lördag 1 januari 2022

Ny prövning efter 30 november 2021

Den 30 november 2021 gav Migrationsverket ut ett nytt rättsligt ställningstagande för Afghanistan. Där hänvisar man till de bedömningar som EASO gjort, bland annat när det gäller internflykt. I EASO:s dokument finns en lista på utsatta grupper. Om man kan visa att man tillhör en (eller helst flera) sådana grupper så ökar chansen att man kan få uppehållstillstånd och skyddsstatus. 

Lyssna på videon!

Om advokater: Det finns advokater som jobbar gratis. Det finns en afghansk advokat som luras. Kolla innan du betalar!

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande 21.4.2022
EASO:s landguide 20.4.2022

VAD SKA DU GÖRA NU?

Innehåll

1. Du som söker förlängning enligt gymnasielagen (permanent uppehållstillstånd, PUT)

2. Du som inte har uppehållstillstånd

3. Vad ska du skriva eller berätta?

4. Läs mer (länkar)

5. Exempel på utsatta grupper

6. Mall för ansökan om verkställighetshinder

1.       Du som söker förlängning enligt gymnasielagen (permanent uppehållstillstånd, PUT).

Är du säker på att få PUT? Fyll bara i rutorna om försörjning. Annars kan det ta lång tid. När du har fått ditt PUT kan du skicka in även om skydd. Får du skyddsstatus utgör det en extra säkerhet för dig.
Blankett för att ansöka om skyddsstatus 

Är du osäker på om du ska få PUT eller ej? Rekommendation från advokat Thomas Fridh 26.3.2022: Sök endast enligt gymnasielagen. Först när du får avslag bör du söka skydd, dvs. lämna in VUT (verkställighetshinder). Den ska vara väl förberedd (se nedan).

2.       Du som inte har uppehållstillstånd

Har det gått mer än 4 år sedan ditt utvisningsbeslut vunnit laga kraft? För de flesta är det datumet för det tredje avslaget. Då ska du lämna in en ny ansökan om asyl. Lämna gärna med namn på en eller två advokater som du önskar dig.

Har det gått mindre än 4 år sedan ditt utvisningsbeslut började gälla? Då ska du lämna in en ansökan om verkställighetshinder (VUT). Har du möjlighet så anlita en advokat. Kanske har du vänner som kan hjälpa dig att samla in pengar? Om du tyckte din tidigare advokat var bra kan du fråga den igen. Annars ta hjälp av svenska hjälpare. Men det är viktigt att ditt VUT blir bra! Ha inte bråttom! Du kan fråga flera personer. Du kan vända dig till FARR eller Asylrättscentrum för råd.

3.       Vad ska du skriva eller berätta?

Titta i dina gamla papper. Vad berättade du då? Är det något som nu gör det ännu svårare att resa till Afghanistan? Vad kommer att hända dig i Afghanistan? Titta på listan med utsatta grupper dit du kanske hör.

Förtydliga det du redan har sagt. Ändra inte din historia, ålder eller något annat, men berätta mer om du kan!

Tänk på att du beskriver just din situation med egna ord! De ska anknyta till din berättelse när du sökte asyl första gången. Kopiera inte någon annans text.

Du kan beställa dina gamla papper från Migrationsverket. Kanske din advokat eller gode man har kvar dem.

4.       Läs mer

FARR https://farr.se/nya-riktlinjer-om-afghanistan/

Asylrättscentrum https://sweref.org/vanliga-fragor-om-rattsliga-stallningstagandet-om-afghanistan/

Om verkställighetshinder https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2018/06/om-vut-verkstallighetshinder.html

Lyssna på Emilie Hillert. Det är samma föredrag men olika frågor på slutet. https://www.facebook.com/ensamkommandesforbundstockholm/videos/864967697527685
https://www.facebook.com/ensamkommandesforbundstockholm/videos/5075571085790800

Goda råd för dig som söker asyl  FARR 2022

Rättsligt ställningstagande om Afghanistan. Migrationsverket 21.4.2022 
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=46369

Civilsamhällets landinformation Afghanistan 2022
https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2022/07/civilsamhallets-landinformation.html 

5.       Exempel på utsatta grupper (källa EASO)

Internflykt. Har Migrationsverket bedömt att du kan bo på annan ort än där du kommer ifrån? I så fall ska du skriva att internflykt inte längre är möjligt i Afghanistan, enligt Migrationsverket och EASO.

Personer som riskerar tvångsrekrytering till talibanerna (unga män ca 15-25 år).

Barn. Tänk på barnens rättigheter till utbildning och hälsa. Kommer de att gå i skola? Få tillräckligt mycket mat? Vaccinationer? Kommer de att utsättas för tvångsgifte?

Kvinnor och flickor. Finns risk att de riskerar straff för hedersbrott för att de varit i Sverige? Att flickorna tvingas gifta sig mot sin vilja? Blir det släkten eller talibanerna som bestämmer? Vilka friheter kommer flickan/kvinnan att ha i Afghanistan?

Normöverskridande personer, brott mot hedersregler. T.ex. bott ihop med flick/pojkvän utan att vara gift, flicka/kvinna som inte täckt sitt hår och som umgåtts med pojkar och män.

Personer som uppfattas som västerniserade. T.ex. har tatueringar, umgås fritt med kvinnor och män, tittar det andra könet i ögonen, bär västerländska kläder, håller på med musik och dans, är konstnär och avbildar människor, dricker alkohol, äter fläsk, röker cigaretter, går på krogen, använder shorts/korta kjolar på sommaren, blandar sig på badstranden, deltar i könsblandade aktiviteter, t.ex. sport. Även de som blivit dåliga på sitt modersmål, eller kanske tappat det helt, hör hit.    

Hbtqi-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner etc.).
Hbtqi i Afghanistan: "Även om du kommer till himlen kommer vi att hitta dig"  

Personer med funktionshinder eller allvarliga medicinska problem. Hit räknas de har fått diagnosen PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). De ska lämna med intyg från psykiater.

Personer som anses vara hädare eller avfällingar, dvs. som inte lever tillräckligt muslimskt. Kristna och ateister förstås, men även dem som levt som svenskar, som inte gått i moskén etc. utan kanske tror på Gud på sitt eget sätt eller är ointresserade av religion. Kan du följa de religiösa reglerna i Afghanistan? Vet du hur man ska göra?
Ateism i talibanernas Afghanistan
Kan kristna leva i talibanernas Afghanistan?
Strukturen i avslagen gällande ateism  

Etniska och religiösa minoriteter, t.ex. hazara, shiamuslimer, hinduer, sikher, bahaiter, sufister. Hur märks det att du tillhör en sådan minoritet?
Afghanistan: Varför man flyr och inte kan återvända  William Maley 
Migrationsverket tror på talibanernas löfte att skydda hazarerna  
Ann Linde, du har rätt: Afghanistan är farligt för hazarer!  

Personer som är inblandade i blodsfejd eller markkonflikt. Det kan gälla gamla släktfejder om heder eller mark. Släktingar eller familj som tidigare accepterat dig som t.ex. avfälling eller hbtqi kanske anmäler dig för talibanerna - för att skydda sig själva, eller för att få hjälp att hitta dig. 

Personer som är födda i Iran eller Pakistan eller som har levt där under längre tid. Vad vet du om livet i Afghanistan? Kan du språket? Har du något socialt nätverk där som kan hjälpa dig (släktingar)? Vad ska du leva på i Afghanistan? Kan du anpassa dig till de hårda reglerna? Be, gå i moskén, lyda imamen etc?

Din inställning till talibanerna. Vad är din åsikt om talibanerna? Har du sagt ofördelaktiga saker om talibanerna så andra har hört? Har du skrivit på facebook, twitter etc. som talibanerna kan ha läst?

6.       Mall för ansökan om verkställighetshinder (VUT) från Asylrättscentrum

Till Migrationsverket
Förvaltningsprocessenheten
Boden/Göteborg/Malmö/ Stockholm
migrationsverket@migrationsverket.se                                                                          

Anmälan om verkställighetshinder

Sökande: 

Namn och födelsedatum eller personnummer: ........

Medborgare i Afghanistan

Migrationsverkets beteckningsnummer: ......

Adress, e-post, telefonnummer:  .......

(Ombud: Du kan ge fullmakt till någon att företräda dig i frågan om uppehållstillstånd, ange i så fall adress och kontaktuppgift till ditt ombud) 

Yrkande:

Jag yrkar i första hand att Migrationsverket beviljar uppehållstillstånd enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen.

Jag yrkar i andra hand att Migrationsverket beviljar ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen.

Om Migrationsverket beviljar mig uppehållstillstånd med stöd av 12 kap. 18 § Utlänningslagen yrkar jag även att Migrationsverket beviljar statusförklaring.  

Grunder:

Den allmänna situationen i Afghanistan efter talibanernas maktövertagande är en ny omständighet som innebär ett hinder mot verkställighet.

I första hand ska Migrationsverket bevilja uppehållstillstånd eftersom jag riskerar förföljelse på grund av den ändrade situationen i Afghanistan. I andra hand ska Migrationsverket bevilja ny prövning för att utreda mitt skyddsbehov på nytt.

(Om det finns ett särskilt hot mot dig på grund av talibanernas maktövertagande kan du beskriva det här)

(Om du har ett nytt asylskäl som inte är direkt kopplat till talibanernas maktövertagande kan du beskriva ditt nya skäl här)

Datum: ....

Namn: ....

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar