söndag 5 februari 2017

Läget 5 februari 2017

Här listas några aktuella nyheter.

Ytterligare ett självmord

En pojke med afghansk bakgrund tog livet av sig natten till 5 februari. Se pressmeddelande.
Läs mer om psykisk hälsa.

Handläggare polisanmäld

Ett familjehem har polisanmält en handläggare pga. åldersuppskrivning med negativa följder.

Tvångsutvisningar 17 februari

Enligt uppgift ska det avgå ett flygplan den 17 februari med tvångsdeporterade till Afghanistan. Man har redan börjat samla in pojkarna till förvaren, bland annat när de besöker Migrationsverkets kontor. Journalisten ​Wares Khan ska också deporteras, trots en dålig utredning. För några år sedan hade han definitivt fått uppehållstillstånd. 

Tyska delstater avvaktar
Tyska delstater pausar utvisningarna till Afghanistan pga. det försämrade säkerhetsläget. 

Migrationsverket erkänner

Migrationsverket har gått igenom 400 utredningar och sett att cirka hälften har brister, framförallt när det gäller bedömningen av faran med att "återvända" till hemlandet. Man kommer nu att arbeta med rutiner och kvalitetssäkring.

Myndigheterna svarar på frågor 

Migrationsverket anser inte att de kan ompröva tidigare beslut. I stället hänvisar de till Migrationsdomstolen. Migrationsöverdomstolen anser sig inte kunna överpröva tidigare domar om inte Migrationsverket kommer med nya fakta. Läs deras svar!

De påminner om Morgan Johansson, migrationsminister, och Migrationsverket som på samma sätt brukar skylla på varandra.

Socialdemokraterna svarar på frågor

Tyvärr är det inte alltid lätt att tolka svaren från Socialdemokraterna. De tycks vilja väl, men det blir fel.  Läs frågor och svar!

Protester inom Socialdemokraterna

Röster inom partiet börjar höras om behovet av omprövning av asylpolitiken. Kommunstyrelsen i Lerum har skrivit ett öppet brev till Morgan Johansson och Migrationsverket.

Stockholms arbetarekommun har lämnat in en motion om ny asylpolitik till partikongressen 8-12 april i Göteborg. Här vill man bland annat att
  • Socialdemokraterna ska verka för att permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i alla ärenden om uppehållstillstånd på skyddsgrund;
  • Socialdemokraterna ska verka för att stärka barnperspektivet i svensk asylrätt
  • Socialdemokraterna ska verka för att åldersbedömningen av yngre asylsökande ska vara rättssäker och i första hand utgå från den sökandes egen uppgift;
Den migrationspolitiske talesmannen, Fredrik Lundh Sammeli, har inte riktigt samma åsikter. Han tycker en amnesti är en olycklig väg att gå.

BlankSpot Project

Martin Schibbye med kollegor har nu börjat sammanställa sina reportage om utvisningarna. Du finner de första artiklarna här.

Säkerhetsläget

En "High-risk list of Afghanistan" har överlämnats till den nya administrationen i USA. Trots enorma investeringar har egentligen ingenting blivit bättre sedan 2001. Man kan läsa den kompletta kvartalsrapporten från SIGAR.

"Migrationsverket spelar rysk roulette" 

Johan Chytraeus sitter i Liberalernas förnyelsgrupp för utrikes- och säkerhetspolitik. Han har varit ambassadsekreterare i Kabul men är nu på väg till Ukraina. Niklas Orrenius i DN citerar ur ett brev han fått från Johan C:

"Jag har arbetat i Afghanistan från 2012 till 2016 och har sett hur säkerhetsläget försämrats kraftigt från år till år. Mina arbetsgivare, däribland den svenska ambassaden, har fått vidta en rad säkerhetsförbättringar för att skydda sin personal. Som statlig tjänsteman kan man inte sätta sin fot utanför ambassaden utan livvakter och et tpar bepansrade biar på grund av risken för direkta attentat eller bomber. Det är förstås förvånande att samma statsmakt kan tänka sig att dumpa asylsökande i den här miljön."

"Afghanistans regering har tappat kontrollen över 10 procent av landet. Ytterligare 33 procent är utsatt för väpnad konflikt mellan armén, talibangrupper samt Daesh/IS. Att utvisa tusentals afghaner till ett land i fullt krig vittnar om en ignorans som rimmar illa med de vackra högtidstal vi ofta hör i olika politiska sammanhang."

"Varje år förlorar regeringen territorium till de väpnade talibangrupperna och för varje år ökar antalet civila dödsoffer. Den afghanska regeringen kan i praktiken inte garantera säkerheten någonstans i landet. Flera som utvisas saknar ett nätverk i landet och tvingas till ett liv på gatan. Det enklaste sättet att snabbt försöka klara sitt uppehälle är att gå med som kanonmat i regeringsstyrkorna eller i en väpnad talibangrupp."

"Min slutsats är att Migrationsverket spelar rysk roulette med de asylsökande om man fortsätter att utvisa dem trots att graverande fakta ligger på bordet."

Vad gör uppropet?

I skrivande stund har 6 412 personer skrivit under uppropet - det kunde vara ännu fler. Facebookgruppen har 2 633 medlemmar. Ett par troll har fått blockeras. Här kommer en strid ström av nyheter från Sverige och Afghanistan, inlagda av medlemmarna. Även tröst och råd delas ut.

En arbetsgrupp ur uppropet arbetar träget vidare, delvis i samarbete med Barnläkaruppropet. Brev skickas till speciella personer, sakliga frågor ställs till Migrationsverket och Socialdemokraterna , pressmeddelanden som skickas ut går även till riksdagens politiker.

Socialdemokraterna har partikongress i Göteborg 8-12 april. Där finns förstås möjlighet att ordna manifestationer. Arbetsgruppen utformar nu ett brev som vi hoppas medlemmar i det här uppropet vill vidarebefordra till sina lokala ombud till kongressen, alternativt kommun- och landstings/regionpolitiker.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar