tisdag 31 januari 2017

Socialdemokraterna svarar på frågor

Fråga 1 till Socialdemokratiska partiet 16.1.2017

Regering, riksdag och Migrationsverket har de senaste månaderna utsatts för kraftig kritik pga. utvisningar av tonåringar till Afghanistan. Förutom att landet är farligt för var och en att vistas i är arbetslösheten 40 %. I avsaknad av fungerande familje- och kontaktnät kan de nyanlända inte räkna med att få ett "hederligt" arbete.

Rättsmedicinalverket svarar på frågor

Ett antal frågor ställdes till Rättsmedicinalverket som nu slutfört sin upphandling av medicinska åldersbedömningar. Se också sidan Åldersbedömningar.

lördag 28 januari 2017

Konferens i Stockholm 18-19 februari

Nätverket #Vi står inte ut ordnar en konferens i Stockholm 18-19 februari.

Se programmet och gå till anmälan på http://vistarinteut.org/kalendarium/


torsdag 26 januari 2017

Manifestation i Malmö 14 februari!

Plattformen Extencia planerar en manifestation i Malmö den 14 februari. De politiska partierna i regeringen ska ställas till svars för sin flyktingpolitik.

Läs mer här!

Migrationsverkets etiska kommitté svarar INTE på frågor

26.1.2017

Till Migrationsverkets etiska råd

Det har rests mycken kritik över Migrationsverkets sätt att bedöma åldern på flyktingar som vid ankomsten registrerades som ensamkommande barn. Med den nya lagstiftningen är barnets officiella ålder ytterst viktigt, då den bestämmer barnets framtid.

Ali: "Jag kom hit som en fågel med skadade vingar"


Jag kom hit som en fågel med skadade vingar, jag fick hjälp av er att flyga igen. Varför vill ni nu kasta mig till katten?


onsdag 18 januari 2017

Angående JO:s undersökning 5565-2016, med speciella synpunkter rörande de afghanska ensamkommande flyktingbarnen

Gruppen inom nätverket Stoppa utvisningarna av de afghanska ungdomarna! som gjorde en JO-anmälan har dessutom skickat detta brev till JO.

Till JO Stefan Holgersson

Angående JO:s undersökning 5565-2016, med speciella synpunkter rörande de afghanska ensamkommande flyktingbarnen