fredag 1 juni 2018

Ett nej till nya lagen leder till självmordsvåg?

Att låta sig rekryteras till militanta grupper är en av överlevnadsstrategierna för återvändande ensamkommande ungdomar.
Jag blir uppringd av en ung man, en av de allra första afghanska skribenterna i facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! "Migrationsverket dödar oss varje dag" skrev han, apropå ett självmord.
Han satt med sina kompisar och diskuterar den nya gymnasielagen och sannolikheten för att den ska gå igenom. Han vill veta vad jag tror.
- Jag är orolig. Mina kompisar har bestämt sig. Om lagen inte går igenom kommer de att ta självmord.

Jag tror honom. De här två åren har varit så enormt påfrestande för ungdomarna. Många har sviktat tidigare. Om den här möjligheten stängs för dem - vad har de då för framtid? Resa till Afghanistan är inte ett alternativ. Svårigheterna i Frankrike och Tyskland ökar, chansen att få uppehållstillstånd där minskar. Att leva gömd i Sverige i fyra år, efter att redan förlorat två-tre år av sitt liv - nej. Om man har kämpat tillräckligt för sitt liv och ändå inte kommer någon vart - då ger man upp. För gott.
Max 8 800 afghaner omfattas av nya lagen - om den går igenom. En del är redan deporterade, andra hinner deporteras före 1 juli, åter andra har rest söderut. Upp till 5 500 omfattas inte. Vad ska hända med dem? Ser de också självmord som bästa utvägen?
En oklarhet är de åldersuppskrivna. Med Socialstyrelsens nya rapport, där det visas att sluten knäled enligt MR endast säger att vederbörande är över 15 år men inte hur mycket, borde överklaganden och verkställighetshinder leda till omprövning och en sammanvägd bedömning. Flera borde bli nerskrivna i ålder. Vad händer sedan med dem? Kommer de fortfarande att omfattas av tillfälliga lagen? den gamla gymnasielagen?
Parallellt med den rättsosäkra hanteringen i Sverige försämras tillståndet i Afghanistan allt mer. Även FN-organisationer avråder från deporteringar dit, som dessutom bidrar till destabiliseringen. 
Hade den socialdemokratiska ledningen hållit sin främlingsrädsla i schack och talat mer om solidaritet och humanitet hade vi aldrig hamnat i den här situationen. Ordningen och redan i flyktingpolitiken hade varit större. SD och de högerextrema rörelserna hade inte fått så stort gehör. Vi hade kännt större tillit till regeringen, och (s) hade fått fler röster.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar