torsdag 23 februari 2017

En socialdemokrat som känner sig trygg med flyktingpolitiken

Det kom ett brev med anledning av de pressmeddelanden som nyligen gått ut bl.a. till riksdagsmännen. Det ledde till nedanstående brevväxling.
- Fatheme, ensamkommande: Vi var stolta över Sverige


Från: Patrik Björck [mailto:patrik.bjorck@riksdagen.se
Skickat: den 23 februari 2017 08:11
Till: Ingrid Eckerman
Ämne: SV: Fatemeh, ensamkommande: "Vi var stolta över Sverige"

Hej Ingrid.

Sverige har en i internationell jämförelse mycket generös flyktingpolitik. Det är jag stolt över.
Om vi skall kunna fortsätta med att vara ledande och ett föredöme i dessa frågor måste principen att de som får avslag på sin asylansökan skall lämna landet upprätthållas och försvaras.

Om vi skulle följa den väg du förespråkar skulle Sverige bli ett land bland alla andra med en permanent restriktiv flyktingpolitik. Det skulle inte gynna världens flyktingar.

Mvh Patrik Björck


Hej Patrik!

Fint att du hörde av dig med anledning av Fatemehs text!

Jag har dock svårt att förstå vad du menar. Vi kan upprätthålla en ”generös” flyktingpolitik genom att skicka iväg ungdomar till elände och kanske död? Genom en i princip etnisk rensning?

Som du vet har Sverige i somras infört en ytterst restriktiv flyktingpolitik – miniminivån i EU. Bland annat har asylskälen skärpts, och endast tillfälliga uppehållstillstånd ges. I dagens läge är vi alltså ett föredöme för en restriktiv politik, inte en generös.

Är det verkligen så att många socialdemokrater i riksdagen har så pass dålig kunskap om vad som faktiskt pågår? Eller för man sig själva bakom ljuset?

Hälsningar / Regards

Ingrid Eckerman
Initiativtagare för uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! https://stoppautvisningarna.blogspot.in/ 


Hej Ingrid!

Jag är trygg med att mina partikamrater i riksdagen har en god uppfattning om läget i migrationsfrågorna.

Själv har jag det definitivt.

Asylrätten bygger på att du får din rätt prövad och att du följer och respekterar de beslut som fattas.

I Sverige som i de flesta länder är din ålder ofta en grund för hur du blir behandlad och vad du har för skyldigheter och rättigheter. Din ålder kan du antingen dokumentera eller så är det någon som bedömer den. Vi vill till exempel inte att vuxna och barn skall blandas på boenden och därför separeras man efter ålder. Helt rimligt tycker jag.

Det finns de som tycker att åldersbedömningarna är osäkra. Det kan kanske vara så i något fall men att inte göra åldersbedömningar skulle vara oändligt mycket osäkrare och helt oförsvarligt.
Om vi släpper tanken med rätten att söka asyl och att följa de beslut som tas så faller hela grunden för vår flyktingpolitik.

Alternativet är inte öppna gränser utan stängda. Det skulle innebära slutet för den generösa flyktingpolitik som vi har fört och för i Sverige sedan lång tid tillbaka.

Vi tar fortfarande emot stora grupper asylsökande. Vårt ansvarstagande och vår generositet är fortfarande i världsklass.  Det är det jag vill försvara och bevara.

Mvh Patrik Björck


Hej!

Om du känner dig trygg i att tonåringar skickas till ett land de aldrig varit i och där de kan överleva genom att bli krigare, sexsäljare eller kanske narkomaner, då blir jag skrämd. Är det sådana politiker vi valt? Från ett parti som många av oss haft stort förtroende för?

Lagar ska inte bara följas. De ska också instiftas och de ska tolkas. (s) har drivit igenom en omänskligt hård lagstiftning som sablades ner av alla remissinstanser. Känner du dig trygg med det?

(s) har sett till att ett asylskäl tagits bort, med följd att alla ”vuxna” kan utvisas, dvs. tonåringar 14-19 år (Mig har ju satt 18+ på de flesta).

(s) har signalerat ”skicka iväg så många det någonsin går”, och Migrationsverket har nappat genom att bl.a. inte ta hänsyn till det försämrade säkerhetsläget. Migrationsministern och migrationsverket skyller på varandra.

(s) har tagit bort ersättningen till kommunerna för ungdomar som fått åldern 18-21 år, vilket lett till att de skickats iväg till andra delar av landet, utan tillgång till socialt nätverk och oftast utan möjlighet att fortsätta skolan (vilket gör det s.k. gymnasieundantaget till meningslöst). Detta har bidragit till självmorden och den psykiska ohälsan (är du trygg i självmorden och rapporten från Röda korset?).

Jag hoppas verkligen att du som (s)-politiker är någorlunda ensam om den här tryggheten. Jag hoppas att många av dina partikollegor kommer att framföra tvivel på partikongressen. Jag hoppas att (s) slutar att gå SD:s ärende.

Jag önskar att (s) återigen blir ett humant parti som kan se att vi har råd med ett tillskott av 23 000 ungdomar i en ålder där vi har underskott.

Har du något emot att jag publicerar denna brevväxling på hemsidan? Där finns ett antal (s)-svar sedan tidigare. Du kan också läsa att Mig utgår från 18+ när ungdomen inte kan visa giltiga papper på att hen är under 18. Det görs alltså ingen bedömning.
 https://stoppautvisningarna.blogspot.in/

Ingrid Eckerman


Hej Ingrid.

Du kan naturligtvis citera mig var du vill om du gör det korrekt.

Vi har helt klart väldigt olika uppfattningar och det är väl som det är.

Jag tror dock att du skall fundera lite på vilka alternativ som står tillbuds om du på allvar vill ha en långsiktigt hållbar och generös flyktingpolitik i Sverige.

Mvh Patrik Björck


Patrik!
Om du tror att jag inte tänkt igenom detta så tror du fel. Jag vet att det finns sätt att, utan att invänta ändring av lagstiftningen, se till att dessa 23 000 ungdomar med afghansk bakgrund får stanna i Sverige.

Jag vet också att Sverige som land skulle dra nytta av dessa ungdomar – om vi tar hand om dem på rätt sätt.

Jag vet också att Sverige återigen skulle kunna ses som ett föredöme för andra länder när det gäller flyktingpolitik, i stället som ett föredöme för hur man stänger ute flyktingar. Vi skulle kunna inspirera EU att visa lite större generositet.

Jag vet att Sverige som land i viss mån skulle kunna känna sig återupprättat, ett land som fortsätter verka i Raoul Wallenbergs, Dag Hammarskiölds och Olof Palmes anda.

Jag kommer att lägga ut vår brevväxling ordagrant på hemsidan och sedan lägga ut länk på vår Facebookgrupp med 4000 medlemmar.

De fem som hittills tagit del av brevväxlingen är övriga medlemmar i arbetsgruppen för uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med 7000 undertecknare.

Hälsningar / Regards

Ingrid Eckerman


2 kommentarer:

  1. Låt de fina ambitiösa ensamkommande ungdomarna som vi har investerat så mycket pengar i få stanna här i Sverige. Inte bara av humanitet utan minst lika mycket för Sveriges egen framtids skull. Fokusera på vad de unga ensamkommande hittills lyckats åstadkomma på de 1-1,5 år de gått i skola här i Sverige. och inse att de utgör enorm resurs för framtida Sverige. Jag är god man till 2 härliga ungdomar varav en kommer att utbilda sig till bilmekaniker och den andra till psykolog. Om dom får stanna, vill säga. Vilka dumma nötter är vi i Sverige som inte tar tillvara på dessa ungdomar som visat att de är här för att ge oss möjligheter till att bygga en tryggare framtid i Sverige!!! Tryggare och bättre fram därför att vi behöver unga människor för att klara framtida krav på skola. sjukvård och åldringsvård

    SvaraRadera
  2. Irmelin
    Precis så tänker jag. Du satte mina tankar i tryck. Och tack Ingrid för din brevväxling. Vi är så många härute som står bakom dina åsikter

    SvaraRadera