söndag 26 februari 2023

Allt fler avslag på asylansökningar för afghanska medborgare

 

Illustration av Mattias Elftorp i boken "Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 - 2021". Migra förlag 2021. https://onodigaflyktingkrisen.se/ 

Alltsedan talibanernas övertagande av Afghanistan i augusti 2021 har de stramat åt lagar och regler allt mer. Införandet av sharialagar och inskränkningar i kvinnors rättigheter är extrema åtgärder. Trots detta har Migrationsverket ökat andelen avslagsbeslut under år 2022. Men utvisningarna kan inte verkställas, då vår regering inte godkänt talibanernas regering.

Av inlämnade asylansökningar där Migrationsverket fattat beslut under 2022 fick totalt 40 % avslag. Men avslagen är ojämt fördelade, och det ser ut som man i ökande grad gett avslag. Under första halvåret 2022 fick 49 % av männen och 11 % av kvinnorna avslag. Under andra halvåret steg andelen avslag till 53 % för männen och 16 % för kvinnorna.* Detta skedde trots att det stod klart att talibanerna successivt återinfört en allt hårdare regim, där det kan räcka med att komma från väst för att vara hotad till livet.[1] [2]

Vi har mest kunskap om dem som kom som ensamkommande barn 2015, majoriteten pojkar.[3] [4] [5] Numera är de 18+ och räknas in bland "vuxna män" i Migrationsverkets statistik. 

Hur många av de numera unga vuxna är aktuella för att få avslag? Vi kan urskilja några huvudgrupper:
- De cirka 2 000 som fullgjort sin gymnasieutbildning, fått anställning och sökt men ännu inte fått sina permanenta uppehållstillstånd enligt "nya gymnasielagen". Risken för avslag har ökat på grund av den nya domen som inte tillåter byte av anställning under väntetiden.
- De som inte fick förlängt enligt gymnasielagen men, tack vare personnumret, kunnat utbilda sig och försörja sig fram till nu – inte sällan i bristyrken. 
- De som levt som papperslösa i flera år. Några har läst på folkhögskola, andra har arbetat svart. De har ofta försörjts av privatpersoner. 

Några siffror för de två sista grupperna har vi inte, men en uppskattning är något eller några tusental.

”Våra” ungdomar har levt under en extrem ständigt närvarande stress i snart åtta år, och kanske åratal dessförinnan. Ett antal av dem har PTSD, depression och andra tillstånd som de, på grund av sin osäkra situation, inte kunnat få adekvat behandling för.

Många förlorar nu sitt sista hopp. Att ”återvända” till ett land där de kanske aldrig har varit, där de inte längre känner till kulturen, religionen, vardagslivet, där de får leva på gatan med ständig risk för övergrepp, är inte ett alternativ.[6] ”Hellre får jag en begravning i Sverige än dör på gatan i Kabul” som en ung man uttryckte det. Andra väljer att leva vidare i skuggsamhället.

I juli 2021 stoppade Migrationsverket utvisningarna till Afghanistan. Man pausade också beslut i asylärenden fram till december 2021.

I början av december 2022 meddelade Migrationsverket att inga afghanska kvinnor kommer att få utvisningsbeslut.[7] Vi är många som drog en lättnadens suck vid detta besked. Men samtidigt undrade vi varför man ger afghanska män utvisningsbeslut trots att de inte kan utvisas så länge Sverige inte godkänner regeringen i Afghanistan. 

I december 2021 utfärdade Migrationsverket ett rättsligt ställningstagande med nya skyddsgrunder när det gäller Afghanistan. Det grundades på landinformationen från EU:s asylenhet. I mina ögon var det ytterst få av "våra" ensamkommande som inte skulle omfattas av dessa skyddsgrunder. 

När nu många varit i Sverige mer än fyra år efter sitt första avslag har de haft möjlighet att söka asyl på nytt. Man skulle tro att Migrationsverket och regeringen skulle passa på att bli av med problemet "ensamkommande" som de haft i knät sedan 2015. Men Migrationsverket stramade åt tyglarna och ställer allt högre krav för att ge asyl. "Vi tror fortfarande inte på din historia eftersom vi skrev upp dig i ålder. Du är inte tillräckligt kristen, ateist, anpassad till Sverige, självmordsbenägen, hotad, hazara m.m. för att Afghanistan skulle vara farligt för dig. Eftersom vi inte godkänt din identitet så är det ingen i Afghanistan som känner igen dig från sociala media." 

Det är uppenbart att Migrationsverket använder alla medel för att göra afghanska flyktingar utvisningsbara. 

Undertecknad har fått kännedom om två fall som illustrerar Migrationsverkets ansträngningar. Fallet Amir är anmält till JO.[8] Här är det uppenbart att beslutet inte bygger på vad den asylsökande sagt i intervjun, och ingen hänsyn tas till annan bevisning.

I det andra fallet har handläggaren gjort en egen bedömning av självmordsbenägenhet, utan att bry sig om det tunga läkarintyget.[9] Även detta kommer att anmälas till JO.

* Underlaget från Migrationsverket kan fås från författaren. ingrid.eckerman@gmail.com  


1 kommentar:

  1. En av mina killar kom augusti-15 och missade NGL med 4 dagar då han fick sitt första avslag "för tidigt". Är ateist sedan länge och i januari-22 fick han ny prövning på Migrationsverket. Fick då frågan "Vad i Guds existens är det som du inte tror på?". Säger allt om kompetensen på Migrationsverket! I samma veva hade 4 år gått sedan det senaste avslaget och han kallades till ny asylprövning. Avslag igen!

    SvaraRadera