söndag 5 november 2023

Asylpolitik och angiverilag – ett år med Tidöavtalet. Referat från seminarium 17 oktober 2023

Etikkommissionen i Sverige

Tidöavtalet genomsyras av strävan efter att vi i Sverige ska ha så få invandrare, speciellt flyktingar, som möjligt. Det innehåller en hel rad åtgärder som gör livet i Sverige svårare och osäkrare för utländska medborgare, framför allt för dem från länder utanför EU/Schengen. Tanken är att det ska göra landet mindre attraktivt för flyktingar och lågavlönade arbetskraftsinvandrare. 

Den 17 oktober anordnade Etikkommissionen i Sverige ett seminarium Asylpolitik och angiveri – ett år med Tidöavtalet.

Advokat Daniel Carnestedt, Asylbyrån, inledde med att göra en juridisk översikt över effekterna av Tidöavtalet. Han påpekade att regeringen lägger fram lagförslag som är oförenliga med EU-lagstiftningen, trots att denna är överordnad den svenska lagstiftningen.

Jasmine Qazbegi från FARR (Flyktingarnas riksråd) redogjorde för RFSL:s färska rapport Asylsökande hbtqi-personer utvisas på olagliga grunder. Den visar att situationen för hbtqi-personer snarast försämrats sedan den förra rapporten 2020. De olagliga kraven kvarstår, och hbtqi-asylsökande blir utvisade till länder där de riskerar förföljelse, tortyr och dödsstraff.

Ingrid Eckerman, Stoppa utvisningarna till Afghanistan! och Karin Fridell Anter, Stöttepelaren, presenterade sin rapport Hur bedömer svenska myndigheter riskerna för återvändare från Sverige till talibanernas Afghanistan? där 18 färska avslagsbeslut för före detta ensamkommande ungdomar granskats. De konstaterar bland annat att handläggarna använder svepande negativa omdömen som kopieras från fall till fall, och att det ställ extremt höga krav på att bevisa sin apostasi, sexualisering eller västernisering. Inte i något fall hade en framåtsyftande bedömning gjorts, något som är obligatoriskt enligt Migrationsverkets regelverk.

Se bilderna

Lyssna på Ingrid Eckermans presentation

Nästa talare var Jan Stattin, historiker och aktiv i Håll ihop Sverige. Rubriken var Om avhumaniseringen, retoriken, språkbruket och hur grupper blir syndabockar. Han refererade till den svensk-kroatiska författaren Slavenka Draculic, som beskriver hur processen medvetet att avhumanisera vissa grupper trappas upp steg för steg. Retoriken har avgörande betydelse. Jans föredrag var mycket drabbande.

Lyssna på Jan Stattin 

Birgitta Göransson är psykolog och volontär vid Skyddsvärnet i Göteborg. Hon har tittat på barnkonventionen, Tidöavtalet och mänskliga rättigheter. Hon fann att Tidöavtalet bryter mot 13 av artiklarna i barnkonventionen genom att göra skillnad på barn och barn, och att många barn riskerar att stigmatiseras. En myndighet som regelbundet bryter mot barnkonventionen är Migrationsverket.

Läs sammanfattningen 

Slutligen redogjorde Annette Rosengren, FARR, för de förslag till flyktingpolitik som lagts fram i EU. Det är ännu osäkert vad de kommer att innebära för Sverige.

Se Annettes bilder     

Medarrangörer av seminariet var FARR (Flyktinggruppernas Riksråd), Föreningen Stöttepelaren, Läkare i Världen, Nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan!, Refugees Welcome Stockholm, Skyddsvärnet i Göteborg, Rosengrenska Stiftelsen, Agape Göteborg, #Vi står inte ut och Fristadsfonden, i samarbete med ABF Stockholm. 

Se även:

Tidöavtalet – ett hot mot demokratin

Vad du behöver veta om migrationspolitiken i Tidöavtalet 


Till Tidöavtalet - ett hot mot demokratin  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar