadigt. Sedan i somras har ett tiotal attacker ägt rum på olika håll. Några har varit riktade mot hazarer och shiiter.

En uppföljning av dem som utvisats till Afghanistan bör ske. Har de fått det etableringsstöd de utlovats? Har de använt pengarna för att etablera sig, eller har de tvingats lämna dem ifrån sig? Hur försörjer de sig?

Det svenska sjukvårdssystemets dokumentation måste utnyttjas. Hur många, i vilka åldrar, har haft kontakt med psykiatrin eller BUP? Hur många självmord finns i gruppen? 

Populism och främlingsfientlighet ökar världen över. Valet i USA har gjort detta legitimt. Det behövs ett land, om än litet, som står upp för mänskliga rättigheter. För att tala med Stefan Löfvén: "Vi ska fortsätta vara ett land som bär solidariteten som vår största stolthet".

Vi förstår att invandringen måste regleras, men regleringen måste ha nyanser. Denna grupp särskilt utsatta ungdomar måste ges undantag. Vi är oroade för de afghanska ungdomarnas framtid.
Uppropet "Stoppa utvisningarna av de afghanska ungdomarna" har undertecknats av 5000 personer. Sveriges Läkarförbunds etik- och ansvarsråd, Barnläkarföreningens delförening Global barn- och ungdomshälsa, Sjuksköterskornas etiska råd i Svensk sjuksköterskeförening, Akademikerförbundet SSR, Flyktinggruppernas riksråd FARR, Läkarei Världen, Rosengrenska stiftelsen i Göteborg, Arbetskooperativet Solidaritet (ABIS) och Barn- och ungdomsrättspartiet står bakom.

Regering, riksdag och migrationsverket måste nu handla på ett sätt som återställer vårt förtroende.

Ingrid Eckerman, allmänläkare, chefredaktör AllmänMedicin, Stockholm
Bertil Hagström, allmänläkare, med.dr., Horred
Meta Wiborgh, allmänläkare, Storuman
Elin Karlsson, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, Eskilstuna
Lars H Gustafsson, barnläkare och författare, Lund
Urban Hidman, fil.lic, leg. psykolog, Stockholm
Jan Halldin, psykiater och socialmedicinare, Stockholm
Bengt Järhult, allmänläkare och debattör, Ryd
Mats Eliasson, professor i medicin, Umeå universitet 
Lars-Bertil Arvidsson, f.d. hälso- och sjukvårdsdirektör SLL, managementkonsult, Stockholm
Töres Theorell, stressforskare, professor emeritus, Karolinska institutet
Christer Hogstedt, professor emeritus, arbetsmedicin, Karolinska institutet
Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi, Stockholms universitet
Joachim Vogel, professor emeritus, välfärdsforskare, Stockholm
Stefan de Vylder, nationalekonom, Stockholm
Bertil Egerö, docent emeritus i sociologi, Lund
Marita Eastmond, senior professor i socialantropologi, Göteborgs Universitet
Göran Djurfeldt, senior professor i sociologi, Lund Universitet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar