söndag 10 september 2023

Extremt hög självmordsfrekvens bland afghanska ungdomar

Sedan årsskiftet har vi haft fyra kända fullbordade självmord och en rad allvarliga suicidförsök bland de cirka 3 000 ensamkommande afghanska numera unga vuxna som sökte asyl 2015 och är kvar i Sverige utan uppehållstillstånd [1].

Tidigare konstaterade forskare att frekvensen självmord var nära tio gånger större bland ensamkommande flyktingbarn än bland svenskfödda i samma ålder [2, 3]. Under 2017 räknade man 12 självmord på 23 000 personer, motsvarande 51 suicid per 100 000 personer i (för svenskfödda i samma åldersgrupp 5 per 100 000). Hittills i år räknar vi med en självmordsfrekvens på 133 per 100 000 personer. 

Gruppen med osäkra uppehållstillstånd har krympt betydligt. Många tusen har fått asyl i Frankrike och nära 5 000 fått permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen [4]. Ett okänt antal har också fått asyl. 

Då har vi kvar cirka 1 000 som inte klarat kraven i gymnasielagen och cirka 700 som fortfarande är inne i processen. Tillsammans med dem som på olika sätt levt i Sverige de fyra åren tills de kan söka asyl igen torde gruppen inte vara större än 3 000 personer. Fyra kända självmord på 3 000 personer blir 133 per 100 000. 

Detta har uppmärksammats av länsstyrelsen som den 21 september ordnar ett seminarium för oss volontärer som är de som möter dessa unga vuxna [5].  

Referenser

1. Psykisk hälsa  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

2. Kraftigt höjd suicidrisk bland ensamkommamande flyktingbarn Karolinska institutet 19.2.2018 

3. Katastrofalt många självmord bland ensamkommande  I: Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 - 2021  Red. Eckerman I, Fridell Anter K. Migra och Stöttepelaren 2021

3. Kunskap och fakta  REDO arbetskraftsförmedlingen. Läst 10.9.2023

4. Att förebygga suicid bland unga med osäkra uppehållstillstånd Lansstyrelsen.se


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar