söndag 24 mars 2019

S-kongressen: Många socialdemokrater stödjer flyktingaktivister


Vid s-kongressens andra dag 23.3.2019 mötte de köande till entrén flyktingaktivister från samlingsrörelsen Nu är det nog! De lyssnade till information om situationen för de ensamkommande ungdomarna och fick små lappar med utdrag ur valmanifestet 2014*.

En växande hög med blommor lades på marken, som en fortsättning på blomstermanifestationen vid Liljevalchs konsthall. Manifestationen vill uppmärksamma de 9000 ungdomar som inte omfattas av nya gymnasielagen, de tusen som finns på gatorna i Paris och de hundra som tvångsdeporterats till Afghanistan.
Läs mer på Sveriges radio P4.
Se livesändning från morgonen.
Många av delegaterna uttryckte sitt stöd för manifestationen. ”Jag har en pojke hemma” hördes från kön vid ett flertal tillfällen.
Malin Lauber
Även talarna uppmärksammade manifestationen. Malin Lauber, kommunalråd i Växjö, inledde sitt inlägg om SFI och språkinlärning så här: ”Jag vill börja med att uttrycka min respekt för dem som vi mötte här utanför, de som oförtrutet kämpar för de ensamkommande ungdomarna från Afghanistan som hotas av utvisning.” Många i publiken applåderade.
Linda Larsson
Linda Larsson, kommunalråd i Karlstad, gjorde ett längre inlägg:
”Jag tillhör inte de socialdemokrater som i många år stått på barrikaderna och påtalat brister i migrationspolitiken, skrivit på upprop eller vädjat om amnesti.
Jag är den där socialdemokraten som litat på att rätt beslut fattats. Som står upp för den fastlagda politiken, i kommunen, bland medborgare, väljare och vänner. Jag håller också med om att vi i Sverige inte kan ha väsentligt generösare flyktingpolitik än andra länder i Europa.
Men jag förväntar mig två saker: Respekt för människovärdet och respekt för det arbete som vi i kommunerna gör avseende integrationen. Och nu tycker jag inget av det infrias. Nationella beslut omkullkastar det arbete vi gör på lokal nivå.
En familj som jag vet om har bott i Värmland i 14 år. De fick ett brev om att de skulle flytta. De skulle infinna sig på busstationen ett visst datum och väskorna med sina tillhörigheter fick väga max 25 kilo, så stod det i brevet. Resten skulle de lämna. Möbler, kläder, barnens leksaker …
Mahdi flydde från Afghanistan som barn. Han bodde utomhus när jag träffade honom första gången. Sedan 8 månader tillbaka bor han i min familj. Han har väntat i 3 år på besked om att få stanna.
Det finns så många familjer med liknade berättelser som gör ovärderliga insatser, men det är inte rimligt att det ska vara på det här viset.
Vi närmar oss en situation där jag inte kan försvara vår politik längre. Det har gått för många år för alltför många. De har rotat sig, går i skolan, skaffat vänner, känner sig som karlstadbor, säfflebor eller örebroare …
Det här är helt ovärdigt och långt ifrån respektfullt. Så här kan inte svenska staten fortsätta behandla människor.”
Aktivisterna fick avslutningsvis några ord med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Då man påtalade rättsosäkerheten kontrade han med att domstolarna är bra. Aktivisterna menade att det finns många bevis för att domstolarna inte gör egna ställningstaganden utan bara följer Migrationsverkets utlåtanden.
  • Sveriges röst för fred, rättvisa och mänskliga rättigheter ska åter höras i världen.
  • Den som är i behov av skydd ska få en fristad i vårt land.
  • Alla ska ha rätt till en individuell och rättssäker prövning av sina asylskäl.
Talespersoner för manifestationen är
Eva-Märta Granquist, Nu är det nog!
Ingrid Eckerman, Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! ingrid@eckerman.nu 070 557 31 93

Pressmeddelandet  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar