söndag 23 juni 2024

Ingen massinvandring av afghaner"Asylträdet" enligt Baba, Stadsmissionen i Stockholm

Bidra till våra pressmeddelanden!

Myten om massinvandring fortlever år efter år, trots att fakta visar något annat. Allra minst pågår någon massinvandring från Afghanistan. Det kan man se bland annat i Migrationsverkets månadsrapport januari – maj 2024.

Migrationsverkets uppgifter

Trots att tabellerna är många är det en begränsad mängd information som vi får tillgång till genom rapporten. Ofta kan vi inte skilja ut män från kvinnor, och vi kan inte heller se vilka som kommit som ensamkommande barn men nu är vuxna.

Vi vet att Migrationsverket i regleringsbrevet 2024 fått i uppdrag från regeringen att öka antalet utlänningar som återvandrar till sina hemländer. Man ska också öka antalet återvändare, dvs. personer som sökt asyl men fått utvisnings- eller avvisningsbeslut och reser ”hem”. Dessutom ska man utreda om individer fortfarande behöver skydd för sina hemländer eller om man av andra skäl kan ta tillbaka deras uppehållstillstånd. Inga uppgifter om detta återfinns i månadsrapporten. Vi får nog vänta på resultatet tills Migrationsverkets årsrapport kommer ut.

Afghanska kvotflyktingar och asylsökande

Under januari – maj 2024 sökte 380 afghanska medborgare asyl, varav en tredjedel var kvinnor. Många av dem lever i Sverige sedan lång tid. Här hittar vi dem som levt papperslösa i fyra år för att sedan ha rätt att söka asyl på nytt, de som inte uppfyllt alla krav i gymnasielagen samt ”familjebarn” och ensamkommande barn som fick tillfälligt uppehållstillstånd för att de var barn men vid 18 års ålder prövas som vuxna. Inga afghanska kvotflyktingar togs emot under perioden.

Det är lång fördröjning i Migrationsverkets hantering. Hittills i år har verket fattat beslut i 531 afghanska asylärenden, varav en del kan ha väntat i flera år. Totalt fick 62% tillfälligt uppehållstillstånd. Enligt Migrationsverket får alla afghanska kvinnor uppehållstillstånd. För männen är det betydligt svårare.

Sedan 2016 får ingen permanent uppehållstillstånd direkt. För förlängning av tillfälliga uppehållstillstånd ställs ett antal krav. Arbetet med förlängningsansökningar innebär en stor arbetsbörda för Migrationsverket, och många får därför vänta länge på sina beslut. 92% av alla beslutade ansökningar om förlängning för afghaner beviljades.

När det gäller gymnasielagen får vi titta på siffrorna från Kampanjen Redo. Ursprungligen omfattades drygt 7 000 ungdomar av lagen, de flesta afghaner. I december 2023 hade drygt 5 000 fått sina permanenta uppehållstillstånd. Enligt Migrationsverket statistik fick ytterligare 167 uppehållstillstånd under årets fem första månader.

Av de 23 000 ensamkommande afghanska barnen från 2015 kommer cirka 15 000 att slutligen ha fått sina uppehållstillstånd (se bild nedan).

De som får avslag

När Migrationsverkets beslut överklagas går det vidare till migrationsdomstolarna och ibland till Migrationsöverdomstolen. Migrationsdomstolarna har ändrat besluten i 8% av ärendena och återförvisat till Migrationsverket i 5%. Migrationsöverdomstolen har återförvisat ett enda ärende till domstolen under perioden.

Statistiken visar att vissa afghanska ensamkommande barn avvisas direkt vid gränsen, utan att ha fått en ordentlig prövning i Sverige. För närvarande finns 36 ensamkommande barn registrerade hos Migrationsverket. Av dessa har 11 ett gällande beslut om avvisning, dvs. beslut fattat utan utredning inom tre månader från det att asylansökan lämnades in.  

De asylsökande med avslag som återvänder frivilligt har chans att få ett återetableringsstöd på 30 000 kr. Idag finns ingen organisation i Afghanistan som kan lämna ut stödet. Därför krävs att återvändaren har en svensk kontakt som kan kvittera ut summan och sedan skicka den till Afghanistan. Under perioden har Migrationsverket avgjort 12 ansökningar om sådant stöd. Av dem har 8 personer fått positivt beslut.

Allt sedan talibanernas övertagande i augusti 2021 har Migrationsverket uppgett att inga tvångsutvisningar kan äga rum, eftersom Sverige inte kan förhandla med en regering som vi inte erkänt. Endast i undantag, t.ex. om en person är dömd till utvisning i brottsmål, har afghaner hittills tagits till förvaret.

Många som fått asyl-avslag har flytt vidare till andra europeiska länder, och en del av dem blir ”dublin”, dvs. deras fingeravtryck hittas i det internationella registret. Sverige vill oftast få tillbaka ”sina” flyktingar, troligen i syfte att genomföra utvisningen. De flygs tillbaka hit, men polisen brukar dock släppa afghaner direkt på flygplatsen.

Vi vet att ett fåtal rest till Afghanistan frivilligt. Enligt Migrationsverkets statistik har 121 ärenden om frivilligt återvändande avgjorts. Blev de pressade att skriva under att de ville resa? Vi vet heller inte säkert om det har skett tvångsutvisningar. Enligt statistiken har under perioden januari – maj 13 personer överlämnats till polis för att utvisningsbeslutet ska verkställas. Endast 2 har rest till Afghanistan med polis.

Afghanerna och ”skuggsamhället”.

Att Sverige beslutar att vissa människor inte ska få finnas i vårt land är inte det samma som att de inte finns här. För 1 004 afghaner har utvisningsbeslutet inte verkställts, de är kvar i landet. Bland dessa finns både kvinnor och barn. De lever i limbo och får inte försörja sig själva.

Under året hittills har knappt 500 personer antingen överlämnats till polisen men sedan avvikit eller av Migrationsverket markerats som ”avskrivna”. Vi vet inte hur många av dessa som fortfarande finns kvar inom Sveriges gränser och fyller på skuggsamhället.

Vi som 2016 och framåt gav vårt stöd åt afghanska tonåringar undrar hur många av dem som nu befinner sig i skuggsamhället. Andra, som ifrågasätter flyktingmottagande, vill veta hur många afghaner utan uppehållstillstånd som finns i Sverige. Men ingen kan besvara de frågorna, för skuggpersonerna är inte registrerade. Inte heller är de räknade som tagit sig över gränsen till andra länder och där fått asyl.  

Ju mer man sätter sig in i hur flyktingar hanteras i Sverige, desto mer ifrågasättande blir man. Mest tydlig är bilden för de ensamkommande från 2015. Många som initialt fick avslag kommer ändå att få uppehållstillstånd, dock efter att ha snurrat runt i rättsväsendet under många år och där kostat stora summor skattepengar. En del av dem är yrkesutbildade och har fast anställning men ska ändå tvingas lämna landet.

Uppskattningsvis kan några tusental asylsökande eller f.d. asylsökande afghaner utan uppehållstillstånd finnas i Sverige. Det är en liten grupp som plågats under åratal. Det enda rimliga är att ge dem alla amnesti.

Till pressmeddelandet.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar