söndag 5 november 2023

Asylpolitik och angiverilag – ett år med Tidöavtalet. Referat från seminarium 17 oktober 2023

Etikkommissionen i Sverige

Tidöavtalet genomsyras av strävan efter att vi i Sverige ska ha så få invandrare, speciellt flyktingar, som möjligt. Det innehåller en hel rad åtgärder som gör livet i Sverige svårare och osäkrare för utländska medborgare, framför allt för dem från länder utanför EU/Schengen. Tanken är att det ska göra landet mindre attraktivt för flyktingar och lågavlönade arbetskraftsinvandrare. 

lördag 4 november 2023

Tidöavtalet bryter mot 13 artiklar i barnkonventionen

Etikkommissionen i Sverige

Den 17 oktober 2023 deltog jag i seminariet ”Asylpolitik och Angiveri – ett år med Tidöavtalet”, arrangerat av Etikkommissionen i Sverige. Inför detta gjorde jag en faktasammanställning, grundad på material från Rädda Barnen, Barnombudsmannen, Bris och FN:s Barnrättskommitté samt mina egna erfarenheter från arbete med ensamkommande ungdomar[1].

tisdag 31 oktober 2023

Dom kämpar – dom lyckas! Om de ensamkommande afghanska ungdomarna

Studiemotiverade elever fortsatte sin sittstrejk i skolan, efter att de tillbringat en månad på Medborgarhusets trappa i Stockholm 2017. 

Ett flygblad från #Vi står inte ut i Göteborg:


”De något sämre studieförutsättningar som unga med utländsk bakgrund i genomsnitt har, kompenserar de till stor del genom höga ambitioner, hårt pluggande, högt självförtroende och val av mer krävande studievägar.”
Så skriver professorerna Jan O Jonsson och Carina Mood som gjort en grundlig studie av unga med utlandsbakgrund jämfört med dem med svensk bakgrund (ESO-rapport 2023:8).

lördag 28 oktober 2023

Seminarium 17 oktober: Asylpolitik och angiveri – ett år med Tidöavtalet


I oktober 2023 var det ett år sedan det så kallade Tidöavtalet undertecknades av de fyra partierna Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna samt Sverigedemokraterna. Detta möjliggjorde för M, KD och L att bilda regering med SD som "stödparti". 

måndag 23 oktober 2023

Jan Stattin: Om avhumaniseringen, retoriken, språkbruket och hur grupper blir syndabockar

 

Presentation vid Etikkommissionens seminarium Asylpolitik och angiveri - ett år med Tidöavtalet. Författare: Jan Stattin, doktor i historia, aktiv i Håll ihop Sverige.

Lyssna på föredraget HÄR

Den döda kvinnan saknade ansikte. När A. såg henne hann hon efter den första chocken tänka: ”Det är inte mamma för det är inte mammas kläder”. 

För min bosniska vän finns det förflutna alltid närvarande. Människor hade levt tillsammans som grannar, som vänner. Vad ledde dem till att fördriva och döda?

torsdag 19 oktober 2023

Ska alla ha rätt till vård på lika villkor? Riksdagsseminarium 19 oktober 2023

Riksdagsseminarium 19.10.2023. Från vänster Anders W Jonsson C, Camilla Rinaldo Miller KD, Malin Danielsson L, Karin Rågsjö V, Yasmine Bladelius S, Linda Lindberg SD, Thomas Ragnarsson M, Ulrika Westerlund MP. Foto Ingrid Eckerman. 

Den 19 oktober 2023 hölls ett riksdagsseminarium på temat ”Rätten till vård på lika villkor”. Fyra partier hade bjudit in till seminariet: Liberalerna från regeringen och från oppositionen Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vid paneldebatten deltog samtliga riksdagspartier. Seminariet hade trots den tidiga timman lockat många, och salen var fylld till sista plats.

måndag 9 oktober 2023

Landinformation hösten 2023

Här samlar jag länkar till aktuell intressant information om Afghanistan. Kanske kommer sidan struktureras på samma sätt som de tidigare landinformationssidorna.