fredag 25 februari 2022

Hbtqi i Afghanistan: "Även om du kommer till himmelen kommer vi att hitta dig"

Även under Afghanistans förra, väststödda, regering var det farligt att vara avvikare i det muslimska landet: kristen, ateist, hbtqi-person. De räckte med att en person uppfattades som avvikare – några bevis om huruvida vederbörande var ”genuin” eller ej krävdes inte. Den tidigare strafflagen tolkades som att samkönade relationer var ett brott. President Ashraf Ghani antog 2018 en lag som uttryckligen kriminaliserade samkönade relationer.

måndag 7 februari 2022

Lyssna på föredrag från Den onödiga flyktingkrisen

Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 - 2021. Red. Karin Fridell Anter och Ingrid Eckerman. Migra förlag och Stöttepelaren 2021.

Under hösten 2021 hölls en rad boksläpp och andra events om Den onödiga flyktingkrisen.

Nu finns många av föredragen inspelade. Andra finns som texter. Här är några exempel. Många fler finns på hemsidan: Seminarier att lyssna till och läsa.

lördag 29 januari 2022

Olustiga signaler från Migrationsverket om rättssäkerhet för asylsökande

 

Många som känner till hur asylprocesser går till anser att de är mest att likna vid ett lotteri. Ill Mattias Elftorp.
Många som känner till hur asylprocesser går till anser att de är mest att likna vid ett lotteri. Ill Mattias Elftorp.

Författare: Jan Stattin

Den 27 januari kan vi läsa följande text från Asylbyrån [1]:

lördag 1 januari 2022

Ny asyl eller prövning 2022 - 2023 - 2024

Den 24 januari 2022 gav Migrationsverket ut ett nytt rättsligt ställningstagande för Afghanistan. Där hänvisar man till de bedömningar som EASO gjort, bland annat när det gäller internflykt. I EASO:s dokument finns en lista på utsatta grupper. Om man kan visa att man tillhör en (eller helst flera) sådana grupper så ökar chansen att man kan få uppehållstillstånd och skyddsstatus. 

Lyssna på videon!

Lyssna också på Emma Salomonsson från Fridhs advokatbyrå!

Se nedan punkt 6. Att tänka på i domstolen. 

Se filmer och lär dig mer när du ska tala om västernisering och religion!

torsdag 9 december 2021

Manifesterande Malåbor visar vägenAvskrift ur Norran 22.11.2021

Lördag efter lördag har människor samlats på torget i Malå för att visa vad de tycker. De svarta paraplyerna är en symbol för alla som dödats eller skadats vid olika attentat i Afghanistan. Foto: Håkan Stråge

fredag 26 november 2021

Svea hovrätt i brottmålsdom: Migrationsverkets metod för åldersbestämning inte tillräckligt rättssäker

 

Magnetkameraundersökning av knäled hos en då 16-årig pojke som vet sin födelsedag. Han blev åldersuppskriven med fyra månader för att göras utvisningsbar.

En tonåring som sökt asyl från krig och konflikt har betydligt sämre möjligheter än en dömd brottsling att få en rättssäker åldersbedömning och omfattas av ”tvivelsmålets fördel”.