onsdag 1 juli 2020

Gamla gymnasielagen (2017 års lag)

Den gamla gymnasielagen från 2017 gäller fortfarande!Söka permanent uppehållstillstånd

Permanent uppehållstillstånd (PUT) kan sökas tidigast tre månader innan det tillfälliga (TUT) går ut. Viktigt att man söker innan TUT går ut!

-------------------------

Söka jobb efter examen

Information om hur man söker jobb, anställning, lärlingsplats, vad arbetsgivaren ska göra och lön.

Resa utomlands

Vill du resa utomlands under det tillfälliga uppehållstillståndet så går det bra. Så här säger Migrationsverket: 

Pengar när man studerar

När du blir 20 år ska du leva som en svensk ungdom. Då får du inte försörjningsstöd från socialkontoret. 

Gymnasielagen

Länkar till artiklar med information om gymnasielagarna och vad som händer sedan.

När uppehållstillståndet ska förlängas

Du måste söka nytt uppehållstillstånd efter 11 eller 12 månader (tidigast 3 månader och senast 30 dagar innan det går ut). Det är viktigt att du gör det innan ditt uppehållstillstånd går ut.