måndag 11 december 2023

Motståndet mot anmälningsplikt är massivt - ny sammanställning av Tidöavtalet


En sammanställning som gjorts på sidan Tidöavtalet – ett hot mot demokratin visar att motståndet mot den så kallade ”angiverilagen” är större än väntat.

Nedanstående brev har skickats till samtliga ledamöter i utredningen om anmälningsplikten (dir. 2023:126).

Sammanställning av mediainlägg om anmälningsplikt för offentliganställda visar att motståndet är massivt – inte bara hos professionella

Jag är en av de många som inte gillar Tidöavtalet. För att verkligen se vad avtalet innebär gjorde jag en hemsida Tidöavtalet – ett hot mot demokratin. Den är uppdelad i för närvarande 27 artiklar, rörande olika samhällssektorer. Här samlar jag utredningar, remissvar, rapporter, och uttalanden från Tidöpartierna respektive oppositionen. Dessutom samlar jag länkar till debattartiklar. Artiklarna är på inga sätt fullständiga.

En artikel skiljer ut sig från de övriga. Den heter ”Angiverisamhället”. Uttryckt som pdf blir den 23 sidor lång. Här har jag också lagt in demonstrationer som ägt rum och organisationer som protesterar mot anmälningsplikten för offentliganställda.

Den bifogade pdf-filen ger en uppfattning om hur stort motståndet mot en anmälningsplikt är, framför allt bland de professionella, men även bland patienter och Tidöpartiernas politiker. 

Kommenterar till några av avsnitten:

Demonstrationer och möten. Jag har hittat 16 stycken sedan september månad. Här räknar jag med att farten ökar när vi närmar oss 30.9.2024.

Protester mot lagen om informationsskyldighet. Dessa har protesterat – men det kan
finnas fler:

·       13 regioner

·       27 kommuner

·       8 arbetsgivarorganisationer, inlusive SKR

·       61 fackförbund och professionella organisationer

·       13 patientorganisationer

·       54 sociala, religiösa och MR-organisationer

Regeringen, SD och regeringspartierna. Debatten har varit livlig och jag har hittat
65 artiklar. Av dem är över hälften negativa till anmälningsplikten.

Oppositionen. Drygt 30 artiklar har jag hittat.

Media. Här finns ca 170 artiklar. Endast fem av dessa är positiva till anmälningsplikten. Det har varit mycket svårt att hitta positiva debattartiklar från icke-politiker. 

Jag hoppas att denna information kan vara er behjälplig när det gäller bedömning av möjligheten att införa en anmälningsplikt för offentliganställda.

Med vänlig hälsning

Ingrid Eckerman
Läkare
Grundare av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! med 26 000 medlemmar
Huvudredaktör för Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021


Till Tidöavtalet - ett hot mot demokratin  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar