måndag 10 juli 2023

Granskning av Tidöavtalet del av kampen för de afghanska flyktingarna

Tidöavtalet - ett hot mot demokratin:  https://tidoavtalet.blogspot.com/ 

Situationen för de unga afghanska flyktingarna från 2015, liksom för andra grupper av afghanska flyktingar, är fortfarande katastrofal. Etablerade unga vuxna, med yrkesutbildning, fast jobb, lägenhet får utvisningsbeslut för att något litet inte uppfyller kraven i gymnasielagen. Pappor till små barn hänvisas till att lämna Sverige - kanske barnet aldrig får se sin pappa mer. De som var barn när de kom, 13-14 år, förväntas "återanpassa sig" i Afghanistan när de gått ut gymnasiet - trots att de kanske aldrig varit i det landet. Kraven för att få bifall på asylansökan är mycket hårda.

För oss hjälpare känns situationen ännu värre än 2016 och framåt. Då fanns det åtminstone en teoretisk chans att regeringen skulle lyssna och ändra sig. Men med den nya regeringen, M + KD + L + stödpartiet SD, finns det inget hopp. Nu hotas även de som fått sina uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl eller enligt gymnasielagen. Livet i Sverige ska göras så svårt som möjligt för utländska medborgare för att de hellre ska lämna landet.

Många organisationer, både humanitära, fackliga, från näringslivet, miljörörelsen m.fl., har höjt sina röster mot Tidöavtalet. För att vi ska få en hygglig flyktingpolitik och för att bevara vår demokrati måste Tidöavtalet avslöjas för att sedan falla.

Detta är anledning till att jag under våren startat upp en enkel hemsida Tidöavtalet - ett hot mot demokratin, där Tidöavtalets konsekvenser inom olika samhällssektorer ska framgå. Man ska här kunna följa ett ärendes gång genom regerings- och riksdagsbyråkratierna.

Sidan är långt ifrån fullständig, och den får en vilopaus under sommaren. Men den blir aldrig färdig. Planen är att den ska stängas efter valet 2026.

Här kan du klicka direkt på några artiklar.

Vad är Tidöavtalet?

Demokrati och mänskliga rättigheter

Invandrarna

Folkbildningen

Vården och omsorgen

Läs också: Magdalena, Morgan och Ribbenvik - ni hade chansen, men ni tog den inte!  

Media äger rätt att lägga ut denna text med angivande av författare (Ingrid Eckerman) och källa.

Detta är ett av de sista pressmeddelandena som skickas ut via Mynewsdesk från Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Anledningen är att priset har stigit kraftigt i takt med att tjänsterna utökats. Vi kommer framöver att skicka mail till utvalda adresser. Vill du vara med så skicka din mail-adress till ingrid.eckerman@gmail.com.

Följ oss på hemsidor och sociala media:

Hemsidan Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Facebookgruppen Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Hemsidan Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar

Facebooksidan Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande unga
Tidöavtalet - ett hot mot demokratin (I Eckerman)

Angiverisamhället (I Eckerman)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar