onsdag 21 juni 2023

Tidöavtalet – ett nytt hot mot de unga afghanerna

 

Generaldirektör Mikael Ribbenvik har nu avgått från sin post, och en tillförordnad GD har tillträtt. Ribbenvik har av Björn Söder (S) kallats ”flyktingaktivist”. Vi flyktingaktivister kommer i stället ihåg sommaren 2017, då Ung i Sverige under ledning av Fatemeh Khavari inledde sin långvariga sittstrejk på Mynttorget. Syftet med sittstrejken var att få en dialog med Mikael Ribbenvik – men han kom aldrig. Lyssna på Fatemeh Khavari när hon sommarpratar den 28 juli!

söndag 11 juni 2023

Ny rapport: Migrationsverket undervärderar riskerna vid återvändande till Afghanistan

 

Anonym konstnär. Bilden hämtad från facebookgruppen Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Hur tänker Migrationsverket när de anser att afghanska medborgare kan återvandra till talibanernas Afghanistan? För att få svar på den frågan har vi granskat ett antal beslut och sammanställt dem i en ny rapport.

New report: The Swedish Migration Agency underestimates the risks for returnees to Afghanistan

 

Anonymous artist. The picture taken from the Facebook group Stoppa utvisningarna till Afghanistan! (Stop the deportations to Afghanistan!)

What does the Swedish Migration Agency think when they believe that Afghan citizens can return to the Afghanistan of the Taliban? To get an answer to that question, we have reviewed a number of decisions and compiled them in a new report.

tisdag 6 juni 2023

tisdag 9 maj 2023

Ge afghanska medborgare uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder!

Tusentals afghanska flyktingar lever i Sverige helt utan rättigheter, utan statliga eller kommunala bidrag och utan rätt att försörja sig genom arbete. Samtidigt kan de inte utvisas till talibanernas Afghanistan. Därför bör de ges uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder.

söndag 2 april 2023

Desperation och självmord bland de f.d. ensamkommande

 

Migrationsverket har blivit anmält till Justitieombudsmannen för att inte ha beaktat ett läkarintyg om självmordsrisk. 

”Migrationsverket bedömer sammantaget att du inte gjort sannolikt att ditt hälsotillstånd är livshotande. Du kan därför inte få uppehållstillstånd med anledning av ditt hälsotillstånd.” Detta besked fick Nazir när han kom hem från skolan. Nästa morgon hittades han i trädgården. Han hade hängt sig.