lördag 26 augusti 2017

Schablonartade åldersbedömningar medför utvisningar

Den nya migrationsministern, generaldirektören för Migrationsverket och säkerhetschefen har de senaste veckorna framhållit att "alla ensamkommande får en individuell bedömning".
Men det stämmer inte. Individuell bedömning av asylskälen görs inte. Här är ett referat av ett inspelat samtal: "... Han säger: Just nu får ALLA killar från Afghanistan utvisningsbeslut. När han ser min min, tillägger han, el åtminstone 99,9% ..." I hög grad har principen "hellre fälla än fria" tillämpats. 

De schablonartade bedömningarna gäller framför allt åldersbedömningarna. Där har handläggarna utgått från 18 år om inte den asylsökande kunnat "göra sin identitet trovärdig". Man har inte tagit hänsyn till utseende, mognad, utlåtande från lärare och annan personal, släktförhållanden. Enligt min brevväxling med Migrationsverket grundas detta i Migrationsverkets tolkning av den tillfälliga lagen.
De nya medicinska åldersbedömningarna tolkas nästan alltid till Migrationsverkets fördel, dvs. åldersuppskrivning.
Av dem som i maj 2017 blivit åldersuppskrivna i samband med beslut hade 4 % fått permanent uppehållstillstånd och 6 % tillfälligt - sammanlagt 10 %. Av dem som på "naturlig" väg fyllt 18 år fick 47 % någon form av uppehållstillstånd. 
Asylskälen för den som blivit uppskriven till 18 och den som fyllt 18 kan inte vara så skilda. En rimlig bedömning är att det är åldersuppskrivningen i sig som orsakar avslaget. Vi vet att åldersuppskrivna fått höra "du har ljugit om din ålder". 
De som blivit uppskrivna i ålder omfattas inte av gymnasielagen - den kräver att man var under 18 år vid första avslaget. Det är helt enkelt kört för dem som blivit uppskrivna i ålder. 
Exempel på egendomligheter i bedömningarna:
- I samband med en JO-anmälan januari 2017 gavs en rad exempel på brister i utredningar.
- Syskon har åldersbedömts så att de fått födelsedatum med några månaders skillnad. Av uppenbara enäggstvillingar har den ene har uppskrivits i ålder och den andre nerskrivits. En yngre bror har blivit den äldre.
- 18- och 19-åringar (naturlig ålder) har skickats för den nya medicinska åldersbedömningen, liksom sådana som inom en snar framtid fyller 18 år. 
- En ungdom blev uppskriven i ålder med 4 dagar efter att en medicinsk åldersbedömnng genomförts. En annan blev uppskriven med 14 dagar.
- Exempel: "En pojke i Ulricehamn är 17 i passet och ett annat leg. Har varit här 2 år, gått i gymnasium och talar bra svenska. Plötsligt blev han 18 och ett halvt år efter en okular besiktning och intervju och ska utvisas. Han ser riktigt barnslig ut. Har inte ens skäggstubb."

LÄS MERInga kommentarer:

Skicka en kommentar