måndag 1 april 2019

Morgan: Visst har flyktingministrarna vädjat om stopp för utvisningarna!


Från Afghanistans sida har man många gånger försökt påverka europeiska länder att inte tvångsdeportera flyktingar trots gällande avtal, eftersom man inte har möjlighet att ge dem ordnat, säkert och värdigt mottagande. Dock har bistånd villkorsgjort, vilket gör att Afghanistan har svårt att häva avtalen. 

Uppdatering 21.4.2020

Dr Alema Alema, vice flyktingminister i Afghanistan, har tidigare vid ett flertal tillfällen bett Europa sluta tvångsdeportera flyktingar. Hon har tackat både Tyskland och Frankrike för att de varit återhållsamma.
Med ovanstående bakgrund är det inte konstigt att Afghanistans flyktingministrar återigen ber Europas stater att upphöra med tvångsutvisningar till Afghanistan.
Den 18 april blev hon intervjuad. Intervjun återfinns på hennes egen facebooksida. Jag har använt Google för översättningen. Intervjun handlade framför allt om de återvändande flyktingarna från Iran och risken för coronasmitta. Det finns en överenskommelse om att Afghanistan ska ta emot 2 000 – 4 000 frivilligt återvändande per dag. Iran lovar att afghaner ska få gratis vård.
Så avslutas intervjun:
”Vi har kontaktat alla europeiska länder där vi har immigranter eller flyktingar, genom korrespondens, telefonsamtal och e-mail, för att i nuvarande situation, med hänsyn till mänskliga rättigheter, stoppa utvisningarna. Medan det fortfarande fanns flyg, och flygen till Afghanistan inte var stoppade, bad vi Europa att stoppa flygen, och det var bra.”
------------
Den 29.3.2019 var det en interpellationsdebatt mellan justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och riksdagsledamoten Christina Höj Larsen (v). Ämnet var återvändaravtalet med Afghanistan 2016 där Afghanistan åtar sig att ge de tvångsutvisade ett värdigt mottagande. 
Uppdatering 6.7.2019
Christina Höj Larsens ställde två frågor:
* Har regeringen utvärderat avtalet med Afghanistan, och i så fall, på vilka grunder och vilka slutsatser kom man fram till?
* Avser ministern att ta några initiativ för att hörsamma den afghanska regeringens vädjan och stoppa av- och utvisningarna till Afghanistan?
Eftersom ministern undvek att svara på dessa frågor så får han dem igen, nu från över tusen personer som undertecknat en debattartikel
Ministern hävdade 2016 att Afghanistans regering aldrig bett att Sverige eller EU skulle upphöra med utvisningarna. "Det är bara för Afghanistan att säga upp avtalet" sade han. Men alla vet att avtalet om bistånd är villkorat - om Afghanistan inte tar emot tvångsutvisade flyktingar så drar Sverige ner på biståndet som Afghanistan så väl behöver.[1] Nedan följer ett antal kända tillfällen där Afghanistans flyktingministrar protesterat mot tvångsdeportationerna.

Vad säger Afghanistan om att ta emot tvångsutvisade?
I ett tal vid UNHCR:s Excom-meeting 5.10.2015 uttalade Afghanistans migrationsminister Sayed Hussain Alime Balkhi att Europa borde ta hand om de afghanska migranterna, oavsett om de hade flyktingskäl eller ej.

Migrationsministern hävdade också att han våren 2015 skickat ett brev till svenska myndigheter. Ingen tycks veta var detta brev finns.Sending rejected asylum-seekers back to Afghanistan
Afghanistan vädjar: Sluta skicka tillbaka flyktingar (på farsi)
I mars 2015 bad premiärminister Abdullah Abdulla danska handels- och utvecklingsministern om ett stopp för tvångsavvisningarna. Samma bön ska ha ställts till andra länder, bland. annat Norge.
​​Danmark i strid med Afghanistan om afviste
Afghan minister for refugees and repatriation "stop deportations to Afghanistan" 
I juni 2016 bad flyktingministern dr Alema i tysk tidning att utvisningarna skulle upphöra.  
Kabul hoppas på ett slutgiltigt utvisningsstopp


I intervju med Svenska Dagbladet berättade hon att flyktingministrarna skickade brev till alla europeiska ambassader i Afghanistan med bön om stopp för utvisningarna.
Afghansk minister: "Skicka inte människor hit"  
I augusti 2016 diskuterade Sveriges ambassadör utvisningar med migrationsminister Balkhi som tycks ha bett att utvisningarna skulle upphöra.
Vad talade ambassadören och flyktingministern om i Kabul?

Migrationsminister Balkhi vägrade skriva under EU-avtalet "The Joint Way Forward" 3 oktober 2016. En underställd fick skriva dit sin namnteckning.
EU signs deal to deport unlimited numbers of Afghan asylum seekers
EU and Afghanistan get deal on migrants: Disagreement, pressure and last minute politics  
Parlamentet röstade mot samförståndsavtalet med Sverige i november 2016.
Afghanistan röstar nej till asylavtal  SvD 30.11.2016
I en intervju i Blankspot säger vice flyktingminstern Dr Alema att "Afghanistan är för närvarande i ett tillstånd där vi vill be våra partnerländer att ompröva situationen i landet och att fortsätta den pågående processen med hänsyn tagen till vår situation och kapacitet".
Afghanistans vice flyktingminister fortsätter vädja om att utvisningarna ska avbrytas  Blankspot 2.8.2016
År 2017, vid 68:e EXCOM-sessionen, tackade flyktingministern Tyskland för att deportationerna stoppats. 
I en intervju i Dagens Nyheter 14.7.2017 säger flyktingminister Sayed Hussain Balkhi att han ville att Sverige, liksom Tyskland, skulle se över sina utvisningar. "Varje person är ansvarig för sitt liv, vi har mycket små möjligheter till att hjälpa." 
Ministern vill att Sverige stoppar utvisningarna   
Den 3 oktober 2018 inkom en vädjan från Afghanistans utrikesdepartement till svenska ambassaden om att upphöra med verkställande av utvisningsbeslut fram till parlamentsvalet 20 oktober (se bild nedan). 
I november 2018 intervjuades migrationsminister Balkhi av FARR. Han hävdade att internflykt inte är ett alternativ för "återvändare".  
Afghanska flyktingministern: Stoppa utvisningarna!
Vid givarkonferensen "People on the move" i Génève november 2018 uttalade sig dr Alema: Men åhörarna måste förstå att när människor flyttar från Afghanistan är det inte en söndagspromenad i parken. Från min synvinkel sett hade det varit bättre att välja titeln "människor på tvångsresa". Är det sanna framsteg, i samklang med våra gemensamma värderingar, när vi skickar tillbaka människor i flip-flop-sandaler för att tillbringa vintern i Afghanistans berg? Är det sanna framsteg när minderåriga skickas till Afghanistan när resten av deras familj stannar utomlands? Är det sanna framsteg när unga migranter utnyttjas och skickas till krig i Irak och Syrien?"  
Vad säger Afghanistans regering om flyktingsituationen?
I december 2018 tackar migrationsministern Frankrike för återhållsamheten med deportationer och framhåller att situationen i Afghanistan inte är lämpad för att ta emot tvångsdeporterade.  
Afghanistans migrationsminister tackar Frankrike för återhållsamma deportationer
Nyligen har migrationsminister Balkhi bett Nederländerna att stoppa utvisningarna.
Afghaanse migratieminister vraagt Nederland uitzettingen te stoppen: 'Land niet veilig'

Migrationsminster Balkhi intervjuades av Roozbeh Kaboly, Nederländerna, i en film om en utvisad man för nyhetsprogrammet Nieuwsuur. "Jag ber Nederländerna att hantera asylansökningar så att Afghaner får asyl. Om ni inte lyckas med detta ber jag er att vänta tills det återvänder frivilligt eller att ge dem ett tillfälligt uppehållstillstånd. - Allmänna områden är osäkra. Till exempel utvisades någon från Sverige som omkom i ett bombattentat. Detta kan hända alla som utvisas. - Tvångsdeportera dem inte. Om de tvångsutvisas, finns det risk att terroristiska grupper rekryterar dem eller de blir o-önskade medborgare här. Eller de lämnar landet för att söka asyl igen i EU. Och detta hjälper bara människosmugglare."
​Zo leven uitgezette Afghanen  
Det står alldeles klart att Afghanistan inte är positivt inställt till att ta emot tvångsutvisade flyktingar. Det förefaller egendomligt att vår minister skulle vara ovetande om detta. Om inte annat borde han underrättats från UD. 

[1] EU and Afghanistan Get Deal on Migrants: Disagreements, pressure and last minute politics  AAN 6.10.2016
Komplement: Irans utrikesminister anser att Europa ska uppfylla sina skyldigheter och ta hand om afghanska flyktingar. ​Iran: West should fulfill obligations to Afghan refugees  Iran Daily 10.5.2019​
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar