fredag 10 februari 2017

Till dig som är socialdemokrat

Detta brev planeras att skickas till alla (s)-politiker inför Socialdemokraternas partikongress 8-12 april i Göteborg, kanske även till dem i kommuner och landsting.

Vi kommer att be alla 6 600 som skrivit under uppropet Stoppa utvisningar av afghanska ungdomar! om hjälp. Du som vill hjälpa till: Använd kontaktformuläret på uppropssidan så får vi din e-adress. Är du på Facebook kan du skicka meddelande till Karin Fridell Anter. 

Tala om vilken kommun/del av kommun du tar ansvar för. Du kommer då att få ett e-brev med bifogad pdf-fil att vidarebefordra till "dina" politiker. 
  
Publicerat i Ulricehamnstidningen 28.2.2017

Till dig som är socialdemokrat: Vi tror inte att du vill det här!


Det här brevet riktar sig till dig som är socialdemokrat. Vi som skriver till dig är aktiva i nätverket ”Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar”.

Om Sverige inte ska rensas från unga flyktingar med afghansk bakgrund måste en ändring ske NU.

Vi skrev till Socialdemokraterna och frågade om partiets asylpolitik. Några av svaren ser ni nedan. De andas medmänsklighet och solidaritet.

Samtidigt genomför Sverige, lett av en socialdemokratisk regering, en omänsklig utvisningspolitik.

Vår slutsats är att de vackra orden betyder någonting annat för den socialdemokratiska ledningen än för oss andra.

”Människor som flyr från krig och konflikter måste kunna söka skydd när de tvingas lämna sina hem”.
Med den nuvarande politiken kan det tyvärr tolkas som: Människor som flyr från krig och konflikter har visserligen rätt att söka skydd, men inte att skydd. Så tror vi inte att du som socialdemokrat vill att det ska vara.

”Varje person som söker asyl i Sverige ska få en individuell, rättssäker prövning och ett beslut inom rimlig tid”.
Detta har i stället kommit att bli: Ensamkommande barn som söker asyl i Sverige ska få en prövning som utgår från att de själva ska kunna bevisa att de är under 18 år. När de lämnar de bevis de har så betraktas de ofta som icke trovärdiga och det har motiverat beslut med schablonformuleringar. Vi tror inte att du tycker att detta är rimligt, och inte heller att man får vänta betydligt mer än ett år innan prövningsprocessen alls inleds.

”Socialdemokraterna och samarbetsregeringen arbetar för att Sverige ska bli det land i Europa som bäst klarar att möta de välfärdsutmaningar som bland annat den demografiska utvecklingen med fler äldre och färre i arbetsför ålder innebär.”
Låt det betyda: När unga människor kommer till Sverige ska vi se till att tillvara deras kraft och vilja att bli en del av vårt samhälle och välkomna dem i samhällsbygget och se dem som ett välkommet tillskott av människor i arbetsför ålder.

Lärare, personal och gode män har sedan i somras påtalat att de utredningar som gjorts på Migrationsverket ofta är undermåliga. Detta gäller både skyddsskäl och ålderbedömningar. En JO-anmälan har gjorts beträffande åldersbedömningarna. Nu har Migrationsverket i en egen rapport konstaterat att vi har haft rätt – hälften av undersökta utredningar hade brister, ofta när det gällde asylskälen. Detta är allvarligt, eftersom en felaktig utredning kan leda till döden, medan en rätt utförd oftast leder till permanent uppehållstillstånd.

Det var Socialdemokraterna som utformade och genomdrev nuvarande ”tillfälliga” asyllagstiftning, trots avrådande från alla remissinstanser. Posten som justitie- och migrationsminister besätts av en socialdemokratisk politiker. Därigenom har det socialdemokratiska partiet och de socialdemokratiska politikerna ett särskilt ansvar för hur lagen tolkas och tillämpas och de följder den får.

Ett parti kan inte (och ska inte) styra en myndighet. Men de regerande partierna kan på olika sätt ge signaler till myndigheterna: Möjliggör omprövning av dåligt utförda utredningar. Tillämpa JO:s rekommendationer när det gäller åldersbedömningar. Inhibera alla utvisningar och ”frivilliga” avvisningar tills nytt ställningstagande om säkerhetsläget i Afghanistan har kunnat tas.

Vi hoppas och tror att många socialdemokrater vill stå upp för den medmänsklighet och solidaritet som vid högtidliga tillfällen uttrycks av partiets ledning. Därför: Socialdemokrater – se till att ert parti lever upp till de ideal som partiet påstår sig ha!

Mer information, fakta och vittnesmål finns på https://stoppautvisningarna.blogspot.se/


Stockholm februari 2017

Arbetsgruppen för uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Karin Fridell Anter, docent i arkitektur, god man, Uppsala

Bertil Hagström, allmänläkare, med.dr., Horred

Mats Eliasson, överläkare och professor i medicin, god man, Luleå

Ingrid Eckerman, allmänläkare, chefredaktör AllmänMedicin, Stockholm

Jan Stattin, Fil dr, skolledare, lärare för nyanlända elever, Gävle

Meta Wiborgh, distriktsläkare, god man, Luleå

Nästan varje dag rapporteras om nya våldsdåd i Afghanistan, ofta riktade specifikt mot hazarer. Här har unga hazarpojkar från Pakistan tvingats ut ur bussen på väg till Iran för att skjutas ner av talibaner. Bilden skildrar en sann händelse 2009.

1 kommentar:

  1. Jag antog hvervet som Godman i august 2015, i det fortroende att vare en del av et større system som skulle agera som beskyttera av dom mest sårbare av alle jordens medborgera.....barn på flygt. Aldig har jag kænnt mig såååå skamfull att vare svensk medborger, sen regeringens nya azylpolitik så dagens ljus. Først står vi med armena bredt øpna och låter HELA verden se hur humanitære vi ær. Sen efter tæppefall, då fokus rikter sig åt annat håll, bytar vi etik och moral. Jag kann faktisk inte hitta nogot ord i mig sjælv som kan tæcka det jag mener och kænner. Jag har 20 års erfarenhet i humanitært job i bla Afghanistan, Iraq, et.c. Geneve konventionerne pråter om protection of civilians in armed conflicts. Varfør pråtar INGEN om disse konventioner??????? varfør har disse konventioner från Internationale Røda Kors inte blit uppmærksammat av regeringens embedsmæn innan denna nya lagstiftning. Konflikter idag er INTE som dom var, men det betyder INTE att det inte er konflikt!!!!!!!!! Konflikter har blit gjort globale, ergo får vi ochså agera globalt, ochså och i særdeleshet nær det rør sig om humanitære kriser. Jag skæmms.

    SvaraRadera