måndag 8 april 2019

17 000 berättelser på Mynttorget


Tisdag 9 april kl 10-11 kommer Ingrid Eckerman att befinna sig på Mynttorget vid installationen 17 000 berättelser - 17 000 liv för att med 50 rosor uppmärksamma de ensamkommande som begått självmord eller dött i Afghanistan, flytt vidare till Paris, deporterats till Kabul eller lever på våra gator. 

Ingrid Eckerman är grundaren till nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med 21 000 medlemmar i facebookgruppen med samma namn. 
Det började på Liljevalchs vårsalong med konstverket 17 000, skapat av 1 500 människor, symboliserande de 17 000 ensamkommande ungdomar som Sverige förväntades skicka till Afghanistan. Det fortsatt utanför Liljevalchs, där blomsterinstallationen 17 000 liv -17 000 blommor pågick i två månader. För en dag flyttade den till socialdemokraternas kongress i Örebro.
Nu har den återuppstått, denna gång på Mynttorget. Här kombineras blommorna med texter från hjälpare och ungdomar - texter som handlar om hur vi drabbas av regeringens inhumana politik och Migrationsverkets inhumana tolkningar av politik och lagstiftning.
Tisdag 9 april kl 13-16, med eventuell fortsättning kl 20, kommer migrationspolitiken att diskuteras i riksdagen. Socialförsäkringsutskottet har skrivit fyra betänkanden: Migrations- och asylpolitik, anhöriginvandring, arbetskraftsinvandring och medborgarskap. Omröstning sker torsdag 11 april.
----------------------
23 500 ensamkommande barn med afghansk bakgrund registrerades under 2015. Ett fåtal har fått uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl. 7 000 kan få tillfälligt uppehållstillstånd med nya gymnasielagen – om de inte hunnit deporteras. Övriga ska ensamutvisas till Afghanistan – ett land där många aldrig varit och som inte vill ha dem.
Vet du att
- nästan alla naturligt fyllt eller skrivits upp till 18 år får avslag, oavsett vilka asylskäl de har?
- cirka 9 000 ungdomar inte omfattas av den nya gymnasielagen? 
- allteftersom de yngre nu fyller 18 år får de besked om att de ska utvisas?
- minderåriga utvisas till Afghanistan trots att de saknar familj eller nätverk där?
- flickor och kvinnor utvisas till Afghanistan trots att de riskerar tvångsgifte och dödsstraff?
- kristna, ateister och hbtq-personer utvisas till Afghanistan trots att de riskerar förföljelse och dödsstraff?
Vet du att
- många ungdomar och familjer stannar som papperslösa i Sverige eller Europa för att det är ännu farligare för dem att ensamutvisas till Afghanistan?
Vet du att
- Migrationsverket har möjlighet att omedelbart stoppa alla utvisningar till Afghanistan?
- regeringen kan besluta om moratorium för utvisningarna?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar