måndag 6 maj 2019

​Öppet brev till riksdagsledamöterna Kadir Kasirga (s) och Hans Eklind (kd)


Till riksdagsledamöterna Kadir Kasirga (s) och Hans Eklind (kd). Jag hoppas att jag får era kommentarer till denna text. Det är bra om ni svarar just på de frågor jag ställer, gärna ja/nej + kommentar. Ni behöver inte kommentera sådant som jag inte skrivit. 

fredag 3 maj 2019

9 000 papperslösa afghanska ungdomar blir kvar i Sverige


Kursivt: uppdatering 3.10.2020.
Många tror att problemen är lösta när många ensamkommande ungdomar fått sina uppehållstillstånd för studier. Till en början får de försörjningsstöd (socialbidrag), och snart blir de självförsörjande med hjälp av studiemedel och/eller arbete, på samma sätt som svenska ungdomar.
Men 9 000 afghanska ungdomar faller utanför den nya gymnasielagen, jämfört med de 6 500 som fått uppehållstillstånd. Dessa 9 000 kommer att finnas kvar i Sverige under många år.

söndag 28 april 2019

Stöttepelaren: 1 miljon kronor samlades in första verksamhetsåret


Redan på våren 2017 stod det klart att vi skulle få ett stort antal ensamkommande ungdomar utan ekonomiskt stöd. Medlemmar ur nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! startade i oktober 2017 föreningen Stöttepelaren – stöd för ensamkommande barn och unga från Afghanistan.

fredag 26 april 2019

Till kyrkorna m.fl.: Ensamkommande får inte ens skollunch under sommaren!

Till
Svenska kyrkans stift och församlingar
Equmeniakyrkans församlingar
Församlingarna inom Pingst
Röda Korsets kretsar
Rädda Barnens lokalföreningar
Sveriges stadsmissioner

”DE FÅR INTE ENS SKOLLUNCH”

Det var budskapet vi skickade i juni 2018, när vi insåg att många ensamkommande ungdomar riskerade att svälta under sommaren.

torsdag 18 april 2019

Sveriges "stöd" för "återvändarna"


Takten på utvisningarna ökar. Allt fler undrar vad som händer ungdomarna som landar i Kabul. Ska inte Sverige enligt återvändaravtalet stödja de "återvändande" flyktingarna? (Observera att många aldrig varit i Afghanistan tidigare, eller bara när de var mycket små.)

måndag 15 april 2019

Mikael Werner: Det finns inga ”säkra” delar i Afghanistan


Nej, det finns inga ”säkra” delar i Afghanistan. De två minst osäkra provinserna är Panjshir och Bamyan. Enligt Migrationsverkets Rättsliga ställningstagande råder där ”andra svåra motsättningar” i enlighet med 4 kap. 2 a § första stycket 1 andra ledet utlänningslagen. Före införandet av den tillfälliga begränsningslagen 2016 innebar det en garanti för rätt till uppehållstillstånd i Sverige såsom s.k. övrig skyddsbehövande.

onsdag 10 april 2019

Ingrid Eckerman till miljöpartister: Rösta enligt ditt samvete!


Till dig som miljöpartistisk riksdagsledamot:
Rösta med ditt samvete! Gå emot partilinjen om så behövs!
På kongressen 2017 röstade delegaterna igenom att partiet ska kämpa för amnesti. I morgon torsdag är det upp till partiet att visa att ni faktiskt menar något med det löftet.