lördag 28 oktober 2023

Seminarium 17 oktober: Asylpolitik och angiveri – ett år med Tidöavtalet


I oktober 2023 var det ett år sedan det så kallade Tidöavtalet undertecknades av de fyra partierna Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna samt Sverigedemokraterna. Detta möjliggjorde för M, KD och L att bilda regering med SD som "stödparti". 

Tidöavtalet genomsyras av önskan att vi ska ha så få invandrare i allmänhet och så få flyktingar i synnerhet som möjligt i Sverige. Det innehåller en hel rad åtgärder som gör livet i Sverige svårare och osäkrare för utländska medborgare, framför allt för dem från länder utanför EU/Schengen. Tanken är att det ska göra landet mindre attraktivt för flyktingar. 

Den 17 oktober anordnade Etikkommissionen i Sverige ett seminarium Asylpolitik och angiveri - ett år med Tidöavtalet. Medarrangörer var FARR (Flyktinggruppernas Riksråd), Föreningen Stöttepelaren, Läkare i Världen, Nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan!, Refugees Welcome Stockholm, Skyddsvärnet i Göteborg, Rosengrenska Stiftelsen, Agape, #Vi står inte ut och Fristadsfonden. 

Tyvärr misslyckades livesändningen, varför vi kommer kommer att lägga ut en del av materialet här. Så här såg programmet ut:

Moderator är Ann Mari Engel från Etikkommissionen i Sverige.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar