lördag 1 januari 2022

Ny asyl eller prövning 2022 - 2023 - 2024

Den 24 januari 2022 gav Migrationsverket ut ett nytt rättsligt ställningstagande för Afghanistan. Där hänvisar man till de bedömningar som EASO gjort, bland annat när det gäller internflykt. I EASO:s dokument finns en lista på utsatta grupper. Om man kan visa att man tillhör en (eller helst flera) sådana grupper så ökar chansen att man kan få uppehållstillstånd och skyddsstatus. 

Lyssna på videon!

Lyssna också på Emma Samuelsson från Fridhs advokatbyrå!

Se filmer och lär dig mer när du ska tala om västernisering och religion!

Hedersfrågor

Hedersförtryck: Elaf blev kontrollerad av sin pappa  

Elektra: Hedersrelaterat våld och förtryck

Elektra: Killars roller  

Att växa upp i hederskultur - Tania Gazi

Gift mot sin vilja - en informationsfilm för barn och unga  (flera språk) 

Religion

Ateism och agnosticism  

Islam förklarad  

Islam i Sverige - om kvinnosyn och homosexualitet  

Islam  UR play, video

10 skillnader mellan sunni och shia  skillnadmellan.se 

Kristendom  religion.nu

Kristendomen  UR play, video

Judendomen  UR play, video

Kristendom: jämförelse med judendom och islam  

Religion  Här kan du läsa om många olika religioner. Välj det du vill veta mer om!

Jordens skapelse enligt vetenskapen

Jack och jordens utveckling 1-5  För låg- och mellanstadiet. UR play

Om evolution 1-5  För mellanstadiet.  UR play

Filmer: Livets utveckling 1-3 och Livets historia 1-3

Jordens tillkomst och livets utveckling  SO-rummet

Bevis för evolutionen  samarbeta.se

Evolution  Nordiska riksmuseet

Aktuellt

Om advokater: Det finns advokater och jurister som jobbar gratis. Om du ska på ny utredning eller söker ny asyl ska du själv välja ditt ombud (advokat, jurist) innan du kommer till utredningen/intervjun. Det finns en afghansk man som ibland uppger att han är advokat och som lurar sina kunder. Kolla innan du betalar! 

Frågor och svar  (även med videos) REDO

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande 24.1.2023

EUAA Afghanistan - country focus 5.12.2023

Europarådets resolution oktober 2023

Innehåll

1. Du som söker förlängning enligt gymnasielagen (permanent uppehållstillstånd, PUT)

2. Du som inte har uppehållstillstånd

3. Vad ska du skriva eller berätta?

4. Läs mer (länkar)

5. Exempel på utsatta grupper

6. Mall för ansökan om verkställighetshinder

1.       Du som söker förlängning enligt gymnasielagen (permanent uppehållstillstånd, PUT).

Är du säker på att få PUT? Fyll bara i rutorna om försörjning. Annars kan det ta lång tid. När du har fått ditt PUT kan du skicka in även om skydd. Får du skyddsstatus utgör det en extra säkerhet för dig.

Är du osäker på om du ska få PUT eller ej? Rekommendation från advokat Thomas Fridh 26.3.2022: Sök endast enligt gymnasielagen. Först när du får avslag bör du söka skydd, dvs. lämna in VUT (verkställighetshinder) alternativt söka asyl på nytt (om det gått 4 år sedan första avslaget började gälla). I båda fallen ska du vara väl förberedd (läs nedan). 

Har du fått en kallelse från Migrationsverket? Då kan det vara en ny utredning. Då gäller nedanstående. Se till att du har en advokat och att du har förberett dig väl!

Mer information finns här

Läs också Arbetskraftsförmedlingen REDO  

2.       Du som inte har uppehållstillstånd


Har det gått mer än 4 år sedan ditt utvisningsbeslut vunnit laga kraft?
 

För de flesta är det datumet för det tredje avslaget (beslutet i Migrationsöverdomstolen) som avslaget gäller. Då ska du lämna in en ny ansökan om asyl. Lämna gärna med namn på en eller två advokater som du önskar dig. 
Blankett för att ansöka om skyddsstatus 

Vid asylansökan börjar man från början. Du ska berätta din gamla historia, men bättre. Komplettera med ny kunskap. Berätta vidare om din utveckling och vad som hänt fram till idag.

Observera att Migrationsverket betalar för ett juridiskt ombud (advokat). Bäst är att du själv vidtalar någon och lämnar namnet till Migrationsverket när du söker asyl. 

Har det gått mindre än 4 år sedan ditt utvisningsbeslut började gälla? 

Då kan du lämna in en ansökan om verkställighetshinder (VUT, se nedan). Har du möjlighet så anlita en advokat. Kanske har du vänner som kan hjälpa dig att samla in pengar? Om du tyckte din tidigare advokat var bra kan du fråga den igen. Annars ta hjälp av svenska hjälpare. Men det är viktigt att ditt VUT blir bra! Ha inte bråttom! Du kan fråga flera personer. Du kan vända dig till FARR eller Asylrättscentrum för råd.

Vid VUT tittar man bara på sådant som är nytt, som inte sagts i tidigare utredningar. Du kan också vänta tills du har rätt att söka asyl igen, då du har chans att rätta det som sades första gången. 

3.       Vad ska du skriva eller berätta?

Viktigt är att du berättar ALLT som kan påverka din säkerhet i Afghanistan. Läs under punkt 5 (eller lyssna på videon), tänk efter noga vad som kan gälla dig. 

Det är om DIG du ska berätta. Inte om Afghanistan eller talibanerna, det kan både Migrationsverket och advokaten.

Vad är farligt för just dig? Vad vet talibanerna eller andra i Afghanistan om just dig? Hur påverkar sharialagarna ditt liv i Afghanistan?

Det finns många länkar under punkt 5. Där finns olika slags information. Det är bra om du läser allt. Kanske du kan få hjälp av någon svensk att diskutera vad som står där?

Vad har du lagt ut på sociala media? Har människor i Afghanistan sett det? Kan man se att din profil är samma som ditt pass eller din resehandling? Är namnet samma? Finns foton av dig där? Finns bilder som visar att du levt västerländskt? 

Migrationsverket säger att du ska "anpassa dig till hemlandets kulturella seder och bruk". Vad innebär det för dig? Hur måste du uppträda i Afghanistan? Kan du göra det som förväntas av dig? Vet du vad du ska göra? Vad händer i dig om du låtsas vara en god muslim på talibanernas sätt? 

Titta i dina gamla papper. Vad berättade du då? Är det något som nu gör det ännu svårare att resa till Afghanistan? Vad kommer att hända dig i Afghanistan? Titta på listan med utsatta grupper dit du kanske hör (punkt 5). 

Förtydliga det du redan har sagt. Ändra inte din historia, ålder eller något annat, men berätta mer om du kan!

Tänk på att du beskriver just din situation med egna ord! De ska anknyta till din berättelse när du sökte asyl första gången. Kopiera inte någon annans text.

Du kan beställa dina gamla papper från Migrationsverket. Kanske din advokat eller gode man har kvar dem.

4.       Läs mer

FARR
https://farr.se/nya-riktlinjer-om-afghanistan/

Asylrättscentrum
https://sweref.org/vanliga-fragor-om-rattsliga-stallningstagandet-om-afghanistan/

Om verkställighetshinder
https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2018/06/om-vut-verkstallighetshinder.html

Lyssna på Emilie Hillert. Det är samma föredrag men olika frågor på slutet. https://www.facebook.com/ensamkommandesforbundstockholm/videos/864967697527685
https://www.facebook.com/ensamkommandesforbundstockholm/videos/5075571085790800

Goda råd för dig som söker asyl  FARR 2022

Rättsligt ställningstagande om Afghanistan. Migrationsverket 21.4.2022 
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=46369

Civilsamhällets landinformation Afghanistan sommaren 2022
https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2022/07/civilsamhallets-landinformation.html 

Landinformation om Afghanistan hösten 2022 - våren 2023
https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2022/10/landinformation-om-afghanistan-hosten.html 

Landinformation hösten 2023 - våren 2024
https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2023/10/landinformation-hosten-2023.html   

5.       Exempel på utsatta grupper (källa EASO)

Aktuell information om Afghanistan:

Landinformation om Afghanistan hösten 2022

Civilsamhällets landrappport om Afghanistan sommaren 2022 

Sharialagarna

Sharialagarna har återinförts i november 2022. Hur drabbas just du av dem? Finns en gammal historia som kan komma att lyftas upp igen? Hur har du levt i Sverige, vad syns på sociala media? Kommer du att kunna leva efter sharialagarna?

Exempel på sharialagar  Veckans nyheter 25.10.2017


Sharialagar i Afghanistan - vad är det?  

Internflykt 

Har Migrationsverket bedömt att du kan bo på annan ort än där du kommer ifrån? I så fall ska du skriva att internflykt inte längre är möjligt i Afghanistan, enligt Migrationsverket och EASO.

Personer som riskerar tvångsrekrytering till talibanerna 

Unga män ca 15-25 år.

Barn 

Tänk på barnens rättigheter till utbildning och hälsa. Kommer de att gå i skola? Få tillräckligt mycket mat? Vaccinationer? Kommer de att utsättas för tvångsgifte?

Kvinnor och flickor

Finns risk att de riskerar straff för hedersbrott för att de varit i Sverige? Att flickorna tvingas gifta sig mot sin vilja? Blir det släkten eller talibanerna som bestämmer? Vilka friheter kommer flickan/kvinnan att ha i Afghanistan?

Civilsamhällets landrapport om Afghanistan sommaren 2022  

Landinformation om Afghanistan hösten 2022

Normöverskridande personer


Brott mot hedersregler. T.ex. bott ihop med flick/pojkvän utan att vara gift, flicka/kvinna som inte täckt sitt hår och som umgåtts med pojkar och män. Hur kan du leva i Afghanistan, följa reglerna?

Vad vet talibanerna om detta? Vad har du lagt ut på sociala media? Kan de hitta dig där?

Personer som uppfattas som västerniserade 

T.ex. har tatueringar, umgås fritt med kvinnor och män, tittar det andra könet i ögonen, bär västerländska kläder, håller på med musik och dans, är konstnär och avbildar människor, dricker alkohol, äter fläsk, röker cigaretter, går på krogen, använder shorts/korta kjolar på sommaren, blandar sig på badstranden, deltar i könsblandade aktiviteter, t.ex. sport. Även de som blivit dåliga på sitt modersmål, eller kanske tappat det helt, hör hit. Hur kan du följa talibanernas regler i Afghanistan?   

Berätta vem du var i hemlandet. Hur du såg på religion, på pojkar och flickor, män och kvinnor. Att föräldrarna bestämde allt. 

Berätta hur det var när du kom till Sverige. Vad tänkte du när pojkar och flickor gick i samma klass, hade gymnastik tillsammans? När du fick kvinnliga lärare? Den kvinnliga personalen i hvb-hemmet, eller föräldrarna i familjehemmet? 

Hur ändrades du sedan? På vilket sätt?

Beskriv hur du har anpassat dig till Sverige. Hur du lever, vad du äter och dricker, sexuella förhållanden, musik och fester mm. Att du säger du till lärare och chefer. Att du ser alla i ögonen, även kvinnor, chefer, äldre personer. Att du försöker vara vänlig mot alla, visa alla respekt, lyssna. 

Beskriv hur dina värderingar blivit svenska. Mänskliga rättigheter för barn, kvinnor, alla. Allas lika värde. Kvinnors ställning. Hedersnormer - att föräldrar bestämmer över sina barn. Rätten att bestämma över sitt eget liv, sin egen sexualitet, sin egen framtid.  

I många länder har man ett högt tonläge mot varandra, skriker, det låter som om man är arga. Hur gör du själv? Kan du börja vara på det sättet mot människor i Afghanistan? Eller beter du dig som lugna svenskar?


Hbtqi-personer 

(homosexuella, bisexuella, transpersoner etc.). Hur kan du leva som hbtqi i Afghanistan?
Hbtqi i Afghanistan: "Även om du kommer till himlen kommer vi att hitta dig"  

Hur ser du på homosexualitet numera?

Personer med funktionshinder eller allvarliga medicinska problem

Hit räknas de som har fått diagnosen PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). De ska lämna med intyg från psykiater (läkare) och gärna från specialutbildad psykolog (traumapsykolog) också. Det är viktigt att Migrationsverkets blankett används. Läs mer, ta med länken till läkaren:
https://allmanmedicin.sfam.se/p/allmanmedicin/nr-2-2023/a/att-skriva-lakarintyg-om-psykisk-sjukdom-i-asylarenden/1919/1001371/39922311 

Apostater (kaffir) 

Personer som anses vara hädare eller avfällingar, som inte lever tillräckligt muslimskt. Kristna och ateister förstås, men även dem som levt som svenskar, som inte gått i moskén etc. utan kanske tror på Gud på sitt eget sätt eller är ointresserade av religion. Kan du följa de religiösa reglerna i Afghanistan? Vet du hur man ska göra? Har du berättat för släkt och vänner, i Sverige, Afghanistan, Iran, Pakistan, att du inte längre är troende muslim?

Viktigt är att du tar starkt avstånd från islam. Ge flera exempel. Du ska också beskriva processen som lett fram till att du blivit kristen eller ateist. Försök beskriva dina tankar och känslor när du bestämde dig. Börja med hur det var i hemlandet, och hur du sedan har utvecklats. 

Som ateist ska du kunna förklara hur jorden och människan skapats (se filmerna ovan). 

Läs mer

Konvertit - att förbereda sig för intervju hos Migrationsverket  SKR 2018

Frågor om ateism  Humanisterna 2020
  

Ateism i talibanernas Afghanistan

Kan kristna leva i talibanernas Afghanistan?

Strukturen i avslagen gällande ateism  

Kristna, konvertiter och ateister  

Etniska och religiösa minoriteter

T.ex. hazara, shiamuslimer, hinduer, sikher, bahaiter, sufister, sayeder. Hur märks det att du tillhör en sådan minoritet?

Afghanistan: Varför man flyr och inte kan återvända  William Maley 

Migrationsverket tror på talibanernas löfte att skydda hazarerna  

Ann Linde, du har rätt: Afghanistan är farligt för hazarer!  

Civilsamhällets landrapport om Afghanistan sommaren 2022  

Landinformation om Afghanistan hösten 2022

Personer som är inblandade i blodsfejd eller markkonflikt 

Det kan gälla gamla släktfejder om heder eller mark. Släktingar eller familj som tidigare accepterat dig som t.ex. avfälling eller hbtqi kanske anmäler dig för talibanerna - för att skydda sig själva, eller för att få hjälp att hitta dig. 

Personer som är födda i Iran eller Pakistan 

eller som har levt där under längre tid. Vad vet du om livet i Afghanistan? Kan du språket? Har du något socialt nätverk där som kan hjälpa dig (släktingar)? Vad ska du leva på i Afghanistan? Kan du anpassa dig till de hårda reglerna? Be, gå i moskén, lyda imamen etc?

Din inställning till talibanerna 

Vad är din åsikt om talibanerna? Har du sagt ofördelaktiga saker om talibanerna så andra har hört? Har du skrivit på facebook, twitter etc. som talibanerna kan ha läst?

6.       Mall för ansökan om verkställighetshinder (VUT) från Asylrättscentrum

Till Migrationsverket
Förvaltningsprocessenheten
Boden/Göteborg/Malmö/ Stockholm
migrationsverket@migrationsverket.se                                                                          

Anmälan om verkställighetshinder

Sökande: 

Namn och födelsedatum eller personnummer: ........

Medborgare i Afghanistan

Migrationsverkets beteckningsnummer: ......

Adress, e-post, telefonnummer:  .......

(Ombud: Du kan ge fullmakt till någon att företräda dig i frågan om uppehållstillstånd, ange i så fall adress och kontaktuppgift till ditt ombud) 

Yrkande:

Jag yrkar i första hand att Migrationsverket beviljar uppehållstillstånd enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen.

Jag yrkar i andra hand att Migrationsverket beviljar ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen.

Om Migrationsverket beviljar mig uppehållstillstånd med stöd av 12 kap. 18 § Utlänningslagen yrkar jag även att Migrationsverket beviljar statusförklaring.  

Grunder:

Den allmänna situationen i Afghanistan efter talibanernas maktövertagande är en ny omständighet som innebär ett hinder mot verkställighet.

I första hand ska Migrationsverket bevilja uppehållstillstånd eftersom jag riskerar förföljelse på grund av den ändrade situationen i Afghanistan. I andra hand ska Migrationsverket bevilja ny prövning för att utreda mitt skyddsbehov på nytt.

(Om det finns ett särskilt hot mot dig på grund av talibanernas maktövertagande kan du beskriva det här)

(Om du har ett nytt asylskäl som inte är direkt kopplat till talibanernas maktövertagande kan du beskriva ditt nya skäl här)

Datum: ....

Namn: ....

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar