måndag 11 juni 2018

När uppehållstillståndet ska förlängas

Du måste söka nytt uppehållstillstånd efter 11 eller 12 månader (tidigast 3 månader och senast 30 dagar innan det går ut). Det är viktigt att du gör det innan ditt uppehållstillstånd går ut.

Men skickar du in din ansökan för sent måste Migrationsverket ändå ta emot den: "Gällande en förlängningsansökan enligt 16 d, 16 h och 16 i §§ TUtlL saknas bestämmelser i TUtlL om när en sådan ska ha kommit in i till Migrationsverket (jfr 19 § TUtlL). Därför saknas även en lagstadgad grund för avvisning av en sådan ansökan."

Bifoga en individuell studieplan från skolan, eller ett planeringsdokument från Komvux eller folkhögskola.

Det kan vara bra att skicka med betyg eller intyg från tidigare skola. Kanske också ett registerutdrag från polisen, att du inte är straffad. 

Ditt uppehållstillstånd går ut före eller efter 1 oktober 2019: Du måste skicka in en blankett. Blankett för ansökan . Bifoga studieplan och närvarointyg. 

Studieplanen är mycket viktig. Den ska vara noga utformad så Migrationsverket förstår precis hur du ska plugga för att få jobb i framtiden.  

Ditt uppehållstillstånd går ut 1 oktober 2019 eller senare: Du får ett brev från Migrationsverket med en personlig kod. Sedan kan du ansöka på nätet. Migrationsverket Ansökan på webben

Antagligen får du vänta flera månader på att få förlängningen. När ditt första uppehållstillstånd går ut tar Migrationsverket ditt LMA-kort och du får ett papper i stället. Då är du "tillståndssökande". 

Du behåller ditt personnummer, ditt id-kort och ditt bankkort. Fortsätt i skolan som vanligt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar