tisdag 11 juli 2023

Familjeåterförening: Pakistanier hänvisas till ambassaden i Etiopien


 En ung kvinna och hennes barn som söker återförening med sin man respektive far i Sverige hänvisas av Migrationsverket att resa till en annan kontinent där hon inte kan språket. Utan sällskap och mottagande är en sådan resa knappast tänkbar.

Den svenska ambassaden i Pakistan tar för närvarande inte emot besökare och kan därmed inte hantera ansökningar om uppehållstillstånd för studier, arbete eller anknytning. Sådana ärenden hänvisas i stället till Sveriges ambassad i Addis Abeba, Etiopien. Inget besked ges om hur länge detta ska gälla.

De ärenden det gäller kräver personliga besök på ambassad. Pakistanier som söker familjeåterförening eller annat uppehållstillstånd i Sverige förväntas ta sig till Etiopien, ett avstånd som motsvarar det mellan Stockholm och Kairo. Flygresan från Islamabad till Addis Abeba kostar minst 9000 kronor t.o.r. och tar minst 11 timmar inklusive transit och ibland övernattning i annat land. Den sökande måste själv skaffa visum till Etiopien och eventuella transitländer.

Även ambassaden i Afghanistan är stängd, och sökande därifrån hänvisas till ambassaderna i Teheran eller New Delhi. UD har fått frågan varför inte även pakistanska medborgare ges denna möjlighet att besöka ambassaderna i grannländerna och svarar att dessa ambassader inte har kapacitet att ta emot flera besökare. Enligt Migrationsverket har det under 2023 kommit in 481 anknytningsärenden från pakistanska medborgare.

Hänvisningen till Addis Abeba kan i praktiken göra det omöjligt för pakistanska medborgare att få de uppehållstillstånd de annars skulle ha rätt till. Kostnaden är i sig ett stort hinder.

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Besoka-Sverige/Nyheter/2023-06-09-Information-till-pakistanska-medborgare-om-migrationsarenden.html

Författare: Karin Fridell Anter karinfa@explicator.se 070 769 40 17

Media äger rätt att lägga ut denna text med angivande av författare och källa.

Detta är ett av de sista pressmeddelandena som skickas ut via Mynewsdesk från Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Anledningen är att priset har stigit kraftigt i takt med att tjänsterna utökats. Vi kommer framöver att skicka mail till utvalda adresser. Vill du vara med så skicka din mail-adress till ingrid.eckerman@gmail.com.

Följ oss på hemsidor och sociala media:

Hemsidan Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Facebookgruppen Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Hemsidan Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar

Facebooksidan Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande unga

Läs Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021Tidöavtalet - ett hot mot demokratin (I Eckerman)

Angiverisamhället (I Eckerman)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar