söndag 28 april 2019

Stöttepelaren: 1 miljon kronor samlades in första verksamhetsåret


Redan på våren 2017 stod det klart att vi skulle få ett stort antal ensamkommande ungdomar utan ekonomiskt stöd. Medlemmar ur nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! startade i oktober 2017 föreningen Stöttepelaren – stöd för ensamkommande barn och unga från Afghanistan.

Föreningen startade i liten skala men växte fort. Första årsbokslutet visar att över 1 miljon kronor har samlats in och delats ut till inte mindre än 17 lokalgrupper, spridda över hela landet. Allt arbete sker frivilligt, utan arvode. Ofta sker samarbete med lokala organisationer.
Bidragen kommer via månadsbidrag från engagerade givare, födelsedagsinsamlingar, insamlingskampanjer via facebook, bössinsamlingar, försäljning och donationer.
En miljon kronor låter mycket – men det räcker långt ifrån till. Bara i Stockholm finns hundratals ungdomar som inte längre får stöd från samhället.
- Vi skulle behöva få mångdubbelt mera, säger kassören och tillförordnade ordföranden Karin Fridell Anter. Många behöver hjälp med bostad, förutom mat och kort för kollektivtrafiken.
Stöttepelaren, tillsammans med alla de hjälpare som på olika sätt stöder ungdomarna, har bidragit till att minska den mänskliga katastrofen med ungdomar som inte är välkomna någonstans. Utan alla dessa hjälpare hade våra gator varit mycket osäkrare.
Det första årsmötet efter föreningens start äger rum den 18 maj 2019. Det ser ut som om föreningen då får en ny styrelse.
Arbetet behöver intensifieras då antalet ungdomar utan stöd ökar. Allra störst är behovet i Stockholm.
- Det är mycket som behöver göras, säger Karin Fridell Anter. Våra grupper ute i landet larmar hela tiden om utsatta ungdomar som behöver hjälp.
Ge gärna ett bidrag!
www.stottepelaren.se           
info@stottepelaren.se 

Swish 123 583 19 04                  
Bankkonto SEB 5368 11 065 76 
Bankgiro 5228-2381           

För betalning från utlandet:            
Iban-nummer SE2150000000053681106576 
Bic ESSESESS 
Organisationsnummer 802511-3047 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar